Ημερήσιες Διατάξεις Επιτροπής Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον


Αρχείο


Ημερομηνία Ανάρτησης Περιγραφή
06-07-2020Συνεδρίαση Επιτροπής ΕΠΕ 14 Ιουλίου 2020
22-06-2020Συνεδρίαση Επιτροπής ΕΠΕ 30 Ιουνίου 2020
18-06-2020Συνεδρίαση Επιτροπής ΕΠΕ 23 Ιουνίου 2020
15-06-2020Συνεδρίαση Επιτροπής ΕΠΕ 23 Ιουνίου 2020
05-06-2020Συνεδρίαση Επιτροπής ΕΠΕ 16 Ιουνίου 2020
01-06-2020Συνεδρίαση Επιτροπής ΕΠΕ 09 Ιουνίου 2020
25-05-2020Συνεδρίαση Επιτροπής ΕΠΕ 2 Ιουνίου 2020
13-05-2020Συνεδρίαση Επιτροπής ΕΠΕ 26 Μαίου 2020
08-05-2020Συνεδρίαση Επιτροπής ΕΠΕ 19 Μαίου 2020