Εκτίμηση των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον

Τμήμα Περιβάλλοντος

Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος

Καλώς ήρθατε στην νέα ιστοσελίδα που περιλαμβάνει πληροφόρηση σχετικά με έργα που έχουν κατατεθεί στην Περιβαλλοντική Αρχή με βάση τον περί της Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από ορισμένα έργα Νόμο Ν127(Ι)2018.

Η νέα ιστοσελίδα έχει ως στόχο την άμεση και έγκυρη πληροφόρηση του κοινού για τα έργα που παραλαμβάνει και αξιολογεί η Περιβαλλοντική Αρχή. Στην ιστοσελίδα μπορείτε να βρείτε την ημερήσια διάταξη της Επιτροπής Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, τις Γνωμοδοτήσεις / Αιτιολογημένες Διαπιστώσεις της Περιβαλλοντικής Αρχής καθώς επίσης τα έργα που βρίσκονται σε διαδικασία Δημόσιας Διαβούλευσης.

Μπορείτε επίσης να εγγραφείτε στην λίστα επικοινωνίας μας για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις για όλα τα τελευταία νέα των έργων που αξιολογούνται από την Περιβαλλοντική Αρχή.


Πρόσφατες Γνωμοδοτήσεις/Αιτιολογημένες Διαπιστώσεις Περιβαλλοντικής ΑρχήςΔημόσια Διαβούλευση


Εντός 30 ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης του έργου μπορείτε να καταχωρήσετε σχόλια, πατώντας τον φακό και να προχωρήσετε σε καταχώρηση σχολίου για το αντίστοιχο έργο.

Λίστα Επικοινωνίας

Εγγραφείτε στη λίστα επικοινωνίας μας για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις για όλα τα τελευταία νέα των έργων που αξιολογούνται από την Περιβαλλοντική Αρχή


Έργα Σε Δημόσια Διαβούλευση

Τίτλος Πόλη Περιοχή Κατηγορία
ΜΕΕΠ για την κατασκευή και λειτουργία φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 2317 kW, ιδιοκτησία της εταιρείας ALIRION LTD στην κοινότητα Αστρομερίτη της επαρχίας Λευκωσίας Λευκωσία Αστρομερίτης Έργο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
ΜΕΕΠ για επέκταση λατομείου ιδιοκτησία της εταιρείας "DOMOKOS QUARRIES LTD"στην κοινότητα Βορόκληνη της επαρχίας Λάρνακας Λάρνακα Βορόκληνη Εξορυκτική Δραστηριότητα
ΜΕΕΠ από την κατασκευή και λειτουργία φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 1,9 MW ιδιοκτησία της εταιρείας Bioland Project 82 Ltd στο Δήμο Τσερίου της επαρχίας Λευκωσίας Λευκωσία Τσέρι Έργο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
ΜΕΕΠ για την κατασκευή και λειτουργία νέας γραμμής εναέριας μεταφοράς υψηλής τάσης 132kV και αποξήλωση υφιστάμενης εναέριας γραμμής 66kV, ιδιοκτησία της ΑΗΚ, από τον υποσταθμό Νέα Τριμίκλινη μέχρι στον υποσταθμό Καρβουνά, στην επαρχία Λεμεσού Λεμεσός Τριμίκληνη Έργο αποθήκευσης, μεταφοράς καυσίμων, χημικών ουσιών και ηλεκτρισμού
ΜΕΕΠ για την κατασκευή και λειτουργία φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 1.2MW ιδιοκτησία της εταιρείας Bioland Project 74 Ltd στην κοινότητα Λύμπια της επαρχίας Λευκωσίας Λευκωσία Λύμπια Έργο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας