Ημερήσιες Διατάξεις Επιτροπής Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον


Αρχείο


Ημερομηνία Ανάρτησης Περιγραφή
17-11-2021Συνεδρίαση Επιτροπής ΕΠΕ 23 Νοεμβρίου 2021
02-11-2021Συνεδρίαση Επιτροπής ΕΠΕ 10 Νοεμβρίου 2021
19-10-2021Συνεδρίαση Επιτροπής ΕΠΕ 26 Οκτωβρίου 2021
19-10-2021Συνεδρίαση Επιτροπής ΕΠΕ 22 Οκτωβρίου 2021
05-10-2021Συνεδρίαση Επιτροπής ΕΠΕ 12 Οκτωβρίου 2021
21-09-2021Συνεδρίαση Επιτροπής ΕΠΕ 28 Σεπτεμβρίου 2021
14-09-2021Συνεδρίαση Επιτροπής ΕΠΕ 14 Σεπτεμβρίου 2021
13-07-2021Συνεδρίαση Επιτροπής ΕΠΕ 27 Ιουλίου 2021
05-07-2021Συνεδρίαση Επιτροπής ΕΠΕ 13 Ιουλίου 2021
14-06-2021Συνεδρίαση Επιτροπής ΕΠΕ 22 Ιουνίου 2021
21-05-2021Συνεδρίαση Επιτροπής ΕΠΕ 8 Ιουνίου 2021
10-05-2021Συνεδρίαση Επιτροπής ΕΠΕ 18 Μάϊου 2021
19-04-2021Συνεδρίαση Επιτροπής ΕΠΕ 23 Απριλίου 2021
08-04-2021Συνεδρίαση Επιτροπής ΕΠΕ 13 Απριλίου 2021
22-03-2021Συνεδρίαση Επιτροπής ΕΠΕ 30 Μαρτίου 2021
08-03-2021Συνεδρίαση Επιτροπής ΕΠΕ 16 Μαρτίου 2021
22-02-2021Συνεδρίαση Επιτροπής ΕΠΕ 2 Μαρτίου 2021
09-02-2021Συνεδρίαση Επιτροπής ΕΠΕ 16 Φεβρουαρίου 2021
02-02-2021Συνεδρίαση Επιτροπής ΕΠΕ 2 Φεβρουαρίου 2021
02-12-2020Συνεδρίαση Επιτροπής ΕΠΕ 15 Δεκεμβρίου 2020
16-11-2020Συνεδρίαση Επιτροπής ΕΠΕ 24 Νοεμβρίου 2020
04-11-2020Συνεδρίαση Επιτροπής ΕΠΕ 10 Νοεμβρίου 2020
15-10-2020Συνεδρίαση Επιτροπής ΕΠΕ 27 Οκτωβρίου 2020
07-10-2020Συνεδρίαση Επιτροπής ΕΠΕ 13 Οκτωβρίου 2020
21-09-2020Συνεδρίαση Επιτροπής ΕΠΕ 29 Σεπτεμβρίου 2020
07-09-2020Συνεδρίαση Επιτροπής ΕΠΕ 15 Σεπτεμβρίου 2020
14-07-2020Συνεδρίαση Επιτροπής ΕΠΕ 28 Ιουλίου 2020
13-07-2020Συνεδρίαση Επιτροπής ΕΠΕ 21 Ιουλίου 2020
06-07-2020Συνεδρίαση Επιτροπής ΕΠΕ 14 Ιουλίου 2020
22-06-2020Συνεδρίαση Επιτροπής ΕΠΕ 30 Ιουνίου 2020
18-06-2020Συνεδρίαση Επιτροπής ΕΠΕ 23 Ιουνίου 2020
15-06-2020Συνεδρίαση Επιτροπής ΕΠΕ 23 Ιουνίου 2020
05-06-2020Συνεδρίαση Επιτροπής ΕΠΕ 16 Ιουνίου 2020
01-06-2020Συνεδρίαση Επιτροπής ΕΠΕ 09 Ιουνίου 2020
25-05-2020Συνεδρίαση Επιτροπής ΕΠΕ 2 Ιουνίου 2020
13-05-2020Συνεδρίαση Επιτροπής ΕΠΕ 26 Μαίου 2020
08-05-2020Συνεδρίαση Επιτροπής ΕΠΕ 19 Μαίου 2020