Γνωμοδοτήσεις/Αιτιολογημένες Διαπιστώσεις Περιβαλλοντικής Αρχής Του Έτους 2021

ΜΕΕΠ ΠΕΕΠ Screening
Αριθμός Τίτλος Πόλη Περιοχή Κατηγορία Είδος
2021-95-1 ΜΕΕΠ για την κατασκευή και λειτουργία του οκταώροφου οικιστικού κτιρίου "PLUS 21" στο Δήμο Λάρνακας, Ενορία Σκάλας Λάρνακα Σκάλα Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχήΜΕΕΠ
2021-127-1 Έκθεση Πληροφοριών για την προμήθεια νερού για κάλυψη των εργασιακών αναγκών της Επαρχιακής Διοίκησης Λάρνακας στα όρια της κοινότητας Κάτω Δρυ Λάρνακα Κάτω Δρύς Έργο για τη διαχείριση υδάτινων πόρων και υδραυλικά έργαScreening
2021-128-1 Έκθεση Πληροφοριών για την προμήθεια νερού για κάλυψη των εργασιακών αναγκών της Επαρχιακής Διοίκησης Λάρνακας στα όρια της κοινότητας Αλεθρικού Λάρνακα Αλεθρικό Έργο για τη διαχείριση υδάτινων πόρων και υδραυλικά έργαScreening
2021-105-1 Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση νοσοκομειακής μονάδας με κέντρο αποκατάστασης στην Έγκωμη ιδιοκτησία της εταιρείας LAERTES HEALTH LTD Λευκωσία Έγκωμη Λευκωσίας Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχήScreening
2017-163-1 ΠΕΕΠ για τη δημιουργία ενιαίας οικιστικής ανάπτυξης (BLUE MARINE) της εταιρείας ERGOMAKERS LTD, στην παράλια περιοχή Τσιφλικούδια του Δήμου Λεμεσού Λεμεσός Λεμεσός Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχήΠΕΕΠ
2021-93-1 ΜΕΕΠ για την ανέγερση και λειτουργία της οικιστικής ανάπτυξης με την ονομασία "THE COURTYARD" αποτελούμενη από 5 πολυκατοικίες 65 διαμερισμάτων ιδιοκτησία της εταιρείας "GREEN PARK RESIDENCES" στον Δήμο Στροβόλου στην επαρχία Λευκωσίας Λευκωσία Στρόβολος Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχήΜΕΕΠ
2021-1-1 ΜΕΕΠ για την κατασκευή και λειτουργία μονάδας παραγωγής ασφαλτικού σκυροδέματος της εταιρείας Prometheas Asphalt Ltd, στην κοινότητα Μιτσερού της επαρχίας Λευκωσίας Λευκωσία Μιτσερό Βιομηχανική ΕγκατάστασηΜΕΕΠ
2021-20-1 ΜΕΕΠ για την ανέγερση Καθεδρικού Ναού στον Δήμο Πάφου Πάφος Πάφος Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχήΜΕΕΠ
2020-195-1 Έκθεση Πληροφοριών για την κατασκευή χώρου υγειονομικής ταφής υπολειμάτων αδρανών υλικών εντός υφιστάμενου λατομείου ιδιοκτησία της εταιρείας "ΜΣ ΣΚΥΡΑ ΒΑΣΑΣ ΛΤΔ" στην κοινότητα Βάσα Κελλακίου στην επαρχία Λεμεσού. Λεμεσός Βάσα Κελλακίου Έργο για τη διαχείριση αποβλήτωνScreening
2021-17-1 Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση πρατηρίου πετρελαιοειδών ιδιοκτησία της εταιρείας "CORAL ENERGY CYPRUS LTD" στην κοινότητα Καλό Χωριό Λάρνακας. Λάρνακα Καλό Χωριό Λάρνακας Έργο αποθήκευσης, μεταφοράς καυσίμων, χημικών ουσιών και ηλεκτρισμούScreening
2019-171-1 ΜΕΕΠ για την ανέγερση φωτοβολταικού πάρκου δυναμικότητας 4MW ιδιοκτησία της εταιρείας "GIANKO 1 SOLAR LTD" στην κοινότητα Δωρά της επαρχίας Λεμεσού Λεμεσός Δωρά Έργο Ανανεώσιμων Πηγών ΕνέργειαςΜΕΕΠ
2021-65-1 Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση δύο φάρμες αιγοπροβάτων ιδιοκτησία της εταιρείας "ΚΟΝΙΚΟΤΡΟΦΕΙΑ ΑΡΚΑ ΛΤΔ" στην κοινότητα Πισσούρι στην επαρχία Λεμεσού. Λεμεσός Πισσούρι Πτηνοτροφική ΕγκατάστασηScreening
2021-62-1 Έκθεση Πληροφοριών για προσθηκομετατροπές σε υφιστάμενο τουριστικό χωριό και αλλαγή χρήσης σε ξενοδοχείο της εταιρείας "ΑΚΤΑΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΤΔ" στην Αγία Νάπα Αμμόχωστος Αγία Νάπα Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχήScreening
2021-57-1 Έκθεση Πληροφοριών γαι την βελτίωση / κατασκευή των Λεωφ. Αργυρουπόλεως - Ιπποκράτους και τμήματος της οδού Τσερίου στον Δήμο Στροβόλου και Δήμο Λαατάμειας στην επαρχία Λευκωσία. Λευκωσία Στρόβολος Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχήScreening
2021-130-1 Έκθεση Πληροφοριών για την ανόρυξη γεώτρησης υδροληψίας στο τεμάχιο 49, Φ/Σχ. 39/40 στην Κοινότητα Σιάς της επαρχίας Λευκωσίας Λευκωσία Σιά Έργο για τη διαχείριση υδάτινων πόρων και υδραυλικά έργαScreening
2021-64-1 Έκθεση Πληροφοριών για την άντληση υπόγειων νερών ιδιοκτησία του κου. Ε.Τ. στην κοινότητα Νήσου της επαρχίας Λευκωσίας. Λευκωσία Νήσου Έργο για τη διαχείριση υδάτινων πόρων και υδραυλικά έργαScreening
2021-131-1 Έκθεση Πληροφοριών για την ανόρυξη γεώτρησης υδροληψίας στο τεμάχιο 478, Φ/Σχ. 29/19, τμήμα 0 στην Κοινότητα Ορούντας, ιδιοκτησία του Α.Σ. Λευκωσία Ορούντα Έργο για τη διαχείριση υδάτινων πόρων και υδραυλικά έργαScreening
2020-165-1 Έκθεση Πληροφοριών για την ενοποίηση οικοπέδων και για την επέκταση του Νοσοκομείου "MEDITERRANEAN" στην επαρχία Λεμεσού. Λεμεσός Λεμεσός Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχήScreening
2021-119-1 Έκθεση Πληροφοριών για την κατεδάφιση υφιστάμενων υποστατικών αιγοπροβάτων και κατασκευή νέων στην κοινότητα Φύτη της επαρχίας Πάφου, ιδιοκτησία του Π.Γ. Πάφος Φύτη Πτηνοτροφική ΕγκατάστασηScreening
2021-5-1 Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση εργοστασίου παρασκευής έτοιμου σκυροδέματος ιδιοκτησία της ετιαρείας "ATHINODOROU BETON - ESTATES LTD" στον Δήμο Τσερίου στην επαρχία Λευκωσίας Λευκωσία Τσέρι Βιομηχανική ΕγκατάστασηScreening
2021-23-1 Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση φωτοβολταϊκού πάρκου δυναμικότητας 150KW, ιδιοκτησίας του κου. Α.Α. στην κοινότητα Θρυνιά της επαρχίας Πάφου. Πάφος Θρινιά Έργο Ανανεώσιμων Πηγών ΕνέργειαςScreening
2020-163-1 Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση φάρμας αιγοπροβάτων ιδιοκτησία της εταιρείας "M.E.M ESTATES LTD" στα Λύμπια στην επαρχία Λευκωσίας. Λευκωσία Λύμπια Πτηνοτροφική ΕγκατάστασηScreening
2020-59-1 Έκθεση Πληροφοριών για την λειτουργία σκυροθραυστικής μονάδας της εταιρείας "Γεννάδιος Θεολόγου και Υιοί (Σκυροποιεία) Λτδ" για επεξεργασία Α.Ε.Κ.Κ και υγειονομική ταφή υπολειμμάτων αδρανών στην κοινότητα Ανδρολύκου της επαρχίας Πάφου. Πάφος Ανδρολίκου Έργο για τη διαχείριση αποβλήτωνScreening
2021-37-1 Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση αποθήκης ανοικτής κατηγορίας Β ιδιοκτησίας της εταιρείας "SAKKAS SKIP LTD" στην κοινότητα Κελλιά της επαρχίας Λάρνακας. Λάρνακα Κελλιά Έργο αποθήκευσης, μεταφοράς καυσίμων, χημικών ουσιών και ηλεκτρισμούScreening
2021-111-1 Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση λατομείου εξόρυξης αργίλου Β' τάξης στο Φ.ΣΧ.:30/54W1 (Τσέρι) Τεμάχια 308 και 607 & 30/54 (Αγία Βαρβάρα) Τεμάχιο 815 Λευκωσία Τσέρι Εξορυκτική ΔραστηριότηταScreening
2021-79-1 Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση λατομείου αργύλου Β τάξης ιδιοκτησία του κου. Χ.Χ στον Δήμο Τσερίου στην επαρχία Λευκωσίας Λευκωσία Τσέρι Εξορυκτική ΔραστηριότηταScreening
2021-110-1 Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση λατομείου εξόρυξης αργίλου Β' τάξης στο Φ.ΣΧ.:30/54W1 (Τσέρι) Τεμάχιο 310 & 30/54 (Αγία Βαρβάρα) Τεμάχιο 815 Λευκωσία Τσέρι Εξορυκτική ΔραστηριότηταScreening
2021-29-1 ΜΕΕΠ για την λειτουργία οικολογικού εκπαιδευτικού αγροκτήματος ιδιοκτησία της εταιρείας "DECOSTA LABS LTD" στην κοινότητα Πραστειό Κελλακίου στην επαρχία Λεμεσού. Λεμεσός Πραστιό Κελλακιού Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχήΜΕΕΠ
2019-77-1 Έκθεση Πληροφοριών που αφορά τους αγωγούς υγραερίου προσ την εγκατάσταση της κοινοπραξίας υγραερίου VLPG LTD στην ενεργιακή και βιομηχανική περιοχή Βασιλικού. Λάρνακα - - - Έργο στη θάλασσαScreening
2021-71-1 Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση κτηνοτροφικών υποστατικών αγελάδων με εγκατάσταση φωτοβολταικών πλαισίων 20KW ιδιοκτησία του κου. Κ.Α στην Δήμο Αθηένου στην επαρχία Λάρνακας. Λάρνακα Αθιένου Πτηνοτροφική ΕγκατάστασηScreening
2020-186-1 ΜΕΕΠ για την ανέγερση φωτοβολταϊκού πάρκου δυναμικότητας 1,5MW ιδιοκτησίας της εταιρείας "BIOLAND PROJECT 58 LTD" στην κοινότητα Καλαβασού στην επαρχία Λάρνακας. Λάρνακα Καλαβασός Έργο Ανανεώσιμων Πηγών ΕνέργειαςΜΕΕΠ
2020-135-1 Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση φάρμας αιγοπροβάτων ιδιοκτησίας του κου. Γ.Ε. στην κοινότητα Αστρομερίτη στην επαρχία Λευκωσίας. Λευκωσία Αστρομερίτης Πτηνοτροφική ΕγκατάστασηScreening
2019-138-1 ΜΕΕΠ για την ανέγερση και λειτουργία οικιστικής και εμπορικής ανάπτυξης με την ονομασία "RADISSON RESIDENCES" ιδιοκτησία της εταιρείας "SAVVAS KAKOS AND ASSOCIATES" στον Δήμο Λάρνακας. Λάρνακα Λάρνακα Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχήΜΕΕΠ
2020-191-1 ΜΕΕΠ για την ανέγερση φωτοβολταϊκού πάρκου δυναμικότητας 0,7MW ιδιοκτησία της εταιρείας "BIOLAND PROJECT 67 LTD" στην κοινότητα Αλεθρικό στην επαρχία Λάρνακας. Λάρνακα Αναφωτίδα Έργο Ανανεώσιμων Πηγών ΕνέργειαςΜΕΕΠ
2021-36-1 ΜΕΕΠ για την ανέγεραη και λειτουργία επέκτασης φωτοβολτιακού πάρκου φωτοβολταικού πάρκου δυναμικότητας 6,04MW ιδιοκτησία της κας. Γ.Ν.στην κοινότητα Αγίου Ιωάννη Μαλούντας στην επαρχία Λευκωσίας. Λευκωσία Άγιος Ιωάννης Έργο Ανανεώσιμων Πηγών ΕνέργειαςΜΕΕΠ
2021-112-1 Έκθεση Πληροφοριών για την εγκατάσταση πύργου ραδιοεπικοινωνιών ύψους 24 μ στην περιοχή Κάμπου ιδιοκτησία της εταιρείας Α.Κ. Ράδιο Πύργος Λτδ Λευκωσία Κάμπος - - -Screening
2018-144-1 ΜΕΕΠ για την ανέγερση ξενοδοχειακής μονάδας 4ων αστέρων δυναμικότητας 452 κλινών, ιδιοκτησίας της εταιρείας ANASTASIA TSOKKOY ESTATES LTD στον Δήμο Σωτήρας της επαρχίας Αμμοχώστου. ΠΕΕΠ για την ανέγερση ξενοδοχειακής μονάδας 4ων αστέρων δυναμικότητας 452 κλινών, ιδιοκτησίας της εταιρείας ANASTASIA TSOKKOY ESTATES LTD στον Δήμο Σωτήρας της επαρχίας Αμμοχώστου. Αμμόχωστος Σωτήρα Αμμοχώστου Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχήΜΕΕΠ
2019-214-1 ΜΕΕΠ για την ανέγερση ξενοδοχείου 5* με την ονομασία "MARINA BAY" της εταιρείας "ABELIA CAMPUS LTD & ACC HADJICHRISTOU BROS LTD" στον Δήμο Αγίας Νάπας της επαρχίας Αμμοχώστου Αμμόχωστος Αγία Νάπα Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχήΜΕΕΠ
2021-53-1 Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση ισόγειας υπεραγοράς ιδιοκτησία της εταιρείας "K.MART LTD" στον Δήμο Στροβόλου στην επαρχία Λευκωσίας. Λευκωσία Στρόβολος Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχήScreening
2018-282-1 ΜΕΕΠ για την επέκταση υφιστάμενου λατομείου ιδιοκτησία της εταιρείας "M.S. SKYRA VASA LTD"στην κοινότητα Μοναγρούλλι στην επαρχία Λεμεσού. Λεμεσός Μοναγρούλλι Εξορυκτική ΔραστηριότηταΜΕΕΠ
2021-61-1 Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση εκκλησίας του Αγίου Μάμα στην κοινότητα Τρούλλους στην επαρχία Λαρνακας. Λάρνακα Τρούλλοι Έργο αποθήκευσης, μεταφοράς καυσίμων, χημικών ουσιών και ηλεκτρισμούScreening
2021-15-1 Έκθεση Πληροφοριών για την ασφαλτόστρωση δρόμου στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Ριζοελιάς. Λάρνακα Αραδίππου Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχήScreening
2020-77-1 ΜΕΕΠ για την εγκατάσταση μονάδας παραγωγής ασφαλτικού σκυροδέματος ιδιοκτησία της εταιρείας "CYFIELD ASPHALT CO LTD" στην Παρεκκλησιά της επαρχίας Λεμεσού. Λεμεσός Παρεκκλησιά Βιομηχανική ΕγκατάστασηΜΕΕΠ
2019-128-1 ΜΕΕΠ για την ανέγερση δύο νέων ξενοδοχειακών μονάδων 5* ιδιοκτησία της εταιρείας "FORMATIO LTD" στην Αγία Νάπα στην επαρχία Αμμοχώστου Αμμόχωστος Αγία Νάπα Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχήΜΕΕΠ
2021-28-1 ΜΕΕΠ για την ανέγερση δυο δεκαεπταόροφων οικοδομών, μιας οικιστικής ανάπτυξης και μιας γραφειακής; με ενιείο υπόγειο χώρο στάθμευσης σε δύο επίπεδα με την ονομασία "LANDMARK PROJECT - OFFICE AND RESIDENTIAL TOWER DEVELOPMENT" στον Δήμο Λευκωσίας. Λευκωσία Λευκωσία Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχήΜΕΕΠ
2021-101-1 Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση και λειτουργία φωτοβολταϊκού πάρκου δυναμικότητας 54,4 KW στη θεραπευτική κοινότητα Αγία Σκέπη, στο χωριό Πολιτικό της επαρχίας Λευκωσίας Λευκωσία Πολιτικό Έργο Ανανεώσιμων Πηγών ΕνέργειαςScreening
2020-120-1 ΜΕΕΠ για την ανέγερση και λειτουργία πτηνοτροφείο ιδιοκτησία της εταιρείας "GALLINACO LTD" στην κοινότητα Μένοικο της επαρχίας Λευκωσίας Λευκωσία Μένικο Πτηνοτροφική ΕγκατάστασηΜΕΕΠ
2021-7-1 Έκθεση Πληροφοριών για την προσθήκη υπαίθριου χώρου αποθήκευσης και επεξεργασίας στερεών αποβλήτων (ΑΕΚΚ) και εγκατάσταση σπαστήρα και κόσκινο ιδιοκτησία της εταιρείας "S. HADJICHRISTOFI CONSTRUCTIONS LTD" στην κοινότητα Κόσιη στην επαρχίας Λάρνακας Λάρνακα Κόχη Βιομηχανική ΕγκατάστασηScreening
2021-35-1 Έκθεση πληροφοριών για την ανάπλαση και τοποιοτέχνηση παραλιακού πεζόδρομου και δημόσιων χώρων στον Δήμο Γεροσκήπου στην επαρχία Πάφου Πάφος Γεροσκήπου Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχήScreening
2021-9-1 Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση φωτοβολταϊκού πάρκου δυναμικότητας 85,5KW στην κοινότητα Ποτάμι στην επαρχία Λευκωσίας. Λευκωσία Ποτάμι Έργο Ανανεώσιμων Πηγών ΕνέργειαςScreening
2021-31-1 Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση μικρής εκκλησίας στην κοινότητα Νήσου της επαρχίας Λευκωσίας Λευκωσία Νήσου Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχήScreening
2021-94-1 Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση εκκλησίας του Αγίου Λουκά στην κοινότητα Αγίου Ιωάννη Πιτσιλιάς στην επαρχία Λεμεσού Λεμεσός Άγιος Ιωάννης Λεμεσού Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχήScreening
2021-54-1 Έκθεση Πληροφορίων για την ανέγερση ιατρικού κέντρου (κλινική) με την ονομασία "ΑΡΜΟΝΙΑ" στον Δήμο Λατσιών στην επαρχία Λευκωσίας. Λευκωσία Λατσιά Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχήScreening
2020-144-1 ΜΕΕΠ για την προσθήκη σταθμού επεξεργασίας αποβλήτων και αποξηραντηρίου σε υφιστάμενο σφαγείο ιδιοκτησία της εταιρείας "BELLFOODS LTD" στην κοινότητα Γερόλακκος στην επαρχία Λευκωσίας Λευκωσία Γερόλακκος Έργο για τη διαχείριση αποβλήτωνΜΕΕΠ
2020-192-1 ΜΕΕΠ για την ανέγερση φωτοβολταϊκού πάρκου δυναμικότητας 0,8MW ιδιοκτησία της εταιρείας "BIOLAND PROJECT 69 LTD" στην κοινότητα Αναφωτίδα στην επαρχία Λάρνακας. Λάρνακα Αναφωτίδα Έργο Ανανεώσιμων Πηγών ΕνέργειαςΜΕΕΠ
2020-194-1 ΜΕΕΠ για την ανέγερση φωτοβολταϊκού πάρκου δυναμικότητας 2,41MW ιδιοκτησία της εταιρείας "C.N.SHIACOLAS FARMS LTD" στην κοινότητα Ψημολόφου στην επαρχία Λευκωσίας. Λευκωσία Ψιμολόφου Έργο Ανανεώσιμων Πηγών ΕνέργειαςΜΕΕΠ
2020-111-1 ΜΕΕΠ για την κατασκευή και λειτουργία φωτοβολταικού πάρκου δυναμικότητας 0.9 MWP ιδιοκτησία της εταιρείας "BIOLAND PROJECT 61 Ltd" στην κοινότητα Αναφωτίδα της επαρχίας Λάρνακας. Λάρνακα Αναφωτίδα Έργο Ανανεώσιμων Πηγών ΕνέργειαςΜΕΕΠ
2019-52-1 ΜΕΕΠ για την κατασκευή κυματοθραύστη για την προστασία και βελτίωση του παραλικαού μετώπου εντός των διοικητικών ορίων της κοινότητας Πύργου στην επαρχία Λεμεσού Λεμεσός Πύργος - - -ΜΕΕΠ
2021-12-1 Έκθεση Πληροφοριών για την αποξήλωση θαλάσσιου αγωγού μεταφοράς καυσίμων ιδιοκτησία της εταιρείας "ΕΛΠΕ (Κύπρου Λτδ, ExxonMobil Cyprus Ltd, BP" στην Λάρνακα. Λάρνακα Λάρνακα Λιμενικό έργο και έργο προστασίας της ακτήςScreening
2021-3-1 Έκθεση Πληροφοριών για προσθηκομετατροπές σε υφιστάμενη κατοικία και αλλαγής χρήσης σε πολυχώρο εκδηλώσεων στον Δήμο Αρραδίππου ιδιοκτησία του κου. Α.Κ. στην επαρχία Λάρνακας Λάρνακα Αραδίππου Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχήScreening
2021-19-1 ΜΕΕΠ για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου δυναμικότητας 457,2 KW, ιδιοκτησία του κου. Ν.Μ στην κοινότητα Νατά της επαρχίας Πάφου Πάφος Νατά Έργο Ανανεώσιμων Πηγών ΕνέργειαςΜΕΕΠ
2021-43-1 Έκθεση Πληροφοριών για την αποξήλση δυο θαλάσσιων αγωγών μεταφοράς υγραέριου της εταιρείας "synergas co-operative society ltd" στον Δήμο Λάρνακας στην επαρχία Λάρνακας. Λάρνακα Λάρνακα Έργο για τη διαχείριση αποβλήτωνScreening
2021-26-1 Έκθεση Πληροφοριών για την βελτίωση του παραλιακού δρόμου Λάρνακας - Δεκέλειας (Φάση Γ΄) Λάρνακα Λάρνακα Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχήScreening
2018-257-1 ΜΕΕΠ για την κατασκευή φωτοβολταικού πάρκου δυναμικότητας 1MW ιδιοκτησία της εταιρείας "BIOLAND PROJECT 36 LTD" στην κοινότητα Κάτω Κουτραφάς της επαρχίας Λευκωσίας. Λευκωσία - - - Έργο Ανανεώσιμων Πηγών ΕνέργειαςΜΕΕΠ
2021-22-1 Έκθεση Πληροφοριών για την κατασκευή δρόμου στην κοινότητα Ανδρολύκου στην επαρχία Πάφου Πάφος Ανδρολίκου Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχήScreening
2021-13-1 Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση μονάδας παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων ιδιοκτησία της εταιρείας "ENAK DAIRY LTD" στον Δήμο Αθηένου στην επαρχία Λάρνακας. Λάρνακα Αθιένου Βιομηχανική ΕγκατάστασηScreening
2021-14-1 Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση κοιμητηρίου και χώρου στάθμευσης στην κοινότητα Λιμνάτη στην επαρχία Λεμεσού. Λεμεσός Λιμνάτης Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχήScreening
2021-42-1 Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση εργοστασίου έτοιμου σκυροδέματος ιδιοκτησία της εταιρείας "ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Κ&Γ (ΑΘΗΑΙΝΙΤΕΣ)" στον Δήμο Αθηένου στην επαρχία Λάρνακας. Λάρνακα Αθιένου Βιομηχανική ΕγκατάστασηScreening
2020-98-1 Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση υπόστεγου χώρου στάθμευσης 14 τουριστικών λεωφορείων, αποθήκης, γραφείων, πλυντηρίου λεωφορείων και αντλία πετρελαίου κατά παρέκκλιση ιδιοκτησία της εταιρείας "P. PANAYIDES COACHES LTD" στον Δήμο Μέσα Γειτονιάς στην επαρχία Λεμεσού. Λεμεσός Μέσα Γειτονιά Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχήScreening
2019-214-1 ΜΕΕΠ για την ανέγερση ξενοδοχείου 5* με την ονομασία "MARINA BAY" της εταιρείας "ABELIA CAMPUS LTD & ACC HADJICHRISTOU BROS LTD" στον Δήμο Αγίας Νάπας της επαρχίας Αμμοχώστου Αμμόχωστος Αγία Νάπα Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχήΜΕΕΠ
2020-148-1 ΜΕΕΠ για την κατασκευή και λειτουργία χώρου προσωρινής αποθήκευσης αποβλήτων, εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων και αποθήκευσης δομικών υλικών της εταιρείας "Κωνσταντίνος Καπνός Λτδ" στην κοινότητα Πέρα Ορεινής της επαρχίας Λευκωσίας Λευκωσία Πέρα Έργο για τη διαχείριση αποβλήτωνΜΕΕΠ
2021-38-1 Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση κτηνοτροφικών υποστατικών αιγοπροβάτων ιδιοκτησία των κ.κ.Σ.Κ. & Μ.Κ. στον Δήμο Αθηένου στην επαρχία Λεμεσού. Λάρνακα Αθιένου Πτηνοτροφική ΕγκατάστασηScreening
2021-58-1 Έκθεση Πληροφοριών για την συνέχιση/ σύνδεση/ολοκλήρωση της κατασκευής οδικού δικτύου μεταξύ της τεχνικής σχολής Αυγόρου μέχρι τον υφιστάμενο δρόμο φράγματος Άχνας στην επαρχία Αμμοχώστου. Αμμόχωστος Αυγόρου Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχήScreening
2020-160-1 Έκθεση Πληροφοριών για την κατεδάφιση κεραίων ραδιοφωνίας στο χώρο του ραδιοφωνικού σταθμού στο Κάβο Γκρέκο στην επαρχία Αμμοχώστου. Αμμόχωστος Αγία Νάπα Έργο για τη διαχείριση αποβλήτωνScreening
2021-25-1 Έκθεση Πληροφοριών για την κατασκευή μικρών αποβαθρών στην Λάρνακα Λάρνακα Λάρνακα Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχήScreening
2018-144-1 ΜΕΕΠ για την ανέγερση ξενοδοχειακής μονάδας 4ων αστέρων δυναμικότητας 452 κλινών, ιδιοκτησίας της εταιρείας ANASTASIA TSOKKOY ESTATES LTD στον Δήμο Σωτήρας της επαρχίας Αμμοχώστου. ΠΕΕΠ για την ανέγερση ξενοδοχειακής μονάδας 4ων αστέρων δυναμικότητας 452 κλινών, ιδιοκτησίας της εταιρείας ANASTASIA TSOKKOY ESTATES LTD στον Δήμο Σωτήρας της επαρχίας Αμμοχώστου. Αμμόχωστος Σωτήρα Αμμοχώστου Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχήΜΕΕΠ
2020-66-1 Έκθεση Πληροφοριών για την δημιουργία χώρου προσωρινής αποθήκευσης αποβλήτων (ΑΕΚΚ) της εταιρείας "ΚΟΚΙΑΣ ΛΤΔ" στην κοινότητα Αγίας Βαρβάρας στην επαρχία Λευκωσίας Λευκωσία Αγία Βαρβάρα Λευκωσίας Έργο για τη διαχείριση αποβλήτωνScreening
2021-67-1 Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερσαη λούνα πάρκ ιδιοκτησία της εταιρείας "VALI AMUSEMENTS LTD" στο Παραλίμνι στην επαρχία Αμμοχώστου. Αμμόχωστος Παραλίμνι Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχήScreening
2019-171-1 ΜΕΕΠ για την ανέγερση φωτοβολταικού πάρκου δυναμικότητας 4MW ιδιοκτησία της εταιρείας "GIANKO 1 SOLAR LTD" στην κοινότητα Δωρά της επαρχίας Λεμεσού Λεμεσός Δωρά Έργο Ανανεώσιμων Πηγών ΕνέργειαςΜΕΕΠ
2020-140-1 Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση παρεκκλήσιου του Αγίου Πορφύριου στην κοινότητα Πέρα Χωρίο στην επαρχία Λευκωσίας. Λευκωσία Πέρα Χωριό - Νήσου Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχήScreening
2021-33-1 Έκθεση Πληροφοριών για την διαμόρφωση χώρου στάθμευσης, παιδικής χαράς και αθλητικών χώρων στον Δήμο Γεροσκήπου στην επαρχία Πάφου Πάφος Γεροσκήπου Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχήScreening
2018-250-1 ΜΕΕΠ για την εγκατασταση φωτοβολταικού πάρκου δυναμικότητας 1MWP ιδιοκτησία της εταιρείας "BIOLAND PROJECT 23 LTD" στην κοινότητα Νικητάρι της επαρχίας Λευκωσίας. Λευκωσία Νικητάρι Έργο Ανανεώσιμων Πηγών ΕνέργειαςΜΕΕΠ
2021-34-1 Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση κοιμητηρίου στην κοινότητα Καλλέπεια στην επαρχία Πάφου Πάφος Καλλέπεια Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχήScreening
2021-21-1 Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση μουσείου παλαιού αυτοκινήτου κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής Παραλιμνίου στον Δήμο Παραλιμνίου Αμμόχωστος Παραλίμνι Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχήScreening
2021-30-1 Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση υπαίθριας αποθήκης υλικών εκσκαφής (μπάζα) και μεταφορά σε μονάδες ανακύκλωσης ιδιοκτησία της εταιρείας "Α.Π. ΝΙΚΟΛΑΟΥ & ΥΙΟΙ ΥΛΙΚΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΛΤΔ" στον Δήμο Τσερίου Λευκωσία Τσέρι Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχήScreening
2020-95-1 ΜΕΕΠ για την κατασκευή και λειτουργία της ανάπτυξης "ZARIA RESORT - GRAND HYATT LIMASSOL" ιδιοκτησία της εταιρείας "ANOLIA HOLDINGS LTD" στην κοινότητα Πύργου της επαρχίας Λεμεσού. Λεμεσός Πύργος Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχήΜΕΕΠ
2021-44-1 ΜΕΕΠ για την ανέγερση βιομηχανικού υποστατικού και εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος ιδιοκτησία της εταιρείας "GIESEL LTD" στον Δήμο Αραδίππου στην επαρχία Λάρνακας. Λάρνακα Αραδίππου Βιομηχανική ΕγκατάστασηΜΕΕΠ
2020-150-1 Έκθεση Πληροφοριών για την κατασκευή και λειτουργία βιολογικού σταθμού λυμάτων στα πλαίσια υλοποίησης του Γενικού Χωροταξικού Σχεδίου(MASTER PLAN) της ενοποιημένης ανάπτυξης μεγάλων και σύνθετων χρήσεων στον Δήμο Πέγειας Πάφος Πέγεια Έργο για τη διαχείριση αποβλήτωνScreening
2019-145-1 ΜΕΕΠ για την ανέγερση και λειτουργία οικιστικής ανάπτυξης της εταιρείας "AN SKY GARDEN LTD" στην περιοχή Τσέρκεζοι στην επαρχία Λεμεσού. Λεμεσός Τσερκέζοι Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχήΜΕΕΠ
2020-160-1 Έκθεση Πληροφοριών για την κατεδάφιση κεραίων ραδιοφωνίας στο χώρο του ραδιοφωνικού σταθμού στο Κάβο Γκρέκο στην επαρχία Αμμοχώστου. Αμμόχωστος Αγία Νάπα Έργο για τη διαχείριση αποβλήτωνScreening
2020-118-1 Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση και λειτουργία ποιμνιοστασίου ιδιοκτησία του κου. Α.Κ. στην κοινότητα Αγία Μαρίνα Ξυλιάτου στην επαρχία Λευκωσίας. Λευκωσία Αγία Μαρίνα Ξυλιάτου Πτηνοτροφική ΕγκατάστασηScreening
2020-197-1 Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση και λειτουργία βουστασίου ιδιοκτησία του κου. Α.Χ. στην Δήμο Γερίου στην επαρχία Λευκωσίας. Λευκωσία Γέρι Πτηνοτροφική ΕγκατάστασηScreening
2020-175-1 Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση κατασκηνωτικού χώρου ιδιοκτησία των κ.κ. Α.Α., Θ.Σ, Χ.Μ. στην κοινότητα Λουβαρά στην επαρχία Λεμεσού Λεμεσός Λουβαράς Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχήScreening
2020-86-1 Έκθεση Πληροφοριών για προσθηκομετατροπές στο υφιστάμενο ξενοδοχείο "LANDMARK πρώην HILTON"στον Δήμο Λευκωσίας Λευκωσία Λευκωσία Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχήScreening
2020-171-1 ΜΕΕΠ για την κατεδάφιση υφιστάμενου κτηρίου, τροποποίηση υφιστάμενης αδειούχας ενιαίας ανάπτυξης και προσθήκη κτιρίου γραφείων 15 ορόφων ιδιοκτησία της ετιαρείας "ΛΑΚΕΜΙΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΛΤΔ" στον Δήμο Λεμεσού στην επαρχία Λεμεσού Λεμεσός Λεμεσός Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχήΜΕΕΠ
2020-134-1 Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση και λειτουργία φάρμας αιγοπροβάτων ιδιοκτησία του κου. Α.Χ στην κοινότητα Πέρα Ορεινής στην επαρχία Λευκωσίας Λευκωσία Πέρα Πτηνοτροφική ΕγκατάστασηScreening
2020-190-1 Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση φωτοβολταϊκού πάρκου δυναμικότητας 150KW, ιδιοκτησία του κου. Α.Τ. στην κοινότητα Τίμη της επαρχίας Πάφου. Πάφος Τίμη Έργο Ανανεώσιμων Πηγών ΕνέργειαςScreening
2021-4-1 Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση οινοποιείου ιδιοκτησία του κου. Γ.Ν. στην κοινότητα Άγιος Επιφάμειος Ορεινής Λευκωσία Άγιος Επιφάνιος Ορεινής Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχήScreening
2019-241-1 ΜΕΕΠ για την ανέγερση Φωτοβολταϊκού πάρκου δυανμικότητας 4MW ιδιοκτησία της εταιρείας "TXMN ENERGY LTD" στην κοινότητα Σωτήρα στην επαρχία Λεμεσού. Λεμεσός Σωτήρα Λεμεσού Έργο Ανανεώσιμων Πηγών ΕνέργειαςΜΕΕΠ
2021-46-1 Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση αποθήκης τηγανέλαιου ιδιοκτησια της εταιρείας "VENIZOIL" στον Δήμο Δρομολαξιάς - Μενεού στην επαρχία Λάρνακας. Λάρνακα Δρομολαξιά Έργο για τη διαχείριση αποβλήτωνScreening
2019-148-1 ΜΕΕΠ για τον παρακαμπτήριο δρόμο Νότια των κοινοτήτων Ακακίου - Αστρομερίτη - Περιστερώνας στην επαρχία Λευκωσίας Λευκωσία Ακάκι Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχήΜΕΕΠ
2020-130-1 ΜΕΕΠ για την κατασκευή και λειτουργία οικιστικής, εμπορικής και γραφειακής ανάπτυξης ιδιοκτησία της ετιαρείας "HALEMO LTD" στην κοινότητα Πύργου της επαρχίας Λεμεσού Λεμεσός Πύργος Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχήΜΕΕΠ
2020-96-1 ΜΕΕΠ για την κατασκευή αυτοκινητόδρομου Αστρομερίτη - Ευρύχου στην επαρχία Λευκωσίας. Λευκωσία Αστρομερίτης Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχήΜΕΕΠ
2020-161-1 Έκθεση Πληροφοτιών για την διαίρεση γης σε 7 οικόπεδα ιδιοκτησία της Ιεράς Μονής Κύκκου στην Έγκωμη στην επαρχία Λευκωσία Λευκωσία Έγκωμη Λευκωσίας Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχήScreening
2018-257-1 ΜΕΕΠ για την κατασκευή φωτοβολταικού πάρκου δυναμικότητας 1MW ιδιοκτησία της εταιρείας "BIOLAND PROJECT 36 LTD" στην κοινότητα Κάτω Κουτραφάς της επαρχίας Λευκωσίας. Λευκωσία - - - Έργο Ανανεώσιμων Πηγών ΕνέργειαςΜΕΕΠ
2018-250-1 ΜΕΕΠ για την εγκατασταση φωτοβολταικού πάρκου δυναμικότητας 1MWP ιδιοκτησία της εταιρείας "BIOLAND PROJECT 23 LTD" στην κοινότητα Νικητάρι της επαρχίας Λευκωσίας. Λευκωσία Νικητάρι Έργο Ανανεώσιμων Πηγών ΕνέργειαςΜΕΕΠ
2020-170-1 Έκθεση Πληροφοριών για την κατεδάφιση υφιστάμενων οικοδομών και την ανέγερση 20 νέων κατοικιών ιδικτησία τους Ρ&Ε Σαββίδη σον Δήμο Πέγειας στην επαρχία Πάφου Πάφος Πέγεια Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχήScreening
2020-164-1 Έκθεση πληροφοριών για την ανέγερση φάρμας αιγοπροβάτων και μονάδα βοοειδών ιδιοκτησία της εταιρείας "ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΠΠΑΣ & ΥΙΟΙ ΛΤΔ" στην κοινότητα Λύμπια στην επαρχία Λευκωσίας. Λευκωσία Λύμπια Πτηνοτροφική ΕγκατάστασηScreening
2020-176-1 Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση και λειτουργία ελαιοτριβείου ιδιοκτησία του κου. Κ.Κ. στην κοινότητα Δρούσεια της επαρχίας Πάφου Πάφος Δρούσεια Βιομηχανική ΕγκατάστασηScreening
2020-132-1 ΜΕΕΠ για την ανέγερση και λειτουργία μεικτής ανάπτυξης με την ονομασία "DASOUDI RESIDENCE" στον Δήμο Γερμασόγειας στην επαρχία Λεμεσού. Λεμεσός Γερμασόγεια Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχήΜΕΕΠ
2021-16-1 Έκθεση πληροφοριών για τις προσθηκομετατροπές σε κτηνοτροφικό υποστατικό ιδιοκτησία της εταιρείας "PELKON FARM LTD" στην κοινότητα Τίμη της επαρχίας Πάφου. Πάφος Τίμη Πτηνοτροφική ΕγκατάστασηScreening
2020-179-1 ΜΕΕΠ για την κατεδάφιση ξενοδοχείου και ανέγερση τριών εννιαώροφων κτηρίων "ASIMINA SUITES HOTEL" ιδιοκτησία της εταιρείας "CONSTANTINOU BROS" στον Δήμο Γεροσκήπου στην επαρχία Πάφου. Πάφος Γεροσκήπου Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχήΜΕΕΠ
2021-18-1 Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση ξενοδοχειακής μονάδας 3* δυναμικότητας 68 κλινών των Γ.Π. & Ζ.Χ., στην Αγία Νάπα Αμμόχωστος Αγία Νάπα Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχήScreening
2020-156-1 Έκθεση Πληροφοριών για την κατασκευή δρόμου πρωταρχικής σημασίας που θα συνδέει τη Λεωφόρο Στροβόλου με τη Λεωφόρο Αρχαγγέλου και τμήματος του δευτερεύοντος οδικού δικτύου στην επαρχία Λευκωσίας. Λευκωσία Στρόβολος Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχήScreening
2020-133-1 ΜΕΕΠ για την κατασκευή και λειτουργία του έργου Truck Centre και γραφεία ιδιοκτησία της εταιρείας "SOROKA LTD" στην κοινότητα Καλαβασός της επαρχίας Λάρνακας. Λάρνακα Καλαβασός Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχήΜΕΕΠ
2020-189-1 ΜΕΕΠ για την ανάπαλαση του παλιού ΓΣΠ Λευκωσίας Λευκωσία Λευκωσία Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχήΜΕΕΠ
2021-6-1 Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση εργοστασίου έτοιμου σκυροδέματος κατά παρέκκλιση ιδιοκτησία της εταιρείας "KOKO MIX LTD" στον Δήμο Αθηένου στην επαρχία Λάρνακας. Λάρνακα Αθιένου Βιομηχανική ΕγκατάστασηScreening
2020-139-1 Έκθεση Πληροφοριών για την λατομική ανάπτυξη (εξότυξη πέτρας) ιδιοκτησία του κου. Μ.Κ. στην κοινότητα Αγίας Άννας στην επαρχία Λάρνακας. Λάρνακα Αγία Άννα Εξορυκτική ΔραστηριότηταScreening
2013-47-1 ΜΕΕΠ για την κατασκευή και λειτουργία μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από την πυρόλυση ελαστικών με εγκατεστημένη ισχύ 18.4MW της εταιρείας Bioland Energy Ltd, στη βιομηχανική περιοχή Αγίου Αθανασίου Λεμεσού Λεμεσός Άγιος Αθανάσιος - - -ΜΕΕΠ
2020-178-1 Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση και λειτουργία φωτοβολταϊκού πάρκου δυναμικότητας 240KW ιδιοκτησία της εταιρείας "ΠΤΗΝΕΚ ΛΤΔ" στην κοινότητα Μαρκί της επαρχίας Λευκωσίας. Λευκωσία Μαργί Έργο Ανανεώσιμων Πηγών ΕνέργειαςScreening
2019-222-1 ΜΕΕΠ για την επέκταση και προσθήκη στο ξενοδοχείο "GOLDEN COAST" στον Δήμο Παραλιμνίου στην επαρχία Αμμοχώστου. Αμμόχωστος Παραλίμνι Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχήΜΕΕΠ
2021-2-1 Έκθεση Πληροφοριών για την εγκαθίδρυση εκπαιδευτικού κέντρου CYCLOPS στην ενορία Σκάλα της επαρχίας Λάρνακας Λάρνακα Σκάλα Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχήScreening
2020-96-1 ΜΕΕΠ για την κατασκευή αυτοκινητόδρομου Αστρομερίτη - Ευρύχου στην επαρχία Λευκωσίας. Λευκωσία Αστρομερίτης Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχήΜΕΕΠ
2020-180-1 Έκθεση Πληροφοριών για την αποκατάσταση κτιρίου για κέντρο καινοτομίας και έρευνας στον Δήμο Λευκωσίας Λευκωσία Λευκωσία Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχήScreening
2020-107-1 Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση φάρμας αγελάδων ιδιοκτησία της εταιρείας "M.C. POSEIDIAS & SON LTD" στον Δήμο Ιδαλίου στης επαρχία Λευκωσίας. Λευκωσία Δάλι Πτηνοτροφική ΕγκατάστασηScreening
2020-143-1 Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγαρση φωτοβολταικού πάρκου δυναμικότητας 150 KW ιδιοκτησία του κου. Α.Γ. στην κοινότητα Γυαλιά στην επαρχία Πάφου. Πάφος Γιαλιά Έργο Ανανεώσιμων Πηγών ΕνέργειαςScreening
2021-11-1 Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση κλινικής ημερήσιας νοσηλείας ιδιοκτησία της εταιρείας "EIPS LTD" στον Στρόβολο στην επαρχία Λευκωσίας. Λευκωσία Στρόβολος Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχήScreening
2018-261-1 Έκθεση Πληροφοριών για τον διαχωρισμό 82 οικοπέδων ιδιοκτησία της εταιρείας "LANITIS FARM LTD" στο χωριό Τραχώνι της επαρχίας Λεμεσού Λεμεσός Τραχώνι Λεμεσού Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχήScreening
2020-108-1 Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση και λειτουργία φάρρμας αιγοπροβάτων ιδιοκτησία της κας. Ν.Γ. στην κοινότητα Κοτσιάτη στην επαρχία Λευκωσίας. Λευκωσία Κοτσιάτης Πτηνοτροφική ΕγκατάστασηScreening
2019-45-1 ΜΕΕΠ για την κατασκευή φωτοβολταικού πάρκου δυναμικότητας 1,5 ΜW της εταιρείας "BIOLAND PROJECT 47" στην κοινότητα Μαζωτός στην επαρχία Λάρνακας Λάρνακα Μαζωτός Έργο Ανανεώσιμων Πηγών ΕνέργειαςΜΕΕΠ
2020-49-1 ΜΕΕΠ για τον σχεδιασμό αντιπλημμυρικών έργων για την προστασία οικιστικών ζωνών των Δήμων Λάρνακας και Αραδίππου που βρίσκονται εντός της λεκάνης απορροής του ποταμού Καλού Χωριού στην επαρχία Λάρνακας Λάρνακα Λάρνακα Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχήΜΕΕΠ
2019-242-1 Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση μονάδας επεξεργασίας κλαδεμμάτων και μεταφόρτωσης υλικών ιδιοκτησία της εταιρείας "SKIP PANAIS LTD" στην κοινότητα Δάλι στην επαρχία Λευκωσίας. Λευκωσία Δάλι Έργο για τη διαχείριση αποβλήτωνScreening
2020-127-1 Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση ξενοδοχειακής μονάδας με την ονομασία "SUMMER BREEZE" ιδιοκτησία της ετιαρείας "PANARETI PUBLIC LTD" στον Δήμο Πέγειας στην επαρχία Πάφου. Πάφος Πέγεια Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχήScreening
2020-174-1 Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση φωτοβολταικού πάρκου δυναμικότητας 150KW ιδιοκτησία του κου. Α.Α. στην κοινότητα Θρυνιά της επαρχίας Πάφου Πάφος Θρινιά Έργο Ανανεώσιμων Πηγών ΕνέργειαςScreening
2020-193-1 Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση κατασκηνωτικού χώρου του σωματείου "ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ 76ου Σ.Π. ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ" στην κοινότητα Λαζανιά στην επαρχία Λευκωσίας. Λευκωσία Λαζανιάς Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχήScreening
2019-241-1 ΜΕΕΠ για την ανέγερση Φωτοβολταϊκού πάρκου δυανμικότητας 4MW ιδιοκτησία της εταιρείας "TXMN ENERGY LTD" στην κοινότητα Σωτήρα στην επαρχία Λεμεσού. Λεμεσός Σωτήρα Λεμεσού Έργο Ανανεώσιμων Πηγών ΕνέργειαςΜΕΕΠ
2019-131-1 ΜΕΕΠ για την κατασκευή φωτοβολταικού πάρκου δυναμικότητας 507KW του κ. Σ.Π. στην κοινότητα Πάχνα της επαρχίας Λεμεσού Λεμεσός Πάχνα Έργο Ανανεώσιμων Πηγών ΕνέργειαςΜΕΕΠ
2020-188-1 Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση κτηνοτροφικού υποστατικού δυναμικότητας 200 ζώων ιδιοκτησία της κας. Α.Β.Δ. στην κοινότητα Αβδελλερό στην επαρχία Λάρνακας. Λάρνακα Αβδελλερό Πτηνοτροφική ΕγκατάστασηScreening
2020-154-1 ΜΕΕΠ για την αποξήλωση και κατεδάφιση εγκαταστάσεων, δεξαμενών και σωληνώσεων αποθήκευσης υγραερίου ιδιοκτησία της εταιρείας "EUROGAS" στον Δήμο Λάρνακας. Λάρνακα Λάρνακα Έργο για τη διαχείριση αποβλήτωνΜΕΕΠ
2020-155-1 ΜΕΕΠ για την αποξήλωση και κατεδάφιση εγκαταστάσεων, δεξαμενών και σωληνώσεων αποθήκευσης υγραερίου ιδιοκτησία της εταιρείας "LINA" στον Δήμο Λάρνακας. Λάρνακα Λάρνακα Έργο για τη διαχείριση αποβλήτωνΜΕΕΠ
2020-187-1 ΜΕΕΠ για την κατασκευή μονάδας επεξεργασίας κλαδεμάτων και χώρος προσωρινής αποθήκευσης και μερικού διαχωρισμού ΑΕΚΚ ιδιοκτησία της εταιρείας “Skip Panais Ltd” στον Δήμο Ιδαλίου στην επαρχία Λευκωσίας. Λευκωσία Δάλι Έργο για τη διαχείριση αποβλήτωνΜΕΕΠ
2020-102-1 Έκθεση Πληροφοριών για την αποξήλωση υποθαλάσσιου αγωγού ιδιοκτησία της εταιρείας "ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΙΑΡΕΙΑ ΛΤΔ" στην κοινότητα Μαρί στο ενεργειακό κέντρο Βασιλικού στην επαρχία Λάρνακας. Λάρνακα Μαρί Έργο για τη διαχείριση αποβλήτωνScreening
2020-136-1 ΜΕΕΠ για την αναβάθμιση και λειτουργία του υφιστάμενου χώρου ελλιμενισμού σκαφών αναψυχής και συναφών υποστηρικτικών υποδομών στην κοινότητητα Αλαμινού στην επαρχία Λάρνακας Λάρνακα Αλαμινός Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχήΜΕΕΠ
2020-182-1 Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση ξενοδοχείου στην κοινότητα Κάτω Πύργου στην επαρχία Λευκωσίας Λευκωσία Κάτω Πύργος Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχήScreening
2020-70-1 Έκθεση Πληροφοριών γαι την ανέγερση φωτοβολταικού πάρκου δυναμικότητηας 499KW ιδιοκτησία της εταιρείας "ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟ ΠΑΡΚΟ λτδ" στο Όμοδος. Λεμεσός Όμοδος Έργο Ανανεώσιμων Πηγών ΕνέργειαςScreening
2020-158-1 Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση ξενοδοχείου με την ονομασία "SOLE AND MARE HOTEL" στο Παραλίμνι στην επαρχία Αμμοχώστου Αμμόχωστος Παραλίμνι Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχήScreening
2020-43-1 Έκθεση Πληροφοριών για την κατασκευή και χρήση χωμάτινων δεξαμενών αποθήκευσης επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων της εταιρείας "Νίκος Αρμένης & υιοι Λτδ" στην κοινότητα Μοναγρούλλι της επαρχίας Λεμεσού. Λεμεσός Μοναγρούλλι Πτηνοτροφική ΕγκατάστασηScreening
2020-123-1 Έκθεση Πληροφοριών για την κατασκευή και ανέγερση φωτοβολταικού πάρκου δυναμικότητας 150KW ιδιοκτησίας του κου. Σ.Π στην κοινότητα Δρούσεια της επαρχίας Πάφου. Πάφος Δρούσεια Έργο Ανανεώσιμων Πηγών ΕνέργειαςScreening
2020-181-1 Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση φάρμας βοειδών ιδικτησία της εταιρείας "Α/ΦΟΙ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΛΤΔ" στην κοινότητα Αβδελλερό στην επαρχία Λάρνακας. Λάρνακα Αβδελλερό Πτηνοτροφική ΕγκατάστασηScreening
2020-49-1 ΜΕΕΠ για τον σχεδιασμό αντιπλημμυρικών έργων για την προστασία οικιστικών ζωνών των Δήμων Λάρνακας και Αραδίππου που βρίσκονται εντός της λεκάνης απορροής του ποταμού Καλού Χωριού στην επαρχία Λάρνακας Λάρνακα Λάρνακα Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχήΜΕΕΠ
2019-237-1 ΜΕΕΠ για την κατασκευή δύο φωτοβολταικών πάρκων δυναμικότητας 600KW & 200KW στην κοινότητα Σουσκιού της επαρχίας Πάφου Πάφος Σουσκιού Έργο Ανανεώσιμων Πηγών ΕνέργειαςΜΕΕΠ
2020-101-1 Έκθεση Πληροφοριών για προσθηκομετατροπές στο υφιστάμενο οινοποιείο της εταιρείας "ΚΕΟ PLC" στην κοινότητα Μαλιά της επαρχίας Πάφου. Λεμεσός Μαλιά Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχήScreening
2020-69-1 Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση ποδοσφαιρικού γηπέδου Γ κατηγορίας με κερκίδες στον Δήμο Ύψωνα στην επαρχία Λεμεσού. Λεμεσός Ύψωνας Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχήScreening
2020-166-1 Έκθεση Πληροφοριών για την κατασκευή και λειτουργία φωτοβολταικού πάρκου δυναμικότητας 350KW ιδιοκτησία του κου. Ν.Β & άλλοι στον Δήμο Αραδ'ιππου στην επαρχία Λάρνακας. Λάρνακα Αραδίππου Έργο Ανανεώσιμων Πηγών ΕνέργειαςScreening
2020-149-1 Έκθεση πληροφοριών για τη δημιουργία χώρου προσωρινής αποθήκευσης (ΑΕΚΚ) ιδιοκτησία της εταιρείας "ΦΙΛΙΠΠΟ ΚΑΜΕΡΗ ΛΤΔ" στην κοινότητα Εργάτες στην επαρχία Λευκωσίας. Λευκωσία Εργάτες Έργο για τη διαχείριση αποβλήτωνScreening
2020-105-1 Έκθεση Πληροφοριών για προσθηκομετατροπές στα υφιστάμενα υποστατικά της Ιεράς Μονής Αγίου Μηνά στην κοινότητα Βάβλα της επαρχίας Λάρνακας. Λάρνακα Βάβλα Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχήScreening
2020-159-1 Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση θεματικού πάρκου κεριού του κου. Ι.Ν. στην κοινότητα Αλεθρικό στην επαρχία Λάρνακας. Λάρνακα Αλεθρικό Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχήScreening
2020-146-1 Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση φωτοβολταικού πάρκου δυναμικότητας 150KW ιδιοκτησία της κας. Κ.Ι. στην κοινότητα Κισσόνεργα της επαρχίας Πάφου. Πάφος Κισσόνεργα Έργο Ανανεώσιμων Πηγών ΕνέργειαςScreening
2020-56-1 ΜΕΕΠ για την ανέγερση μικτής τουριστικής και οικιστικής ανάπτυξης με την ονομασία "RADISSON BLU THE CAPITAL" ιδιοκτησία της εταιρείας "SAVVAS KAKOS & ASSOCIATES LTD" στο Δήμο Λευκωσίας. Λευκωσία Λευκωσία Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχήΜΕΕΠ
2020-153-1 ΜΕΕΠ για την αποξήλωση και κατεδάφιση εγκαταστάσεων, δεξαμενών και σωληνώσεων εγκατάστασης αποθήκευσης πετρελαιοειδών ιδιοκτησία της εταιρείας "PETROLINA OILS" στον Δήμο Λάρνακας. Λάρνακα Λάρνακα Έργο για τη διαχείριση αποβλήτωνΜΕΕΠ
2020-64-1 ΜΕΕΠ για την κατασκευή και λειτουργία οικιστικής ανάπτυξης με 479 οικιστικές μονάδες ιδιοκτησία της εταιρείας "LEZANCO PROPERTIES LTD" στην κοινότητα Δρομολαξιά - Μενεού της επαρχίας Λάρνακας. Λάρνακα Δρομολαξιά Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχήΜΕΕΠ
2019-44-1 ΜΕΕΠ για την κατασκευή φωτοβολταικού πάρκου δυναμικότητας 1,4MW της εταιρείας "BIOLAND PROJECT 47" στην κοινότητα Μαζωτός στην επαρχία Λάρνακας Λάρνακα Μαζωτός Έργο Ανανεώσιμων Πηγών ΕνέργειαςΜΕΕΠ
2019-46-1 Έκθεση Πληροφοριών για έγκριση τροποποιημένων σχεδίψν για δημιουργία 77 οικοπέδων στην Ανθούπολη στον Δήμο Λακατάμειας. Λευκωσία Λακατάμεια Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχήScreening
2020-141-1 Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση πρατηρίου πετρελαιοειδών της εταιρείας "STAROIL LTD" στην κοινότητα Πάνω Δευτεράς στην επαρχία Λευκωσίας Λευκωσία Πάνω Δευτερά Έργο αποθήκευσης, μεταφοράς καυσίμων, χημικών ουσιών και ηλεκτρισμούScreening
2020-151-1 Έκθεση Πληροφοριών για την επέκταση λατομείου Α' τάξης μπετονιτικού αργύλου ιδιοκτησία της εταιρείας "PELETICO PENTA LTD" στην κοινότητα Ασγάτα της επαρχίας Λεμεσού. Λεμεσός Ασγάτα Εξορυκτική ΔραστηριότηταScreening
2020-142-1 Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση ξενοδοχειακής μονάδας 54 κλινών ιδιοκτησία της κας. Μ.Κ. στην Αγία Νάπα. Αμμόχωστος Αγία Νάπα Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχήScreening
2020-125-1 Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση και κατασκευή φωτοβολταικού πάρκου δυναμικότητας 150KW ιδιοκτησία της κας. Δ.Κ. στην κοινότητα Πάνω Αρόδες στην επαρχία Πάφου. Πάφος Πάνω Αρόδες Έργο Ανανεώσιμων Πηγών ΕνέργειαςScreening
2020-93-1 Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση φωτοβολταικού πάρκου δυναμικότητας 150KW ιδιοκτησία του κου. Κ.Κ. στην κοινότητα Δρούσεια της επαρχία Πάφου Πάφος Δρούσεια Έργο Ανανεώσιμων Πηγών ΕνέργειαςScreening
2020-92-1 Έκθεση Πληροφοριών για την κατασκευή φωτοβολταικού πάρκου δυναμικότητας 150KW ιδιοκτησία της κας. Α.Ι. στην κοινότητα Δρούσεια στην επαρχία Πάφου. Πάφος Δρούσεια Έργο Ανανεώσιμων Πηγών ΕνέργειαςScreening
2020-91-1 Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση φωτοβολταικού πάρκου δυναμικότητας 150KW ιδιοκτησία της κας.Γ.Ρ στην κοινότητα Κισσόνεργα της επαρχίας Πάφου. Πάφος Κισσόνεργα Έργο Ανανεώσιμων Πηγών ΕνέργειαςScreening
2020-51-1 ΜΕΕΠ για την κατασκευή οκταόροφου κτηρίου με την ονομασία "DASOUDI TOWER" ιδιοκτησία της εταιρείας "JOVARAS Ltd" στην περιοχή Γερμασόγειας της επαρχίας Λεμεσού. Λεμεσός Γερμασόγεια Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχήΜΕΕΠ
2020-131-1 ΜΕΕΠ για την κατασκευή και λειτουργία του δεκαώροφου οικιστικού κτηρίου "PARK AVENUE" ιδιοκτησία της εταιρείας "SANTABROS ENTERPRISES LTD" στην ενορία Χρυσοπολίτισσας στην επαρχία Λάρνακας Λάρνακα Χρυσοπολίτισσα Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχήΜΕΕΠ
2019-140-1 Έκθεση Πληροφοριών για την διαίρεση γης σε 79 οικόπεδα ιδιοκτησία της εταιρείας "ARISTO DEVELOPERS" στην κοινότητα Μανδριά της επαρχίας Πάφου. Πάφος Μανδριά Πάφου Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχήScreening