Εκτίμηση των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον


Έκθεση Πληροφοριών για Προσθήκες / Μετατροπές σε υφιστάμενο εργοστάσιο εμφιάλωσης νερού (για ανέγερση και λειτουργία Μελισσοκομικού κέντρου) ιδιοκτησία της εταιρείας ΒιοΣολέα-Βιολογική Σολέα Λτδ στη κοινότητα Τεμβριάς στην επαρχία Λευκωσίας

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2022-242-1
Αριθμός Φακέλου: ΛΕΥ/01170/2022
Περιγραφή: Έκθεση Πληροφοριών για Προσθήκες / Μετατροπές σε υφιστάμενο εργοστάσιο εμφιάλωσης νερού (για ανέγερση και λειτουργία Μελισσοκομικού κέντρου) ιδιοκτησία της εταιρείας ΒιοΣολέα-Βιολογική Σολέα Λτδ στη κοινότητα Τεμβριάς στην επαρχία Λευκωσίας
Είδος: Έκθεση Πληροφοριών
Κατηγορία: Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχή
Επαρχία: Λευκωσία
Περιοχή: Τεμβριά
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Επαρχιακός Λειτουργός Πολεοδομίας και Οικήσεως Λευκωσίας
Ημερομηνία Επιστολής: 15-02-2023
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 09-05-2023

Σχετικά Αρχεία


Μελέτη
Γνωμάτευση