Στρατηγική Εκτίμηση των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον


ΣΜΠΕ του υπό εκπόνηση Τοπικού Σχεδίου Ακάμα.

Πληροφορίες Σχεδίου

Αριθμός: 2021-003-0
Αριθμός Φακέλου: 05.33.007.002.007.006.004.001
Περιγραφή: ΣΜΠΕ του υπό εκπόνηση Τοπικού Σχεδίου Ακάμα.
Επαρχία: Πάφος
Περιοχή: Αγία Βαρβάρα Πάφου
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Διευθυντής Τμ. Πολεοδομίας και Οικήσεως
Ημερομηνία Επιστολής: 26-02-2021
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 21-02-2023

Σχετικά Αρχεία


Μελέτη
Μελέτη
Γνωμάτευση
Μελέτη
Γνωμάτευση
Γνωμάτευση
Μελέτη
Γνωμάτευση
Γνωμάτευση
Μελέτη