Γνωμοδοτήσεις/Αιτιολογημένες Διαπιστώσεις Περιβαλλοντικής Αρχής Του Έτους 2020

ΜΕΕΠ ΠΕΕΠ Screening
Αριθμός Τίτλος Πόλη Περιοχή Κατηγορία Είδος
2020-84-1 Έκθεση Πληροφοριών για την ανάπτυξη εγκαταστάσεων ψυχαγωγίας και αθλητισμού με υποστηρικτική χρήση ξενοδοχείου της εταιρείας "TP MEDITERRANEAN ADVENTURES LTD" στις κοινότητες Άγιου Ιωάννη και Μένικου στην επαρχία Λευκωσίας Λευκωσία Άγιος Ιωάννης Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχήScreening
2020-58-1 Έκθεση Πληροφοριών για προσθηκομετατροπές σε Λούνα Πάρκ ιδιοκτησία των κ.κ. Ε&ΑΛΛΟΙ στον Δήμο Αραδίππου στην επαρχία Λάρνακας. Λάρνακα Αραδίππου Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχήScreening
2019-167-1 ΜΕΕΠ για προσθήκες και μετατροπές σε ξενοδοχείο 5* αστέρων στην περιοχή Καφίζης ιδιοκτησία της εταιρείας "LOMENDOX LTD" στον Δήμο Πέγειας της επαρχίας Πάφου. Πάφος Πέγεια Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχήΜΕΕΠ
2020-39-1 Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση Ιερού Ναού Παναγίας Παραμυθιάς στην κοινότητα Παραμύθα της επαρχίας Λεμεσού. Λεμεσός Παραμύθα Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχήScreening
2020-15-1 Έκθεση Πληροφοριών για την αποθήκευση υλικών εκσκαφής (μπάζα) και μεταφορά σε μονάδες ανακύκλωσης ι διοκτησία της εταιρείας "ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Μ. ΣΤΑΥΡΟΥ ΛΤΔ" στην κοινότητα Πάνω Δευτερά της επαρχίας Λευκωσίας. Λευκωσία Πάνω Δευτερά Έργο για τη διαχείριση αποβλήτωνScreening
2019-232-1 ΜΕΕΠ για την κατασκευή και λειτουργία της οικιστικής ανάπτυξης με την ονομασία "MARIGATE" ιδιοκτησία της εταιρέιας "AGRIGELA LTD" στον Δήμο Λάρνακας Λάρνακα Λάρνακα Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχήΜΕΕΠ
2020-57-1 Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση εκκλησίας Τιμίου Σταυρού στην κοινότητα Τερσεφάνου στην επαρχία Λάρνακας Λάρνακα Τερσεφάνου Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχήScreening
2019-161-1 ΜΕΕΠ για την κατασκευή φωτοβολταικού πάρκου δυναμικότητας 3.61 MW του Δήμου Αραδίππου στον Δήμο Αραδίππου στην επαρχία Λάρνακας. Λάρνακα Αραδίππου Έργο Ανανεώσιμων Πηγών ΕνέργειαςΜΕΕΠ
2020-38-1 ΜΕΕΠ για την ανέγερση και λειτουργία γραφειακής ανάπτυξης της εταιρείας "CYFIELD GROUP OF COMPANIES" στο Δήμο Στροβόλου στην επαρχία Λευκωσίας Λευκωσία Στρόβολος Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχήΜΕΕΠ
2018-284-1 ΜΕΕΠ για την ανέγερση και λειτουργία μεικτής τουριστικής ανάπτυξης ιδιοκτησία της εταιρείας "SALT LAKE RESORT & SPA" στον Δήμο Δρομολαξιά - Μενεού της επαρχίας Λάρνακας. Παραλήφθηκε και Δέουσα Μελέτη Λάρνακα Δρομολαξιά Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχήΜΕΕΠ
2020-30-1 Έκθεση Πληροφοριών για την κατασκευή φωτοβολταικού πάρκου δυναμικότητας 457 KW ιδιοκτησία του κου. Ν.Μ στην κοινότητα Νατά της επαρχίας Πάφου. Πάφος Νατά Έργο Ανανεώσιμων Πηγών ΕνέργειαςScreening
2019-118-1 Έκθεση Πληροφοριών για την εγκατάσταση εξοπλισμού κινητής τηλεφωνίας της εταιρείας "CYTA LTD" στην κοινότητα Ξυλιάτος της επαρχίας Λευκωσίας Λευκωσία Ξυλιάτος Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχήScreening
2019-224-1 ΜΕΕΠ για την ανέγερση φωτοβολταικού πάρκου δυναμικότητας 1,5 MW ιδιοκτησία της εταιρείας "BIOLAND PROJECT 62" στην κοινότητα Αναφωτία στην επαρχία Λάρνακας. Λάρνακα Αναφωτίδα Έργο Ανανεώσιμων Πηγών ΕνέργειαςΜΕΕΠ
2020-10-1 ΜΕΕΠ για την κατασκευή και λειτουργία φωτοβολταϊκού πάρκου δυναμικότητας 1.2KW ιδιοκτησία της εταιρείας "BIOLAND PROJECT 64 LTD" στην κοινότητα Αναφωτία στην επαρχία Λάρνακας Λάρνακα Αναφωτίδα Έργο Ανανεώσιμων Πηγών ΕνέργειαςΜΕΕΠ
2020-3-1 ΜΕΕΠ για την κατασκευή φωτοβολταικού πάρκου δυναμικότητας 3,5MW ιδιοκτησία της εταιρείας "BIOLAND PROJECT 44 LTD" στην κοινότητα Πάνω Δευτεράς στην επαρχία Λευκωσίας. Λευκωσία Πάνω Δευτερά Έργο Ανανεώσιμων Πηγών ΕνέργειαςΜΕΕΠ
2019-82-1 Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση πρατηρίου πετρελαιοειδών ιδιοκτησία της εταιρείας "G.TH. ENERGY ENVIRONMENT" στην κοινότητα Άγιος Επιφάνειος Ορεινής. Λευκωσία Άγιος Επιφάνιος Ορεινής Έργο αποθήκευσης, μεταφοράς καυσίμων, χημικών ουσιών και ηλεκτρισμούScreening
2019-153-1 Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση φάρμας αγελάδων ιδιοκτησία του κου. Μ.Π. στον Δήμο Ιδαλίου στην επαρχία Λευκωσίας Λευκωσία Δάλι Πτηνοτροφική ΕγκατάστασηScreening
2020-19-1 Έκθεση Πληροφοριών για την αποξήλωση των δεξαμενών καυσίμων της εταιρείας "Petrolina Aviation Limited" στους χώρους του παλιού αεροδρομίου Λάρνακας Λάρνακα - - - Έργο για τη διαχείριση αποβλήτωνScreening
2020-18-1 Έκθεση Πληροφοριών για την αποξήλωση των δεξαμενών καυσίμων της εταιρείας Petrolina (Holdings)Public Ltd στους χώρους του παλιού αεροδρομίου Λάρνακας Λάρνακα - - - Έργο για τη διαχείριση αποβλήτωνScreening
2020-21-1 Έκθεση Πληροφοριών για την κατασκευή φωτοβολταικού πάρκου ισχύος 0,450MW της εταιρείας "BIOLAND PROJECT 64 LTD" στην περιοχή Απλάντας της επαρχίας Λάρνακας Λάρνακα Απλάντα Έργο Ανανεώσιμων Πηγών ΕνέργειαςScreening
2020-28-1 Έκθεση Πληροφοριών για τη χορήγηση άδεια προνομίου λατομείου της εταιρέιας "Δ.Μ. ΚΚΑΦΑΣ ΛΤΔ" στην κοινότητα Παλαιομέτοχο της επαρχίας Λευκωσίας. Λευκωσία Παλαιομέτοχο Εξορυκτική ΔραστηριότηταScreening
2020-52-1 Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση φωτοβολταικού Πάρκου δυναμικότητας 150KW του κου. Ξ.Π. στην κοινότητα Πέρα Ορεινής στην επαρχία Λευκωσίας Λευκωσία Πέρα Έργο Ανανεώσιμων Πηγών ΕνέργειαςScreening
2019-106-1 Έκθεση Πληροφοριών για προνόμοιο λατομείου εξόρυξης ούμπρας-φαιοχώματος για την βιομηχανία χρωμάτων της εταιρείας "UNITED UMBER INDUSTRIES" στην κοινότητα Πέρα Ορεινής Λευκωσία Πέρα Εξορυκτική ΔραστηριότηταScreening
2020-67-1 Έκθεση Πληροφοριών για την κατασκευή φωτοβολταικού πάρκου δυναμικότητας 50 KW της εταιρείας "ORTANZIA FLOWER SHOP LTD" στον Δήμο Ύψωνα στην επαρχία Λεμεσού Λεμεσός Ύψωνας Έργο Ανανεώσιμων Πηγών ΕνέργειαςScreening
2019-147-1 ΜΕΕΠ για την κατασκευή και λειτουργία μονάδας επεξεργασίας οργανικών αποβλήτων της εταιρείας "Α&Α ΣΦΑΓΕΙΑ ΛΤΔ" στην κοινότητα Αγίου Ιωάννη Μαλούντας στην επαρχία Λευκωσία. Λευκωσία Άγιος Ιωάννης Έργο για τη διαχείριση αποβλήτωνΜΕΕΠ
2019-211-1 Έκθεση Πληροφοριών για προσθηκομετατροπές στην υφιστάμενη τουριστική ανάπτυξη "POLYKARPIA HOTEL & PAMBERO HOTEL APTS" της εταιρείας POLYKARPIA HOTELS ΚΑΙ ΑΛΛΗ στο Παραλίμνι Αμμόχωστος Παραλίμνι Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχήScreening
2020-74-1 Έκθεση Πληροφοριών για την κατασκευή ανοικτών χωμάτινων δεξαμενών αποθήκευσης επεξεργασίας επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων ιδιοκτησία της εταιρείας "Α&Α ΣΦΑΓΕΙΑ ΛΤΔ" στην κοινότητα Μένοικο της επαρχίας Λευκωσίας Λευκωσία Μένικο Έργο για τη διαχείριση αποβλήτωνScreening
2019-215-1 Έκθεση Πληροφοριών για την κατασκευή 4 χωμάτινων δεξαμενών αποθήκευσης υγρών αποβλήτων τριτοβάθμιας επεξεργασίας ιδιοκτησία της εταιρείας "Α&Α ΣΦΑΓΕΙΑ ΛΤΔ" στην κοινότητα Μενίκου της επαρχίας Λευκωσίας Λευκωσία Μένικο Πτηνοτροφική ΕγκατάστασηScreening
2019-191-1 ΜΕΕΠ για την ανέγερση φωτοβολταικού πάρκου δυναμικότητας 550KW ιδιοκτησία του κου. Ο.Μ στην κοινότητα Άγιος Γεώργιος Καυκάλου στην επαρχία Λευκωσίας Λευκωσία Άγιος Γεώργιος Καυκάλλου Έργο Ανανεώσιμων Πηγών ΕνέργειαςΜΕΕΠ
2019-142-1 ΜΕΕΠ για την υπαίθρια εκμετάλλευση - Λατομείο Αργίλου κατηγορία Α στην κοινότητα Μαρί της επαρχίας Λάρνακας. Λάρνακα Μαρί Εξορυκτική ΔραστηριότηταΜΕΕΠ
2019-181-1 Έκθεση Πληροφοριών για την εξασφάλιση άδειας οικοδομής για εγκατάσταση βάσης πλεγματοειδούς πύργου κινητής τηλεφωνίας 18Μ στην κοινότητα Λιοπέτρι της επαρχίας Αμμοχώστου. Αμμόχωστος Λιοπέτρι Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχήScreening
2020-61-1 Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση καθεδρικού ναού Ιεράς Μητρόπολης Πάφου Πάφος Πάφος Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχήScreening
2020-71-1 Έκθεση Πληροφοριών για την προσθήκη ορόφου σε υφιστάμενο νοσοκομείο και προσθήκη πολυόροφου χώρου στάθμευσης ιδιοκτησία της εταιρείας "MEDITERRANEAN HOSPITAL OF CYPRUS" στον Δήμο Λεμεσού στην επαρχία Λεμεσού. Λεμεσός Λεμεσός Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχήScreening
2019-240-1 Έκθεση Πληροφοριών για ανέγερση/ επέκταση πρατηρίου πετρελαιοειδών ιδιοκτησία της εταιρείας "PETROLINA HOLDINGS LTD" στην κοινότητα Μονή στην επαρχία Λεμεσού. Λεμεσός Μονή Έργο αποθήκευσης, μεταφοράς καυσίμων, χημικών ουσιών και ηλεκτρισμούScreening
2019-225-1 ΜΕΕΠ για την αξιοποίηση νικελιούχων λατεριτών στην μεταλλευτική μίσθωση της Σκουριώτισσας ιδιοκτησία της εταιρείας "HELLENIC MINERALS MINING LTD" στην επαρχία Λευκωσίας. Λευκωσία Σκουριώτισσα Εξορυκτική ΔραστηριότηταΜΕΕΠ
2019-192-1 ΜΕΕΠ για την εγκατάσταση φωτοβολταικού πάρκου δυναμικότητας 1MW της εταιρείας "BENQUET ENTERPRISES LTD" στην κοινότητα Καταλυόντα στην επαρχία Λευκωσίας Λευκωσία Καταλιόντας Έργο Ανανεώσιμων Πηγών ΕνέργειαςΜΕΕΠ
2020-9-1 ΜΕΕΠ για την κατασκευή και λειτουργία κτιριακής ανάπτυξης με την ονομασία "CENTRAL" ιδιοκτησία της εταιρείας "CYFIELD GROUP OF COMPANIES" στον Δήμο Στροβόλου στην επαρχία Λευκωσίας. Λευκωσία Στρόβολος Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχήΜΕΕΠ
2018-284-1 ΜΕΕΠ για την ανέγερση και λειτουργία μεικτής τουριστικής ανάπτυξης ιδιοκτησία της εταιρείας "SALT LAKE RESORT & SPA" στον Δήμο Δρομολαξιά - Μενεού της επαρχίας Λάρνακας. Παραλήφθηκε και Δέουσα Μελέτη Λάρνακα Δρομολαξιά Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχήΜΕΕΠ
2019-42-1 ΜΕΕΠ για την εγκατάσταση φωτοβολταικού πάρκου δυναμικότητας 0,9MWP ιδιοκτησία της εταιρείας "BIOLAND PROJECT 52 LTD" στην κοινότητα Ορούντα της επαρχίας Λευκωσίας Λευκωσία Ορούντα Έργο Ανανεώσιμων Πηγών ΕνέργειαςΜΕΕΠ
2020-20-1 Έκθεση Πληροφοριών για την αποξήλωση των δεξαμενών καυσίμων της ετιαρείας "PPT Aviation Services Limited" στους χώρους του παλαιού αεροδρομίου Λάρνακας Λάρνακα - - - Έργο για τη διαχείριση αποβλήτωνScreening
2020-17-1 Έκθεση Πληροφοριών για την αποξήλωση των δεξαμενών καυσίμων της εταιρείας "BP Eastern Mediterranean Ltd" στους χώρους του παλαιού Αεροδρομίου Λάρνακας. Λάρνακα - - - Έργο για τη διαχείριση αποβλήτωνScreening
2019-15-1 Έκθεση Πληροφοριών για την κατασκευή παραλιακού πεζόδρομου στους Δήμους Γερμασόγειας και Αγ. Αθανασίου - Φάση Α΄ στην επαρχία Λεμεσού. Λεμεσός Γερμασόγεια Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχήScreening
2020-41-1 Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση φωτοβολταικού πάρκου δυναμικότητας 150ΚW ιδιοκτησία της εταιρείας "GMI GREEN-TEC ENGINEERING LTD" στην κοινότητα Πάνω Αρόδες στην επαρχία Πάφου. Πάφος Πάνω Αρόδες Έργο Ανανεώσιμων Πηγών ΕνέργειαςScreening
2020-2-1 Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση κοινοτικού χώρου αθλοπαιδειών στην κοινότητα Λέμπα στην επαρχία Πάφου. Πάφος Λέμπα Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχήScreening
2019-77-1 Έκθεση Πληροφοριών που αφορά τους αγωγούς υγραερίου προσ την εγκατάσταση της κοινοπραξίας υγραερίου VLPG LTD στην ενεργιακή και βιομηχανική περιοχή Βασιλικού. Λάρνακα - - - Έργο στη θάλασσαScreening
2019-180-1 Έκθεση Πληροφοριών για ανάπλαση ιαματικ'ων πηγών και διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου στον Καλοπαναγιώτη στην επαρχία Λευκωσίας Λευκωσία Καλοπαναγιώτης Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχήScreening
2019-172-1 ΜΕΕΠ για την επέκταση λατομείου ιδιοκτησία της εταιρέιας "ΠΟΥΛΛΑΣ ΚΑΙ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΥ ΛΑΤΟΜΕΙΑ" στην κοινότητα Άγιοι Ηλιόφωτοι στην επαρχία Λευκωσίας. Λευκωσία Αγίοι Ηλιοφώτοι Εξορυκτική ΔραστηριότηταΜΕΕΠ
2019-226-1 Έκθεση Πληροφοριών για την δημιουργία κατασκηνωτικού χώρου 130 κλινών, εκκλησία και μίνι γήπεδο ιδιοκτησία της Ιεράς Μητροπόλεως Κωνσταντίας και Αμμοχώστου στην κοινότητα Πλατανιστάσα στην επαρχία Λευκωσία. Λευκωσία Πλατανιστάσα Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχήScreening
2019-234-1 Έκθεση Πληροφοριών για την κατασκευή φωτοβολταικού πάρκου δυναμικότητας 99 KW ιδιοκτησία των κα. Α.Β., Α.Β. και Μ.Β στην κοινότητα Κακοπετριά της επαρχίας Λευκωσίας. Λευκωσία Κακοπετριά Έργο Ανανεώσιμων Πηγών ΕνέργειαςScreening
2019-185-1 Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση φωτοβολταικού πάρκου 150KW με περίφραξη στο χωριό Περιστερώνα της επαρχίας Πάφου. Πάφος Περιστερώνα Πάφου Έργο Ανανεώσιμων Πηγών ΕνέργειαςScreening
2017-163-1 ΠΕΕΠ για τη δημιουργία ενιαίας οικιστικής ανάπτυξης (BLUE MARINE) της εταιρείας ERGOMAKERS LTD, στην παράλια περιοχή Τσιφλικούδια του Δήμου Λεμεσού Λεμεσός Λεμεσός Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχήΠΕΕΠ
2019-189-1 Έκθεση Πληροφοριων για την ανέγερση κοινοτικού γηπέδου και αθλητικών εγκαταστάσεων στην κοινότητα Αλεθρικού της επαρχίας Λάρνακας. Λάρνακα Αλεθρικό Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχήScreening
2019-149-1 ΜΕΕΠ για την κατασκευή φωτοβολταικού πάρκου δυναμικότητας 1,5 MW της εταιρείας "Α.Χ΄ΧΡΙΣΤΟΦΗ ΚΑΙ ΝΙΚΟΛΗ ΑΘΗΑΙΝΟΥ" στην κοινότητα Ορόκλινης της επαρχίας Λάρνακας Λάρνακα Βορόκληνη Έργο Ανανεώσιμων Πηγών ΕνέργειαςΜΕΕΠ
2020-29-1 Έκθεση Πληροφοριών για προσθηκομετατροπές στο ξενοδοχείο "PAVLO NAPA HOTEL" στον Δήμο Αγίας Νάπας στην επαρχία Αμμοχώστου. Αμμόχωστος Αγία Νάπα Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχήScreening
2020-27-1 Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση πρατηρίου πετρλαιοειδών ιδιοκτησία της εταιρείας "ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ - ΕΚΟ" στον Δήμο Στροβόλου στην επαρχία Λευκωσίας. Λευκωσία Στρόβολος Έργο αποθήκευσης, μεταφοράς καυσίμων, χημικών ουσιών και ηλεκτρισμούScreening
2019-183-1 ΜΕΕΠ για την κατασκευή και λειτουργία δύο πολυώροφων κτιρίων οικιστικών διαμερισμάτων 10 και 12 ορόφων με την ονομασία "HABITAT" ιδιοκτησία της εταιρείας "PERISAND HOLDINGS LTD" στον Δήμο Λάρνακας. Λάρνακα Λάρνακα Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχήΜΕΕΠ
2019-78-1 Έκθεση Πληροφοριών που αφορά τους αγωγούς πετρελαιοειδών προς την εγκατάσταση της εταιρείας YUGEN LTD (θυγατρική της εταιρείας Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε.) στην ενεργειακή και Βιομηχανική Περιοχή Βασιλικού Λάρνακα - - - Έργο στη θάλασσαScreening
2019-239-1 Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση πρατηρίου πετρελαιοειδών καυσίμων της εταιρείας ΕΚΟ στον αερολιμένα Πάφου στην κοινότητα Τίμη της επαρχίας Πάφου Πάφος Τίμη Έργο αποθήκευσης, μεταφοράς καυσίμων, χημικών ουσιών και ηλεκτρισμούScreening
2018-300-1 Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση βιολογικού σταθμού στο Ζακάκι στην επαρχία Λεμεσού Λεμεσός Ζακάκι Έργο για τη διαχείριση αποβλήτωνScreening
2019-178-1 Έντυπο Πληροφοριών για την δημιουργία αστικού πολύ-λειτουργικού πάρκου στον Δήμο Αγίας Νάπας στην επαρχία Αμμοχώστου. Αμμόχωστος Αγία Νάπα Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχήScreening
2019-101-1 ΜΕΕΠ για την ανέγερση συμβατικού ηλεκτροπαραγωγικού σταθμού ισχύος 105 MW της εταιρείας "PARAMOUNT ENERGY CORPORATION LTD" στην κοινότητα Τόχνη της επαρχίας Λάρνακας Λάρνακα Τόχνη Βιομηχανική ΕγκατάστασηΜΕΕΠ
2019-133-1 Έκθεση Πληροφοριών για την δημιουργία Δυτικού παραλιακού πεζόδρομου στην Πάφο Πάφος Πάφος Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχήScreening
2019-28-1 ΜΕΕΠ για την ανέγερση πολυώροφου κτηρίου 30 ορόφων και ξενοδοχείου 5 αστέρων της εταιρείας "LANOMEX CO LTD" στον Δήμο Λάρνακας Λάρνακα Λάρνακα Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχήΜΕΕΠ
2019-219-1 Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση ξενοδοχείου 3* δυναμικότητας 78 κλινών του κ. Π.Κ. στην περιοχή Κάππαρη στον Δήμο Παραλιμνίου στην επαρχία Αμμοχώστου Αμμόχωστος Παραλίμνι Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχήScreening
2019-235-1 Έκθεση Πληροφοριών για προσθηκομετατροπές στα υφιστάμενα οργανωμένα διαμερίσματα EURONAPA και προσθήκη νέου κτηρίου (Μπλοκ G) της εταιρείας Α/ΦΟΙ ΠΑΝΑΓΙΔΗΣ (ΝΗΣΙ) ΛΙΜΙΤΕΔ, στην Αγία Νάπα Αμμόχωστος Αγία Νάπα Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχήScreening
2019-64-1 Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση 12 κατοικιών με κολυμβητική δεξαμενή ιδιοκτησία της εταιρείας "N.C.S.K. ESTATES LTD" στην κοινότητα Παχύαμμο της επαρχίας Λευκωσίας Λευκωσία Παχύαμμος Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχήScreening
2019-121-1 ΜΕΕΠ για την ανέγερση πολυώροφης οικοδομής της εταιρείας "ATN GREEN SYNERGY LTD" με την ονομασία "NAOC PROJECT" στην ενορία Σκάλας στον Δήμο Λάρνακας Λάρνακα Λάρνακα Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχήΜΕΕΠ
2020-44-1 Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση κτηνοτροφικών υποστατικών των κκ Φ.Τ. και Κ.Τ στον Δήμο Αθηένου στην επαρχία Λάρνακας Λάρνακα Αθιένου Πτηνοτροφική ΕγκατάστασηScreening
2020-33-1 Έκθεση Πληροφοριών για την εγκατάσταση εργοστασίου παραγωγής ασφαλτικού σκυροδέματος ιδιοκτησία της εταιρείας "CYFIELD ASPHALT CO LTD" στην κοινότητα Παρακκλησιά της επαρχίας Λεμεσού Λεμεσός Παρεκκλησιά Βιομηχανική ΕγκατάστασηScreening
2019-212-1 ΜΕΕΠ για την κατασκευή και λειτουργία οικιστικής ανάπτυξης με την ονομασία "SUNSET GARDENS" ιδιοκτησία της εταιρέιας "CITRUS GARDENS DEVELOPMENTS LTD" στην ενορία Τσιερκέζ στην επαρχία Λεμεσού. Λεμεσός Τσερκέζοι Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχήΜΕΕΠ
2019-167-1 ΜΕΕΠ για προσθήκες και μετατροπές σε ξενοδοχείο 5* αστέρων στην περιοχή Καφίζης ιδιοκτησία της εταιρείας "LOMENDOX LTD" στον Δήμο Πέγειας της επαρχίας Πάφου. Πάφος Πέγεια Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχήΜΕΕΠ
2019-123-1 Έκθεση Πληροφοριών για ανέγερση ξενοδοχείου 4* της κας. Γ.Θ. στην Αγία Νάπα στην επαρχία Αμμοχώστου Αμμόχωστος Αγία Νάπα Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχήScreening
2019-152-1 Έκθεση Πληροφοριών για προσθήκες και μετατροπές στο ξενοδοχείο "PLATOMARE" ιδιοκτησία της εταιρείας "V.M.P. ENTERPRISES LTD" στο Δήμο Παραλιμνίου στην επαρχία Αμμοχώστου. Αμμόχωστος Παραλίμνι Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχήScreening
2019-237-1 ΜΕΕΠ για την κατασκευή δύο φωτοβολταικών πάρκων δυναμικότητας 600KW & 200KW στην κοινότητα Σουσκιού της επαρχίας Πάφου Πάφος Σουσκιού Έργο Ανανεώσιμων Πηγών ΕνέργειαςΜΕΕΠ
2019-236-1 Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση κατασκηνωτικού χώρου Ιεράς Μητρόπολης Τριμυθούντος στην κοινότητα Τριμίκλινη της επαρχίας Λεμεσού. Λεμεσός Τριμίκληνη Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχήScreening
2019-97-1 ΜΕΕΠ για την κατασκευή δύο φωτοβολταικών πάρκων δυναμικότητας 5MW το κάθε ένα, της εταιρείας "SPANERCOM LTD" στην κοινότητα Αναρίτα της επαρχίας Πάφου Πάφος Αναρίτα Έργο Ανανεώσιμων Πηγών ΕνέργειαςΜΕΕΠ
2019-119-1 Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση αθλητικού κέντρου στον Δήμο Λιβαδιών της επαρχίας Λάρνακας. Λάρνακα Λιβάδια Λάρνακας Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχήScreening
2020-6-1 Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση κλειστού αθλητικού κέντρου με υποστηρικτικές λειτουργίες ιδιοκτησία της εταιρείας "DUBINSKY TRADING LIMITED" στον Δήμο Λατσιών. Λευκωσία Λατσιά Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχήScreening
2020-5-1 Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση αθλητικού κέντρου Μαρωνιτών στην κοινότητα Πάνω Δευτεράς της επαρχίας Λευκωσίας Λευκωσία Πάνω Δευτερά Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχήScreening
2019-2-1 ΜΕΕΠ για την κατασκευή φωτοβολταικού πάρκου δυναμικότητας 3,5 MW ιδιοκτησία της εταιρείας "HERMES AIRPORTS LTD" στον Δήμο Λάρνακας εντός του διεθνές αερολιμένα Λάρνακας Λάρνακα Λάρνακα Έργο Ανανεώσιμων Πηγών ΕνέργειαςΜΕΕΠ
2019-99-1 Έκθεση Πληροφοριών για την κατασκευή αντιπλημμυρικού έργου στην κοινότητα Αλάμπρας της επαρχίας Λευκωσίας. Λευκωσία Αλάμπρα Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχήScreening
2020-32-1 Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση υπεραγοράς ιδιοκτησία της εταιρείας "G & FILIPPOU TRAADING COMPANY LTD" με την ονομασία "SMART" στην περιοχή Άγιος Θεόδωρος της επαρχίας Πάφου Πάφος Άγιος Θεόδωρος Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχήScreening
2019-204-1 Έκθεση Πληροφοριών για κατασκευή φωτοβολταικού πάρκου δυναμικότητας 100KW ιδιοκτησία των κον. Σ& Ο. Φ. στην κοινότητα Άρμου της επαρχίας Πάφου Πάφος Αρμού Έργο Ανανεώσιμων Πηγών ΕνέργειαςScreening
2019-164-1 ΜΕΕΠ για την αναβάθμιση υφιστάμενων οργανωμένων διαμερισμάτων και ανέγερση νέας ξενοδοχειακής μονάδας της εταιρείας "OLYMPIC RESORTS LTD" στην Αγία Νάπα Αμμόχωστος Αγία Νάπα Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχήΜΕΕΠ
2019-144-1 Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση ξενοδοχείου 4* της εταιρείας "FLISVOS INVESTMENTS LTD" στον Δήμο Παραλιμνίου Αμμόχωστος Παραλίμνι Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχήScreening
2019-199-1 ΜΕΕΠ για την κατασκευή φωτοβολταικού πάρκου δυναμικότητας 2,78MW ιδιοκτησία τους κκ. Χ.Ε.& Α.Κ. στον Δήμο Τσερίου στην επαρχία Λευκωσίας. Λευκωσία Τσέρι Έργο Ανανεώσιμων Πηγών ΕνέργειαςΜΕΕΠ
2019-193-1 ΜΕΕΠ για την προτεινόμενη εμπορική και γραφειακή ανάπτυξη του "PLATINUM TOWER" ιδιοκτησία της εταιρείας "5Q DEVELOPMENT LTD" στον Άγιο Αθανάσιο στην επαρχία Λεμεσού. Λεμεσός Άγιος Αθανάσιος Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχήΜΕΕΠ
2019-62-1 ΜΕΕΠ για την εγκατάσταση φωτοβολταικού πάρκου δυναμικότητας 0,4 MWP ιδιοκτησία της εταιρείας "BIOLAND PROJECT 23 LTD" στην κοινότητα Νικητάρι της επαρχίας Λευκωσίας Λευκωσία Νικητάρι Έργο Ανανεώσιμων Πηγών ΕνέργειαςΜΕΕΠ
2019-96-1 Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση πτηνοτροφείου δυναμικότητας 80,000 πουλερικών ιδιοκτησία του κου. Ι.Κ. στον Δήμο Αραδίππου της επαρχίας Λάρνακας. Λάρνακα Αραδίππου Πτηνοτροφική ΕγκατάστασηScreening
2019-160-1 ΜΕΕΠ για την κατασκευή φωτοβολταικού πάρκου δυναμικότητας 2.96 MW ιδιοκτησία του Δήμου Αραδίππου στον Δήμο Αραδίππου στην επαρχία Λάρνακας Λάρνακα Αραδίππου Έργο Ανανεώσιμων Πηγών ΕνέργειαςΜΕΕΠ
2020-31-1 Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση και λειτουργία ποιμνιοστασίου ιδοκτησία του κου. Α.Σ. στην κοινότητα Ορούντα στην επαρχία Λευκωσίας. Λευκωσία Ορούντα Πτηνοτροφική ΕγκατάστασηScreening
2019-205-1 Έκθεση Πληροφορίων για την κατασκευή φωτοβολταικού πάρκου δυναμικότητας 150KW ιδιοκτησία των κων. Σ & Ο Φ. στην κοινότητα Άρμου της επαρχίας Πάφου Πάφος Αρμού Έργο Ανανεώσιμων Πηγών ΕνέργειαςScreening
2019-139-1 Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση ξενοδοχειακής μονάδας 180 κλινών της εταιρείας "MAREMONTE INVESTMENTS LIMITED" στα Περβόλια στην επαρχία Λάρνακας Λάρνακα Περιβόλια Λάρνακας Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχήScreening
2019-124-1 Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση ξενοδοχείου 3* ιδιοκτησία των Κ.Π. και Κ.Ε στην Αγία Νάπα στην επαρχία Αμμοχώστου. Αμμόχωστος Αγία Νάπα Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχήScreening
2020-4-1 Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση μικρής ξενοδοχειακής μονάδας με υπηρεσίες ευεξίας και χαλάρωσης ιδιοκτησία του κου. Κ.Χ. στην κοινότητα Φαρμακά της επαρχίας Λευκωσίας. Λευκωσία Φαρμακάς Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχήScreening
2019-194-1 Έκθεση Πληροφοριών για την κατακευή φωτοβολταικού πάρκου ισχύος 20KW ιδιοκτησία του κου. Χ.Π. σην κοινότητα Ποτάμι στην επαρχία Λευκωσίας Λευκωσία Ποτάμι Έργο Ανανεώσιμων Πηγών ΕνέργειαςScreening
2019-195-1 Έκθεση Πληροφοριών για την δημιουργία χώρου προσωρινής αποθήκευσης αποβλήτων ΑΕΚΚ και κλαδεμάτων της εταιρείας "NELBAY LTD" στην κοινότητα Αγίου Ιωάννη Μαλούντας στην επαρχία Λευκωσία Λευκωσία Άγιος Ιωάννης Έργο για τη διαχείριση αποβλήτωνScreening
2019-203-1 Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση 18 διώροφων κατοικιών με κολυμβητικές δεξαμενές ιδιοκτησία της εταιρείας "PALISANDRO INVESTMENTS LTD" Πάφος Πέγεια Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχήScreening
2019-16-1 ΜΕΕΠ για ανέγερση πρατηρίου πώλησης πετρελαιοειδών των κων. Α&Μ Α κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου, στην ενορία Αγίου Σπυρίδωνα Λεμεσού Λεμεσός Άγιος Σπυρίδων Έργο αποθήκευσης, μεταφοράς καυσίμων, χημικών ουσιών και ηλεκτρισμούΜΕΕΠ
2019-170-1 ΜΕΕΠ για την κατασκευή φωτοβολτιακού πάρκου δυναμικότητας 2894,4 KW ιδιοκτησία των κ.κ. Μ.Π, Τ.Δ, Τ.Χ,και Τ.Π. στο Φρέναρος στην επαρχία Αμμοχώστου. Αμμόχωστος Φρέναρος Έργο Ανανεώσιμων Πηγών ΕνέργειαςΜΕΕΠ
2019-165-1 Έκθεση Πληροφοριών για την επέκταση κοιμητηρίου στην κοινότητα Λεμώνας στην επαρχία Πάφου. Πάφος Λεμώνα Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχήScreening
2019-216-1 Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση Υπεραγοράς ΜΕΤΡΟ ιδιοκτησία της εταιρείας "SPACEGLOWING PROPERTIES LIMITED" στην Αγία Φύλαξη στην επαρχία Λεμεσού Λεμεσός Αγία Φύλαξης Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχήScreening
2019-169-1 ΜΕΕΠ για την εγκατάσταση και κατασκευή φωτοβολταικού πάρκου δυναμικότητας 1.2MW ιδιοκτησία της εταιρείας "PHOTOS PHOTIADES BREWERIES LTD" στον Δήμο Ιδαλίου στην επαρχία Λευκωσίας Λευκωσία Δάλι Έργο Ανανεώσιμων Πηγών ΕνέργειαςΜΕΕΠ
2019-206-1 Έκθεση πληροφοριών για την εφαρμωγή Δάσωση και Δημιουργία Δασωδών Εκτάσεων ιδιοκτησία του στην κοινότητα Μονάγρι της επαρχίας Λεμεσού Λεμεσός Μονάγρι Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχήScreening
2019-217-1 Έκθεση Πληροφοριών για την αποθήκευση υγραερίου "LPG" της εταιρείας "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΚΥΠΡΟΥ ΛΤΔ" στη Ενεργιακή και Βιομηχανική περιοχή Βασιλικού. Λάρνακα Μαρί Έργο αποθήκευσης, μεταφοράς καυσίμων, χημικών ουσιών και ηλεκτρισμούScreening
2019-22-1 ΜΕΕΠ για την ανέγερση φωτοβολταικού πάρκου δυναμικότητας 2MWP ιδιοκτησία της εταιρείας "BIOLAND ENERGY 50LTD" στην κοινότητα Ποτάμι της επαρχίας Λευκωσίας. Λευκωσία Λευκωσία Έργο Ανανεώσιμων Πηγών ΕνέργειαςΜΕΕΠ
2019-122-1 Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση ξενοδοχείου 3* της εταιρείας "THINALOS TOURISM CO LTD" στην Αγία Νάπα Αμμόχωστος Αγία Νάπα Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχήScreening
2019-125-1 Έκθεση Πληροφοριών για ανέγερση ξενοδοχειακής μονάδας 3* της εταιρείας "LOU AND TOYRIST ENTERPRISES LTD & D&L TOURIST ENTERPRISES LTD"στην Αγία Νάπα στην επαρχία Αμμοχώστου Αμμόχωστος Αγία Νάπα Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχήScreening
2019-202-1 Έκθεση Πληροφοριών για την κατεδάφιση πρατηρίου πετρελαιοειδών ιδιοκτησία της PETROLINA (HOLDINGS) PUBLIC LTD στην ενορία Αγίου Νικολάου στην επαρχία Λάρνακας. Λάρνακα Άγιος Νικόλαος Έργο αποθήκευσης, μεταφοράς καυσίμων, χημικών ουσιών και ηλεκτρισμούScreening
2019-135-1 ΜΕΕΠ για την ανέγερση και λειτουργία πολυώροφου κτηρίου γραφείων με την ονομασία "QIII" της εταιρείας "SOLARZO TRADING LTD" στο Δήμο Λάρνακας Λάρνακα Λάρνακα Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχήΜΕΕΠ
2019-130-1 Έκθεση Πληροφοριών για εργασίες προστασίας της παραλίας/πρανούς σε τμήμα της παραλίαςστην περιοχή του κόλπου των Κοραλλίων, στον Δήμο Πέγειας στην επαρχία Πάφου. Πάφος Πέγεια Λιμενικό έργο και έργο προστασίας της ακτήςScreening
2018-248-1 ΜΕΕΠ για την κατασκευή φωτοβολταικού πάρκου δυναμικότητας 0.6 MW της εταιρείας "BIOLAND PROJECT 22 LTD" στην κοινότητα Σκαρίνου της επαρχίας Λάρνακας Λάρνακα Σκαρίνου Έργο Ανανεώσιμων Πηγών ΕνέργειαςΜΕΕΠ
2019-61-1 ΜΕΕΠ για γενικό χωροταξικό σχέδιο (Master Plan) για την δημιουργία Μαρίνας, στο Παραλίμνι Αμμόχωστος Παραλίμνι Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχήΜΕΕΠ
2018-207-1 ΜΕΕΠ για την κατασκευή φωτοβολταικού πάρκου δυναμικότητας 2MW της εταιρείας "BIOLAND PROJECT 36 Ltd" στην κοινότητα Κοφίνου της επαρχίας Λάρνακας Λάρνακα - - - Έργο Ανανεώσιμων Πηγών ΕνέργειαςΜΕΕΠ
2020-12-1 Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση αποστακτηρίου ζιβανίας στην κοινότητα Συλίκου της επαρχίας Λεμεσού Λεμεσός Σιλίκου Βιομηχανική ΕγκατάστασηScreening
2019-48-1 ΜΕΕΠ για την κατασκευή φωτοβολταικού πάρκου δυναμικότητας 2.24MWP της εταιρείας "BIOLAND PROJECT 24" στην κοινότητα Μαρώνι της επαρχίας Λάρνακας Λάρνακα Μαρώνι Έργο Ανανεώσιμων Πηγών ΕνέργειαςΜΕΕΠ
2019-61-1 ΜΕΕΠ για γενικό χωροταξικό σχέδιο (Master Plan) για την δημιουργία Μαρίνας, στο Παραλίμνι Αμμόχωστος Παραλίμνι Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχήΜΕΕΠ
2019-233-1 ΠΕΕΠ για την κατασκευή φάρμας αιγοπροβάτων δυναμικότητας 1200 ζώων ιδιοκτησία του κου. Μ.Κ. στην κοινότητα Άχνα της επαρχίας Αμμοχώστου. Αμμόχωστος Άχνα Πτηνοτροφική ΕγκατάστασηΠΕΕΠ
2019-79-1 Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση ξενοδοχειακής μονάδας δυναμικότητας 228 κλινών ιδιοκτησία της εταιρείας "VERDURO ENTERPRISES LTD" στην κοινότητα Κιβισίλι της επαρχίας Λάρνακας. Λάρνακα Κιβισίλι Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχήScreening
2019-221-1 Έκθεση Πληροφοριών για προσθηκομετατροπές στον υφιστάμενο δορυφορικό σταθμό "Μακάριος Γ" ιδιοκτησία της ΑΤΗΚ στην κοινότητα Κοφίνου της επαρχίας Λάρνακας. Λάρνακα Κοφίνου Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχήScreening
2019-190-1 Έκθεση Πληροφοριών για την αλλαγή χρήσης από υφιστάμενο εργοστάσιο πυρόλυσης βιοκαυσίμων και μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε μονάδα διαχείρισης αδρανών αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) και διαλογή ανάμικτων υλικών από skip. Λευκωσία Γέρι Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχήScreening
2019-34-1 ΜΕΕΠ για την ανέγερση πρατηρίου πετρελαιοειδών και πλυντήριο αυτοκινήτων ιδιοκτησίας του κου. Π. Π. στον Άγιο Αθανάσιο στην επαρχία Λεμεσού Screening για την ανέγερση πρατηρίου πετρελαιοειδών και πλυντήριο αυτοκινήτων ιδιοκτησίας του κου. Π. Π. στον Άγιο Αθανάσιο στην επαρχία Λεμεσού Λεμεσός Άγιος Αθανάσιος Έργο αποθήκευσης, μεταφοράς καυσίμων, χημικών ουσιών και ηλεκτρισμούΜΕΕΠ
2019-198-1 Έκθεση Πληροφοριών για την κατασκευή και λειτουργία φωτοβολταικού πάρκου δυναμικότητας 150KW ιδιοκτησία του κου. Ν.Τ στην κοινότητα Πέρα Ορεινής στην επαρχία Λευκωσίας. Λευκωσία Πέρα Έργο Ανανεώσιμων Πηγών ΕνέργειαςScreening
2019-67-1 ΜΕΕΠ για την κατασκευή φωτοβολταικού πάρκου δυναμικότητας 830KW του κου. Α.Κ. Α στην κοινότητα Κλήρου της επαρχίας Λευκωσίας Λευκωσία Κλήρου Έργο Ανανεώσιμων Πηγών ΕνέργειαςΜΕΕΠ
2019-136-1 ΜΕΕΠ για την ανέγερση και λειτουργία πολυώροφου κτηρίου γραφείων με την ονομασία "QII" της εταιρείας "SEGLANE INVESTMENTS LTD" στο Δήμο Λάρνακας Λάρνακα Λάρνακα Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχήΜΕΕΠ
2019-151-1 Έκθεση Πληροφοριών για την τοποθέτηση υπόγειου αγωγού μεταφοράς κτηνοτροφικών λυμάτων χοιροστασίου σε αντλιοστάσιο στην κοινότητα Ορούντας στην επαρχία Λευκωσίας Λευκωσία Ορούντα Έργο για τη διαχείριση αποβλήτωνScreening
2017-87-1 ΜΕΕΠ για την εγκατάσταση συγκροτήματος δεξαμενισμού πετρελαιοειδών της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΚΥΠΡΟΥ ΛΤΔ, στο Ενεργειακό Κέντρο Βασιλικού Λάρνακα - - - Έργο αποθήκευσης, μεταφοράς καυσίμων, χημικών ουσιών και ηλεκτρισμούΜΕΕΠ
2019-196-1 Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση φωτοβολταικού πάρκου δυναμικότητας 0,3MWP ιδιοκτησία της εταιρείας "BIOLAND ENERGY 32 LTD" στην κοινότητα Μενόγεια της επαρχίας Λάρνακας Λάρνακα Μενόγεια Έργο Ανανεώσιμων Πηγών ΕνέργειαςScreening
2018-241-1 ΜΕΕΠ για την κατασκευή μονάδας συλλογής, αποθήκευσης και επεξεργασίας στερεών αποβλήτων της εταιρείας "ECONOMIDES METAL RECYCLING LTD" στην κοινότητα Καλαβασός της επαρχίας Λάρνακας Επικαιροποιημένη ΜΕΕΠ - ημερ. παραλαβής 21/8/2019 - - - - - - Έργο για τη διαχείριση αποβλήτωνΜΕΕΠ
2019-163-1 Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση μονάδας απόσυρσης παλιών αυτοκινήτων και μερική διαχείριση φίλτρων λαδιού και υδραυλικών υγρών ιδιοκτησία της εταιρείας "NIKOS KOLOKOTRONIS PARTS & RECYCLING LTD" στον Δήμο Δαλιού της επαρχίας Λευκωσίας. Λευκωσία Δάλι Έργο για τη διαχείριση αποβλήτωνScreening
2019-176-1 Έκθεση Πληροφοριών για την Δάσωση και Δημιουργία Δασώδων Εκτάσεων στην κοινότητα Νικητάρι της επαρχίας Λευκωσίας. Λευκωσία Νικητάρι Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχήScreening
2019-36-1 Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση πρατηρίου πετρελαιοειδών της εταιρείας "FOGEKAMA ENTERPRISES LTD" στην κοινότητα Κοκκινοτριμιθιά της επαρχίας Λευκωσίας Λευκωσία Κοκκινοτριμιθιά Έργο αποθήκευσης, μεταφοράς καυσίμων, χημικών ουσιών και ηλεκτρισμούScreening
2019-13-1 ΜΕΕΠ για την αποκατάσταση και μετέπειτα φροντίδα του ενεργού χώρου ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων (ΧΑΔΑ) "Βατί" της επαρχίας Λεμεσού Λεμεσός Λεμεσός Έργο για τη διαχείριση αποβλήτωνΜΕΕΠ
2019-11-1 ΜΕΕΠ για την μεταφορά προς αποκατάσταση 34 χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων (ΧΑΔΑ) της επαρχίας Λεμεσού. Λεμεσός Λεμεσός Έργο για τη διαχείριση αποβλήτωνΜΕΕΠ
2019-12-1 ΜΕΕΠ για την επιτόπου αποκατάσταση και μετέπειτα φροντίδα 10 χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων (ΧΑΔΑ) της επαρχίας Λεμεσού Λεμεσός Λεμεσός Έργο για τη διαχείριση αποβλήτωνΜΕΕΠ
2019-111-1 Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση φωτοβολταικού πάρκου δυναμικότητας 150KW ιδιοκτησία της εταιρείας "TRISLIMA LTD" στην κοινότητα Πάνω Αρόδες της επαρχίας Πάφου. Πάφος Πάνω Αρόδες Έργο Ανανεώσιμων Πηγών ΕνέργειαςScreening
2019-166-1 ΜΕΕΠ για την ανέγερση πολυκατοικίας 34 διαμερισμάτων με την ονομασία "GOLDEN MILE" της εταιρείας "ROUBERO INVESTMENTS LTD" στο Δήμο Γερμασόγειας στην επαρχία Λεμεσού Λεμεσός Γερμασόγεια Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχήΜΕΕΠ
2019-223-1 Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση εργοστασίου αλευρόμυλου και επεξεργασία αγροτικών προιόντων ιδιοκτησία του κου. Χ.Α. στην κοινότητα Γιόλου της επαρχίας Πάφου. Πάφος Γιόλου Βιομηχανική ΕγκατάστασηScreening
2019-179-1 Έκθεση Πληροφοριών για αλλαγή ρήσης οικοδομής σε κατάστημα "JUMBO TRADING LTD" στον Δήμο Στροβόλου στην επαρχία Λευκωσίας Λευκωσία Στρόβολος Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχήScreening
2019-110-1 Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση φωτοβολταικού πάρκου δυναμικότητας 150KW ιδιοκτησία της εταιρείας "TRISLIMA LTD" στην κοινότητα Πάνω Αρόδες της επαρχίας Πάφου. Πάφος Πάνω Αρόδες Έργο Ανανεώσιμων Πηγών ΕνέργειαςScreening
2019-112-1 Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση φωτοβολταικού πάρκου δυναμικότητας 100KW ιδιοκτησία της εταιρείας "TRISLIMA LTD" στην κοινότητα Πάνω Αρόδες της επαρχίας Πάφου. Πάφος Πάνω Αρόδες Έργο Ανανεώσιμων Πηγών ΕνέργειαςScreening
2019-159-1 ΜΕΕΠ για την ανέγερση δύο πολυόροφων κτηρίων 16 & 18 ορόφους με την ονομασία" ZARIA DEVELOPMENT" της εταιρείας "ANOLIA HOLDINGS" στον Πύργο Λεμεσού Λεμεσός Πύργος Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχήΜΕΕΠ