Τμήμα Περιβάλλοντος

Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος

Σύστημα Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης

Ηλεκτρονική Υποβολή Αιτήσεων - Οδηγίες Χρήστη
Όροι Χρήσης