Εκτίμηση των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον

Γνωμοδοτήσεις/Αιτιολογημένες Διαπιστώσεις Περιβαλλοντικής Αρχής Του Έτους 2024

ΜΕΕΠ ΠΕΕΠ Screening
Αριθμός Τίτλος Πόλη Περιοχή Κατηγορία Είδος
2023-167-1 ΜΕΕΠ για μετακίνηση της μονάδας υδατοκαλλιέργειας ανοικτής θάλασσας της εταιρείας Ichthys Eco-Farm και επέκταση της ετήσιας παραγωγής από 300 σε 1500 τόνους, στην Κοινότητα Μονής Λεμεσού Λεμεσός Μονή Έργο στη θάλασσαΜΕΕΠ
2023-68-1 ΜΕΕΠ από την κατασκευή και λειτουργία μονάδας εντατικής εκτροφής πουλερικών δυναμικότητας 95000 θέσεων, ιδιοκτησία της εταιρείας Φάρμα Α. Πίπη Λ.Τ.Δ. στην κοινότητα Άγιος Ιωάννης της επαρχίας Λευκωσίας Λευκωσία Άγιος Ιωάννης Πτηνοτροφική ΕγκατάστασηΜΕΕΠ
2023-56-1 Έκθεση Πληροφοριών για γεωργική και κτηνοτροφική ανάπτυξη (Στάβλοι αλόγων, χώρος εκπαίδευσης τους και μελλοντική κατοικία), ιδιοκτησία του H.R. στην κοινότητα Ανώγυρα της επαρχίας Λεμεσού Λεμεσός Ανώγυρα Κτηνοτροφική ΕγκατάστασηScreening
2023-132-1 Έκθεση Πληροφοριών για την κατασκευή και λειτουργία οργανωμένης οικιστικής ανάπτυξης της υπό δημιουργίας ανάπτυξης γηπέδου γκόλφ και άλλων συναφών αναπτύξεων με την ονομασία "Limassol Greens Golf Resort", ιδιοκτησία της εταιρείας Lanitis Golf Public Co Ltd στην κοινότητα Τσερκέζ Τσιφλίκ της επαρχίας Λεμεσού Λεμεσός Τσερκέζοι Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχήScreening
2022-74-1 ΜΕΕΠ για την κατασκευή και λειτουργία φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 900 KW, ιδιοκτησία της Μ.Β., στην κοινότητα Τσάδας της επαρχίας Πάφου Πάφος Τσάδα Έργο Ανανεώσιμων Πηγών ΕνέργειαςΜΕΕΠ
2023-184-1 Έκθεση Πληροφοριών για προσθηκομετατροπές σε υφιστάμενο εργαστήριο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ιδιοκτησία της εταιρείας A.T.I. Enviroindustrials Ltd στην κοινότητα Κοφίνου της επαρχίας Λάρνακας Λάρνακα Κοφίνου Έργο αποθήκευσης, μεταφοράς καυσίμων, χημικών ουσιών και ηλεκτρισμούScreening
2023-182-1 ΜΕΕΠ για την κατασκευή και λειτουργία φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 3.2 MW με σύστημα αποθήκευσης ενέργειας 1MW/2MWh, ιδιοκτησία της ΑΗΚ στην κοινότητα Τερσεφάνου της επαρχίας Λάρνακας Λάρνακα Τερσεφάνου Έργο Ανανεώσιμων Πηγών ΕνέργειαςΜΕΕΠ
2023-184-1 Έκθεση Πληροφοριών για προσθηκομετατροπές σε υφιστάμενο εργαστήριο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ιδιοκτησία της εταιρείας A.T.I. Enviroindustrials Ltd στην κοινότητα Κοφίνου της επαρχίας Λάρνακας Λάρνακα Κοφίνου Έργο αποθήκευσης, μεταφοράς καυσίμων, χημικών ουσιών και ηλεκτρισμούScreening
2024-22-1 Έκθεση Πληροφοριών για την ανάπλαση μέρους κοίτης του Ποταμού Άμαθου και μετατροπή σε Γραμμικό Πάρκο, στο Δήμο Γερμασόγειας της επαρχίας Λεμεσού Λεμεσός Γερμασόγεια Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχήScreening
2023-201-1 Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση κτηνοτροφικής μονάδας αιγοπροβάτων και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πλαισίων ισχύος 20 kW, ιδιοκτησία του Σ.Α. στην κοινότητα Ποταμιά της επαρχίας Λευκωσίας Λευκωσία Ποταμιά Κτηνοτροφική ΕγκατάστασηScreening
2022-151-1 ΜΕΕΠ για φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 1.3MW ιδιοκτησία της εταιρείας Hubloc Limited στην κοινότητα Φύτης της επαρχίας Πάφου Πάφος Φύτη Έργο Ανανεώσιμων Πηγών ΕνέργειαςΜΕΕΠ
2022-142-1 ΜΕΕΠ για φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 1.3 MW ιδιοκτησία της εταιρείας Hubloc Energy Ltd στην κοινότητα Φύτης της επαρχίας Πάφου Πάφος Φύτη Έργο Ανανεώσιμων Πηγών ΕνέργειαςΜΕΕΠ
2022-161-1 ΜΕΕΠ για φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 0.95 MW της εταιρείας Bioland Ltd στην κοινότητα Τρούλλων της επαρχίας Λάρνακας Λάρνακα Τρούλλοι Έργο Ανανεώσιμων Πηγών ΕνέργειαςΜΕΕΠ
2024-48-1 Έκθεση Πληροφοριών για ανέγερση κτηνοτροφικής μονάδας αιγοπροβάτων με εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πλαισίων δυναμικότητας 10kW, ιδιοκτησία του Λ.Χ. στο Δήμο Αθηένου της επαρχίας Λάρνακας Λάρνακα Αθιένου Κτηνοτροφική ΕγκατάστασηScreening
2024-25-1 Έκθεση Πληροφοριών για ανέγερση οικιστικού συγκροτήματος αποτελούμενο από 15 κατοικίες με βιολογικό σταθμό, ιδιοκτησία της εταιρείας C.Y.C.T Europe - China Carbon Sinks Trading Center Co Ltd στο Δήμο Πέγειας της επαρχίας Πάφου Πάφος Πέγεια Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχήScreening
2023-74-1 ΜΕΕΠ από την κατασκευή και λειτουργία της γραφειακής ανάπτυξης "Global Tower", ιδιοκτησία της εταιρείας Radikalino Holdings Ltd στη Γερμασόγεια της επαρχίας Λεμεσού Λεμεσός Γερμασόγεια Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχήΜΕΕΠ
2024-18-1 Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση κτιρίων βασικών λειτουργιών (σταθμός καυσίμων) της Μαρίνας Παραλιμνίου, ιδιοκτησία της εταιρείας PMV MARITIME HOLDINGS LTD Αμμόχωστος Αμμόχωστος Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχήScreening
2024-52-1 Έκθεση Πληροφοριών για κατασκευή και λειτουργία φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 825kW, ιδιοκτησία της εταιρείας EVONIS INVESTMENTS LTD στην κοινότητα Περιστερώνα της επαρχίας Λευκωσίας Λευκωσία Περιστερώνα Λευκωσίας Έργο Ανανεώσιμων Πηγών ΕνέργειαςScreening
2024-12-1 Έκθεση Πληροφοριών για την επέκταση υφιστάμενου φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος από 250 kW σε 635 kW, ιδιοκτησία της εταιρείας Solutronic Energy (CY) Ltd στην κοινότητα Παρεκκλησιά της επαρχίας Λεμεσού Λεμεσός Παρεκκλησιά Έργο Ανανεώσιμων Πηγών ΕνέργειαςScreening
2024-45-1 Έκθεση Πληροφοριών για αλλαγή χρήσης κατοικίας σε ξενοδοχείο έξι (6) κλινών, σνακ μπαρ και mini market, ιδιοκτησία της Α.Χ. στην κοινότητα Κρήτου Τέρρα της επαρχίας Πάφου Πάφος Κρίτου Τέρα Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχήScreening
2023-172-1 Έκθεση Πληροφοριών για επέκταση υφιστάμενου λατομείου μπεντονιτικής αργίλου, ιδιοκτησία της εταιρείας Peletico Penta Ltd στην κοινότητα Ασγάτα της επαρχίας Λεμεσού Λεμεσός Ασγάτα Εξορυκτική ΔραστηριότηταScreening
2021-270-1 Έκθεση Πληροροριών για προσθήκη συστήματος επεξεργασίας χοιρολυμάτων με τη μέθοδο της ηλεκτρόλυσης, μπετονένιες δεξαμενές καθίζησης χοιρολυμάτων και πλατφόρμας προσωρινής αποθήκευσης κοπριάς σε υφιστάμενο χοιροστάσιο ιδιοκτησία της εταιρείας Κυριάκος Τσίγκης Χοιροτροφική Λτδ στην κοινότητα Ακακίου της επαρχίας Λευκωσίας Λευκωσία Ακάκι Έργο για τη διαχείριση αποβλήτωνScreening
2021-242-1 ΜΕΕΠ για την κατασκευή και λειτουργία φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 2.2 MW, ιδιοκτησία της εταιρείας "Petrolina Energy Ltd", στο Δήμο Αραδίππου, της επαρχίας Λάρνακας Λάρνακα Αραδίππου Έργο Ανανεώσιμων Πηγών ΕνέργειαςΜΕΕΠ
2023-158-1 Έκθεση Πληροφοριών για την κατασκευή και λειτουργία αγρο-φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 0,30 MW, ιδιοκτησία της εταιρείας BIOLAND PROJECT 086-3 LTD στην κοινότητα Φρέναρος της επαρχίας Αμμοχώστου Αμμόχωστος Φρέναρος Έργο Ανανεώσιμων Πηγών ΕνέργειαςScreening
2024-50-1 Έκθεση Πληροφοριών για ανέγερση τουριστικού καταλύματος , ιδιοκτησία της εταιρείας DL THEA HOTELS LTD στην κοινότητα Κρήτου Τέρρα της επαρχίας Πάφου Πάφος Κρίτου Τέρα Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχήScreening
2024-54-1 Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση και λειτουργία κτηνοτροφικής μονάδας αιγοπροβάτων, ιδιοκτησία της Β.Κ. στην κοινότητα Λύμπια της επαρχίας Λευκωσίας Λευκωσία Λύμπια Κτηνοτροφική ΕγκατάστασηScreening
2023-76-1 Έκθεση Πληροφοριών για την κατασκευή και λειτουργία αγροφωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 0.7MW, ιδιοκτησία της εταιρείας Bioland Project 80-2 Ltd στην κοινότητα Αυγόρου της επαρχίας Αμμοχώστου Αμμόχωστος Αυγόρου Έργο Ανανεώσιμων Πηγών ΕνέργειαςScreening
2023-34-1 'Εκθεση Πληροφοριών για την κατασκευή και λειτουργία της πολυώροφης γραφειακής ανάπτυξης "The Great Ocean Building", ιδιοκτησία της εταιρείας Great Ocean Investments LTD στο Δήμο Λεμεσού Λεμεσός Λεμεσός Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχήScreening
2023-161-1 ΜΕΕΠ από την κατασκευή και λειτουργία φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 1,5 MW ιδιοκτησία της εταιρείας Bioland Project 86-2 Ltd στην κοινότητα Αγιών Τριμιθιάς της επαρχίας Λευκωσίας Λευκωσία Αγίοι Τριμιθιάς Έργο Ανανεώσιμων Πηγών ΕνέργειαςΜΕΕΠ
2023-70-1 Έκθεση Πληροφοριών για την κατασκευή και λειτουργία φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 0.8MW, ιδιοκτησία της εταιρείας Bioland Project 74-4 Ltd στην κοινότητα Αναφωτίδας της επαρχίας Λάρνακας Λάρνακα Αναφωτίδα Έργο Ανανεώσιμων Πηγών ΕνέργειαςScreening
2023-138-1 Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση και λειτουργία ναού, ιδιοκτησία του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, στον Άγιο Συλά του Δήμου Ύψωνα της επαρχίας Λεμεσού Λεμεσός Ύψωνας Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχήScreening
2024-27-1 ΜΕΕΠ από την κατασκευή και λειτουργία του "Υποβρύχιου Καλωδίου Blue" (Blues SCS), της εταιρείας Primetel Plc στην θαλάσσια περιοχή Γεροσκήπου Πάφος Γεροσκήπου Έργο στη θάλασσαΜΕΕΠ
2023-136-1 Έκθεση Πληροφοριών για την κατασκευή και λειτουργία του εμπορικού κέντρου Limassol Mall, ιδιοκτησία της εταιρείας C.A.C. Papantoniou Ltd και Άλλοι στο Δήμο Αγίου Αθανασίου της επαρχίας Λεμεσού Λεμεσός Άγιος Αθανάσιος Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχήScreening
2023-65-1 Έκθεση Πληροφοριών για την κατασκευή και λειτουργία του εμπορικού κέντρου "The Mall of Limassol", ιδιοκτησία της εταιρείας Atterbury Europe και του κυκλικού κόμβου στη συμβολή των Λεωφόρων Γεωργίου Νεοφύτου και Σπύρου Κυπριανού, στο Δήμο Μέσα Γειτονιάς της επαρχίας Λεμεσού Λεμεσός Μέσα Γειτονιά Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχήScreening
2022-177-1 ΜΕΕΠ για φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 4,99 MW ιδιοκτησία της εταιρείας D.T.G.S. Unity Holdings Ltd., στην κοινότητα Στενής της επαρχίας Πάφου Πάφος Στενή Έργο Ανανεώσιμων Πηγών ΕνέργειαςΜΕΕΠ
2024-53-1 Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση Ιερού Παρεκκλησίου Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου, στην κοινότητα Περιστερώνα της επαρχίας Λευκωσίας Λευκωσία Περιστερώνα Λευκωσίας Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχήScreening
2023-175-1 Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση κτηνοτροφικής μονάδας, ιδιοκτησία της εταιρείας Α/ΦΟΙ ΓΙΑΣΟΥΜΗ ΛΤΔ στην κοινότητα Κιβισίλι της επαρχίας Λάρνακας Λάρνακα Κιβισίλι Κτηνοτροφική ΕγκατάστασηScreening
2022-164-1 ΜΕΕΠ για κατασκευή αγροφωτοβολταϊκού πάρκου δυναμικότητας 1.5MW ιδιοκτησία της εταιρείας Bioland (Bioland 73) στην κοινότητα Ορούντας της επαρχίας Λευκωσίας Λευκωσία Ορούντα Έργο Ανανεώσιμων Πηγών ΕνέργειαςΜΕΕΠ
2024-51-1 Έκθεση Πληροφοριών για ανέγερση νέας Γυναικολογικής/Μαιευτικής κλινικής και μονάδα τεχνητής αναπαραγωγής με εξωτερικά ιατρεία, ιδιοκτησία της εταιρείας ISIS Medical Holdings Ltd, στο Δήμο Λευκωσίας, επαρχίας Λευκωσίας Λευκωσία Λευκωσία Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχήScreening
2023-79-1 Έκθεση Πληροφοριών για την κατασκευή και λειτουργία φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 300kW, ιδιοκτησία του Α.Α. στην κοινότητα Καλό Χωριό της επαρχίας Λάρνακας Λάρνακα Καλό Χωριό Λάρνακας Έργο Ανανεώσιμων Πηγών ΕνέργειαςScreening
2023-150-1 Έκθεση Πληροφοριών για την ανάπτυξη της περιοχής Λιμανιού και Μαρίνας Λάρνακας (Κτίριο 251) (Αρ. αίτησης για Λιμάνι και Μαρίνα Λάρνακας ΛΑΡ/00085/2022) Λάρνακα Λάρνακα Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχήScreening
2022-243-1 Έκθεση Πληροφοριών για λατομείο τάξης Β' εξόρυξης ούμπρας-φαιοχώματος, ιδιοκτησία του Π.Π. στην κοινότητα Οράς της επαρχίας Λάρνακας Λάρνακα Ορά Εξορυκτική ΔραστηριότηταScreening
2022-90-1 ΜΕΕΠ για την κατασκευή και λειτουργία ξενοδοχειακής μονάδας, ιδιοκτησία της εταιρείας 'Μαρίνος Σωτηρίου και Άλλη', στην κοινότητα Πάνω Πλάτρες, στην επαρχία Λεμεσού. Λεμεσός Πάνω Πλάτρες Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχήΜΕΕΠ
2023-11-1 Έκθεση Πληροφοριών για υπαίθριο αποθηκευτικό χώρο τοποθέτησης υλικών από εκσκαφές ιδιοκτησία του Y.Paraskeva & Sons Ltd στο Δήμο Σωτήρας της επαρχίας Αμμοχώστου Αμμόχωστος Σωτήρα Αμμοχώστου Έργο για τη διαχείριση αποβλήτωνScreening
2021-269-1 Έκθεση Πληροφοριών για ανάγερση τυροκομείου ιδιοκτησία της εταιρείας COWBOY FARM LTD στο Δήμο Αραδίππου της επαρχίας Λάρνακας Λάρνακα Αραδίππου Βιομηχανική ΕγκατάστασηScreening
2021-195-1 Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση μονάδας επεξεργασίας και ανακύκλωσης αποβλήτων, ιδιοκτησία της εταιρείας TC Nuovo Enterprises Ltd, στο Δήμο Τσερίου, στην επαρχία Λευκωσίας Λευκωσία Τσέρι Έργο για τη διαχείριση αποβλήτωνScreening
2023-69-1 Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση οικιστικού συγκροτήματος με ονομασία "NIGHTINGALE RESIDENTIAL COMPOUND", στην κοινότητα Πάνω Πλάτρες της επαρχίας Λεμεσού Λεμεσός Πάνω Πλάτρες Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχήScreening
2024-41-1 Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση επτά (7) κατοικιών με κολυμβητικές δεξαμενές, περίφραξη και βιολογικό σταθμό , ιδιοκτησία της εταιρείας Rasheron Estates Ltd στο Δήμο Πέγειας της επαρχίας Πάφου Πάφος Πέγεια Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχήScreening
2022-252-1 ΜΕΕΠ για φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 7.2 MW ιδιοκτησία της ΑΗΚ στην κοινότητα Στενής της επαρχίας Πάφου Πάφος Στενή Έργο Ανανεώσιμων Πηγών ΕνέργειαςΜΕΕΠ
2022-163-1 ΜΕΕΠ για αγροφωτοβολταϊκό πάρκο δυναμικότητας 3.8MW ιδιοκτησία της εταιρείας Bioland Ltd (Bioland 71) στην κοινότητα Ορούντας της επαρχίας Λευκωσίας Λευκωσία Ορούντα Έργο Ανανεώσιμων Πηγών ΕνέργειαςΜΕΕΠ
2024-32-1 Έκθεση Πληροφοριών για την κατασκευή και λειτουργία φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 0,8MW, ιδιοκτησία της εταιρείας Bioland Project 68-3 Ltd στην κοινότητα Πάνω Κουτραφάς της επαρχίας Λευκωσίας Λευκωσία Πάνω Κουτραφάς Έργο Ανανεώσιμων Πηγών ΕνέργειαςScreening
2024-39-1 Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση οχτώ (8) κατοικιών με κολυμβητικές δεξαμενές, περίφραξη και βιολογικό σταθμό , ιδιοκτησία της εταιρείας CELICANDIA LTD ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ στο Δήμο Πέγειας της επαρχίας Πάφου Πάφος Πέγεια Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχήScreening
2021-247-1 ΜΕΕΠ για την κατασκευή και λειτουργία φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 6 MW, ιδιοκτησία της εταιρείας "Τσιμεντοποιεία Βασιλικού Δημόσια Εταιρεία Λτδ", στην κοινότητα Ψεματισμένου και Χοιροκοιτίας, της επαρχίας Λάρνακας Λάρνακα Ψεματισμένος Έργο Ανανεώσιμων Πηγών ΕνέργειαςΜΕΕΠ
2023-52-1 ΜΕΕΠ από την κατασκευή και λειτουργία δύο ξεχωριστών μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με ΦΒ πάρκο ισχύος 7MW και 7,9MW (τεμάχια 33 και 51 με Φ/ΣΧ: 49/52), ιδιοκτησία της εταιρείας Φάνος Ν. Επιφανίου Δ.Ε. Λτδ στην κοινότητα Βάβλας της επαρχίας Λάρνακας Λάρνακα Βάβλα Έργο Ανανεώσιμων Πηγών ΕνέργειαςΜΕΕΠ
2022-176-1 ΜΕΕΠ για φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 1 MW στη κοινότητα Στρουμπί ιδιοκτησία της εταιρείας Bioland της επαρχίας Πάφου Πάφος Στρουμπί Έργο Ανανεώσιμων Πηγών ΕνέργειαςΜΕΕΠ
2022-253-1 Εκθεση πληροφοριών για την ανέγερση και λειτουργία υπεραγοράς ΑΛΦΑΜΕΓΑ, ιδιοκτησία της εταιρείας Χ.Α. ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΛΤΔ, στον Δήμο Παραλιμνίου της επαρχίας Αμμοχώστου. Αμμόχωστος Παραλίμνι Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχήScreening
2022-262-1 Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση αίθουσας δεξιώσεων ιδιοκτησία Ε.Ζ.Κ στην κοινότητα Μαζωτού της επαρχίας Λάρνακας Λάρνακα Μαζωτός Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχήScreening
2022-174-1 ΜΕΕΠ για φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 0.88 MW ιδιοκτησία της εταιρείας Bioland στη κοινότητα Στενής της επαρχίας Πάφου Πάφος Στενή Έργο Ανανεώσιμων Πηγών ΕνέργειαςΜΕΕΠ
2024-33-1 Έκθεση Πληροφοριών για την προσθήκη μονάδας επεξεργασίας λυμάτων δυναμικότητας 3.5m3/ημέρα σε αδειοδοτημένη κατοικία στο Δήμο Πέγειας της επαρχίας Πάφου Πάφος Πέγεια Έργο για τη διαχείριση αποβλήτωνScreening
2022-133-1 ΜΕΕΠ για την κατασκευή και λειτουργία 2 Φωτοβολταϊκών συστημάτων ισχύος 1MW και 0.6MW, ιδιοκτησία της εταιρείας "Λατομεία Φαρμακά Δημόσια Εταιρεία Λτδ", στην κοινότητα Φαρμακά, της επαρχίας Λευκωσίας Λευκωσία Φαρμακάς Έργο Ανανεώσιμων Πηγών ΕνέργειαςΜΕΕΠ
2022-224-1 ΜΕΕΠ για κτήριο 13ων ορόφων (γραφεία) ιδιοκτησία Α.Π. στο Δήμο Αγίου Αθανασίου της επαρχίας Λεμεσού Λεμεσός Άγιος Αθανάσιος Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχήΜΕΕΠ
2024-44-1 Έκθεση Πληροφοριών για την κατασκευή και λειτουργία χώρου στάθμευσης οχημάτων, ιδιοκτησία της εταιρείας KITION OCEAN HOLDINGS LTD στη Μαρίνα και Λιμάνι Λάρνακας (Αρ. αίτησης για Λιμάνι και Μαρίνα Λάρνακας ΛΑΡ/00085/2022) Λάρνακα Λάρνακα Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχήScreening
2021-255-1 Έκθεση Πληροφοριών για την κατασκευή παραλιακού πεζόδρομου στον Πύργο, της επαρχίας Λεμεσού Λεμεσός Πύργος Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχήScreening
2023-125-1 Έκθεση Πληροφοριών για ανέγερση μονάδας κομποστοποίησης, ιδιοκτησία της εταιρείας PL POSIDONIA COMPOST LTD στην κοινότητα Τίμη της επαρχίας Πάφου Πάφος Τίμη Έργο για τη διαχείριση αποβλήτωνScreening
2021-275-1 ΜΕΕΠ για την κατασκευή και λειτουργία φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 1.2MW ιδιοκτησία της εταιρείας Bioland Project 74 Ltd στην κοινότητα Λύμπια της επαρχίας Λευκωσίας Λευκωσία Λύμπια Έργο Ανανεώσιμων Πηγών ΕνέργειαςΜΕΕΠ
2023-203-1 Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση τριάντα (30) κατοικιών με κολυμβητικές δεξαμενές, βοηθητικές οικοδομές και περίφραξη και βιολογικό σταθμό , ιδιοκτησία της εταιρείας Barzelia Ltd στο Δήμο Πέγειας της επαρχίας Πάφου Πάφος Πέγεια Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχήScreening
2023-121-1 Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση κτηνοτροφικής μονάδας αιγοπροβάτων με εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πλαισίων δυναμικότητας 10kW, ιδιοκτησία του Σ.Χ. στην κοινότητα Φρενάρους της επαρχίας Αμμοχώστου Αμμόχωστος Φρέναρος Κτηνοτροφική ΕγκατάστασηScreening
2023-142-1 Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση και λειτουργία πτηνοτροφικής μονάδας, ιδιοκτησία της εταιρείας N. C. Farm (Koutrafas) Ltd στην κοινότητα Αστρομερίτη της επαρχίας Λευκωσίας Λευκωσία Αστρομερίτης Πτηνοτροφική ΕγκατάστασηScreening
2023-141-1 Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση μικτής εμπορικής και οικιστικής ανάπτυξης, ιδιοκτησία της εταιρείας Iskario Trading Ltd στο Δήμο Κάτω Πολεμιδιών της επαρχίας Λεμεσού Λεμεσός Κάτω Πολεμίδια Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχήScreening
2021-51-1 Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση βιομηχανίας κομποστοποίησης βιομάζας από κλαδέματα ιδιοκτησία της εταιρείας "L.K. WASTE SOLYTIONS LTD" στην κοινότητα Παραμύθα στην επαρχία Λεμεσού. Λεμεσός Παραμύθα Έργο για τη διαχείριση αποβλήτωνScreening
2012-131-1 ΜΕΕΠ για την επέκταση φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 4.7 MW της εταιρείας EasyPower, κατά 1.83MW στην περιοχή Άγιος Σωζόμενος της επαρχίας Λευκωσίας Λευκωσία Άγιος Σωζόμενος Έργο Ανανεώσιμων Πηγών ΕνέργειαςΜΕΕΠ
2012-132-1 ΜΕΕΠ για την κατασκευή και λειτουργία φωτοβολταΙκού πάρκου ισχύος 5.58 MW της εταιρείας EasyPower, κατά 7,95 MW στην περιοχή Άγιος Σωζόμενος της επαρχίας Λευκωσίας Λευκωσία Άγιος Σωζόμενος Έργο Ανανεώσιμων Πηγών ΕνέργειαςΜΕΕΠ
2022-90-1 ΜΕΕΠ για την κατασκευή και λειτουργία ξενοδοχειακής μονάδας, ιδιοκτησία της εταιρείας 'Μαρίνος Σωτηρίου και Άλλη', στην κοινότητα Πάνω Πλάτρες, στην επαρχία Λεμεσού. Λεμεσός Πάνω Πλάτρες Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχήΜΕΕΠ
2023-197-1 Έκθεση Πληροφοριών για την ανόρυξη γεώτρησης για κατασκευή έτοιμου μπετού, ιδιοκτησία της εταιρείας N.P.P. BETOMIX LTD στην κοινότητα Κοκκινοτριμιθιά της επαρχίας Λευκωσίας Λευκωσία Κοκκινοτριμιθιά Έργο για τη διαχείριση υδάτινων πόρων και υδραυλικά έργαScreening
2024-16-1 Έκθεση Πληροφοριών για την αποξήλωση δεξαμενών αποθήκευσης μαζούτ, ιδιοκτησία της ΑΗΚ, στον Ηλεκτροπαραγωγό σταθμό Μονής Λεμεσός Μονή - - -Screening
2023-75-1 ΜΕΕΠ για την κατασκευή και λειτουργία αγρο-φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 4 MW, ιδιοκτησία της εταιρείας BIOLAND PROJECT 65 LTD στην κοινότητα Άχνας της επαρχίας Αμμοχώστου Αμμόχωστος Άχνα Έργο Ανανεώσιμων Πηγών ΕνέργειαςΜΕΕΠ
2023-95-1 ΜΕΕΠ για την κατασκευή και λειτουργία φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 1.3 MW, ιδιοκτησία της εταιρείας Σκύρα Λίμα ΛΤΔ στην κοινότητα Κόρνου της επαρχίας Λάρνακας Λάρνακα Κόρνος Έργο Ανανεώσιμων Πηγών ΕνέργειαςΜΕΕΠ
2022-192-1 Έκθεση Πληροφοριών για αναβίωση και λειτουργία του ξενοδοχείου Βερεγγάρια, κατασκευή κατοικιών , διαχωρισμός γης και οικοδομών και κατασκευή δρόμου ιδιοκτησία της εταιρείας LIMADINO Ltd. στη κοινότητα Προδρόμου της επαρχίας Λεμεσού Λεμεσός Πρόδρομος Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχήScreening
2023-85-1 Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση και λειτουργία κτηνοτροφικής μονάδας βοοειδών, στο τεμάχιο με αρ. 423 (κτηνοτροφικό οικ. 14) Φ./Σχ. 40/26, ιδιοκτησία της εταιρείας F.G.F. PITTORTOS FARM LTD, στην κοινότητα Λύμπια της επαρχίας Λευκωσίας Λευκωσία Λύμπια Κτηνοτροφική ΕγκατάστασηScreening
2022-258-1 Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση αίθουσας δεξιώσεων, ιδιοκτησία της εταιρείας ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗ ΛΤΔ στο Δήμο Αραδίππου της επαρχίας Λάρνακας Λάρνακα Αραδίππου Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχήScreening
2022-128-1 ΜΕΕΠ για φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 1MW ιδιοκτησία Κ.Σ. στην Πάχνα της επαρχίας Λεμεσού Λεμεσός Πάχνα Έργο Ανανεώσιμων Πηγών ΕνέργειαςΜΕΕΠ
2023-193-1 Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση κτηνοτροφικού υποστατικού με περίφραξη, δυναμικότητας 100 αιγοπροβάτων, ιδιοκτησία των αδερφών Α.Α. και Π.Α. στην κοινότητα Αναρίτα της επαρχίας Πάφου Πάφος Αναρίτα Κτηνοτροφική ΕγκατάστασηScreening
2023-130-1 Έκθεση πληροφοριών για τη δημιουργία χώρου συλλογής και διαχείρισης αποβλήτων (Πράσινο σημείο) στο Δήμο Σωτήρας της επαρχίας Αμμοχώστου Αμμόχωστος Σωτήρα Αμμοχώστου Έργο για τη διαχείριση αποβλήτωνScreening
2023-100-1 Έκθεση Πληροφοριών για την λειτουργία σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας, ιδιoκτησία της εταιρείας EPIC LTD στην κοινότητα Διερώνας της επαρχίας Λεμεσού Λεμεσός Διερώνα Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχήScreening
2022-238-1 Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση του ιδιωτικού νοσοκομείου "Ιάσειο" στο Δήμο Κάτω Πολεμιδιών της επαρχίας Λεμεσού Λεμεσός Κάτω Πολεμίδια Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχήScreening
2023-101-1 Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση υποστατικού στέγασης μοσχαριών ηλικίας 2 εως 12 μηνών, ιδιοκτησία της εταιρείας ΑΓ ΣΙΑΛΟΣ ΦΑΡΜΑ ΛΤΔ στην κοινότητα Ξυλοτύμπου της επαρχίας Λάρνακας Λάρνακα Ξυλοτύμβου Κτηνοτροφική ΕγκατάστασηScreening
2024-6-1 Έκθεση Πληροφοριών για επέκταση αδειοδοτημένου φωτοβολταϊκού πάρκου με αύξηση δυναμικότητας κατά 0,999 MW στο Δήμο Γερίου της επαρχίας Λευκωσίας Λευκωσία Γέρι Έργο Ανανεώσιμων Πηγών ΕνέργειαςScreening
2022-192-1 Έκθεση Πληροφοριών για αναβίωση και λειτουργία του ξενοδοχείου Βερεγγάρια, κατασκευή κατοικιών , διαχωρισμός γης και οικοδομών και κατασκευή δρόμου ιδιοκτησία της εταιρείας LIMADINO Ltd. στη κοινότητα Προδρόμου της επαρχίας Λεμεσού Λεμεσός Πρόδρομος Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχήScreening
2022-139-1 ΜΕΕΠ για φωτοβολταικό πάρκο δυναμικότητας 1,5MW ιδιοκτησία της εταιρείας S.Marselli Beyond Energy Ltd. στο Δήμο Αραδίππου Λάρνακα Αραδίππου Έργο Ανανεώσιμων Πηγών ΕνέργειαςΜΕΕΠ
2023-192-1 Έκθεση Πληροφοριών για ανέγερση οικοδομής δημόσιας λατρείας (Μονή Αγίου Μηνά), στην κοινότητα Πενταλιά της επαρχίας Πάφου Πάφος Πενταλιά Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχήScreening
2022-123-1 ΜΕΕΠ για την κατασκευή και λειτουργία Φωτοβολταϊκού Πάρκου ισχύος 2,3MW, ιδιοκτησία της εταιρείας CAVERAT INVESTMENTS LTD, στην κοινότητα Καλού Χωριού της επαρχίας Λάρνακας Λάρνακα Καλό Χωριό Λάρνακας Έργο Ανανεώσιμων Πηγών ΕνέργειαςΜΕΕΠ
2022-210-1 Έκθεση Πληροφοριών για φωτοβολταϊκό πάρκο ιδιοκτησίας Κ.Θ δυναμικότητας 148,5 KW στη κοινότητα Ακακίου της επαρχίας Λευκωσίας Λευκωσία Ακάκι Έργο Ανανεώσιμων Πηγών ΕνέργειαςScreening
2023-145-1 Έκθεση Πληροφοριών για προσθηκομετατροπές σε γεωργική αποθήκη και ανέγερση εμφιαλωτήριου πόσιμου νερού, ιδιοκτησία της εταιρείας Pambos Kyriacou Enterprises Ltd στην κοινότητα Αναρίτας της επαρχίας Πάφου Πάφος Αναρίτα Βιομηχανική ΕγκατάστασηScreening
2023-71-1 Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση και λειτουργία κτηνοτροφικής μονάδας, ιδιοκτησία της εταιρείας M.K. KOURPAKA LTD στο Δήμο Σωτήρας της επαρχίας Αμμοχώστου Αμμόχωστος Σωτήρα Αμμοχώστου Κτηνοτροφική ΕγκατάστασηScreening
2023-84-1 Έκθεση Πληροφοριών για την κατασκευή και λειτουργία γραφειακής ανάπτυξης, ιδιοκτησία της εταιρείας Quince Properties Ltd στο Δήμο Λάρνακας της επαρχίας Λάρνακας Λάρνακα Λάρνακα Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχήScreening
2023-83-1 ΜΕΕΠ για την κατασκευή και λειτουργία Αθλητικού Κέντρου και Βιολογική μονάδα επεξεργασίας λυμάτων, ιδιοκτησία της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου (ΚΟΠ), στην κοινότητα Κόρνου της επαρχίας Λάρνακας Λάρνακα Κόρνος Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχήΜΕΕΠ
2023-24-1 Έκθεση Πληροφοριών για μικτή ανάπτυξη της εταιρείας A.C. Prospecta Homes Services Ltd στην κοινότητα Αγίου Θεοδώρου της επαρχίας Πάφου Πάφος Άγιος Θεόδωρος Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχήScreening
2023-111-1 ΜΕΕΠ για την κατεδάφιση και αποξήλωση εγκατάστασης αποθήκευσης υγραερίου της εταιρείας Intergaz στη Λάρνακα Λάρνακα Χρυσοπολίτισσα Έργο αποθήκευσης, μεταφοράς καυσίμων, χημικών ουσιών και ηλεκτρισμούΜΕΕΠ
2021-253-1 ΜΕΕΠ για την κατασκευή και λειτουργία φωτοβολταϊκού πάρκου δυναμικότητας 1,55MW, ιδιοκτησία της εταιρίας ERGO ENERGY PV PARKS Limited, στην κοινότητα Πετροφάνι της επαρχίας Λάρνακας Λάρνακα Πετροφάνι Έργο Ανανεώσιμων Πηγών ΕνέργειαςΜΕΕΠ
2022-226-1 Εκθεση Πληροφοριών για δημιουργία Λατομείου εξόρυξης γύψου "Β" κατηγορίας, ιδιοκτησία της εταιρέιας LATOUROS GYPSUM LTD, στην κοινότητα Άγιος Θεόδωρος της επαρχίας Λάρνακας Λάρνακα Άγιος Θεόδωρος Λάρνακας Εξορυκτική ΔραστηριότηταScreening
2022-133-1 ΜΕΕΠ για την κατασκευή και λειτουργία 2 Φωτοβολταϊκών συστημάτων ισχύος 1MW και 0.6MW, ιδιοκτησία της εταιρείας "Λατομεία Φαρμακά Δημόσια Εταιρεία Λτδ", στην κοινότητα Φαρμακά, της επαρχίας Λευκωσίας Λευκωσία Φαρμακάς Έργο Ανανεώσιμων Πηγών ΕνέργειαςΜΕΕΠ
2022-225-1 Έκθεση Πληροφοριών για την δημιουργία Λατομείου εξόρυξης αργίλου, ιδιοκτησία της εταιρείας Α/ΦΟΙ ΛΕΟΝΤΙΟΥ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛΤΔ, στην κοινότητα Πάνω Λευκάρων, της επαρχίας Λάρνακας Λάρνακα Πάνω Λεύκαρα Εξορυκτική ΔραστηριότηταScreening
2023-33-1 ΜΕΕΠ για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 56MW ιδιοκτησία της εταιρείας Soletus Ltd στο Δήμο Λακατάμιας της επαρχίας Λευκωσίας Λευκωσία Λακατάμεια Έργο Ανανεώσιμων Πηγών ΕνέργειαςΜΕΕΠ
2023-168-1 Έκθεση Πληροφοριών για ανέγερση και λειτουργία κτηνοτροφικής μονάδας αιγοπροβάτων, ιδιοκτησία του Κ.Κ. στην κοινότητα Κοκκινοτριμιθιά της επαρχίας Λευκωσίας Λευκωσία Κοκκινοτριμιθιά Κτηνοτροφική ΕγκατάστασηScreening
2023-173-1 Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση πτηνοτροφικής μονάδας κρεατοπαραγωγής και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πλαισίων ισχύος 10kW, ιδιοκτησία της Α.Κ. στην κοινότητα Μοναγρούλλι της επαρχίας Λεμεσού Λεμεσός Μοναγρούλλι Πτηνοτροφική ΕγκατάστασηScreening
2022-165-1 ΜΕΕΠ για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 1.5MW ιδιοκτησία της εταιρείας Bioland Ltd στην κοινότητα Αγίας Βαρβάρας της επαρχίας Λευκωσίας Λευκωσία Αγία Βαρβάρα Λευκωσίας Έργο Ανανεώσιμων Πηγών ΕνέργειαςΜΕΕΠ
2023-29-1 ΜΕΕΠ για την κατασκευή και λειτουργία Φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 1,27MW, ιδιοκτησία της εταιρέιας Rangy Trading Ltd, στην κοινότητα Σιά, της επαρχίας Λευκωσίας Λευκωσία Σιά Έργο Ανανεώσιμων Πηγών ΕνέργειαςΜΕΕΠ
2022-137-1 ΜΕΕΠ για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου δυναμικότητας 14MW ιδιοκτησία της εταιρείας "Vathia Gonia Solar Energy Ltd) στο Δήμο Γερίου και στην κοινότητα Αγίου Σωζομένου Λευκωσία Γέρι Έργο Ανανεώσιμων Πηγών ΕνέργειαςΜΕΕΠ
2023-146-1 ΜΕΕΠ από την κατασκευή και λειτουργία φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 7,96 MW ιδιοκτησία της εταιρείας Onered Ltd στην κοινότητα Σοφτάδες της επαρχίας Λάρνακας Λάρνακα Σοφτάδες Έργο Ανανεώσιμων Πηγών ΕνέργειαςΜΕΕΠ
2023-147-1 ΜΕΕΠ από την κατασκευή και λειτουργία φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 7,99 MW ιδιοκτησία της εταιρείας Onered Ltd στην κοινότητα Σοφτάδες της επαρχίας Λάρνακας Λάρνακα Σοφτάδες Έργο Ανανεώσιμων Πηγών ΕνέργειαςΜΕΕΠ
2023-148-1 ΜΕΕΠ από την κατασκευή και λειτουργία φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 7,99 MW ιδιοκτησία της εταιρείας Onered Ltd στην κοινότητα Κιβισίλι της επαρχίας Λάρνακας Λάρνακα Κιβισίλι Έργο Ανανεώσιμων Πηγών ΕνέργειαςΜΕΕΠ
2023-186-1 Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση ιδιωτικού νοσοκομείου με την ονομασία "METROPOLITAN PRIVATE HOSPITAL" στην κοινότητα Μεσόγη της επαρχίας Πάφου Πάφος Μεσόγη Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχήScreening
2022-158-1 ΜΕΕΠ για κατασκευή και λειτουργία αγρο-φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 0.9 MW ιδιοκτησία της εταιρείας "Bioland Project 52 Ltd" στο Δήμο Πόλεως Χρυσοχούς Πάφος Πόλις Χρυσοχού Έργο στη θάλασσαΜΕΕΠ
2024-1-1 Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση και λειτουργία κτηνοτροφικής μονάδας αιγοπροβάτων, ιδιοκτησία του Γ.Σ. στην κοινότητα Περιστερώνα της επαρχίας Λευκωσίας Λευκωσία Περιστερώνα Λευκωσίας Κτηνοτροφική ΕγκατάστασηScreening
2023-133-1 Έκθεση Πληροφοριών για προσθηκομετατροπές σε υφιστάμενη οικοδομή με σκοπό την ανάπτυξη κέντρου αποκατάστασης υπερηλίκων και γηροκομείο και εγκατάσταση βιολογικού σταθμού επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, ιδιοκτησία της εταιρείας Blenem Enterprises Ltd στο Δήμο Πέγειας της επαρχίας Πάφου Πάφος Πέγεια Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχήScreening
2023-124-1 ΜΕΕΠ για επέκταση λατομείου ιδιοκτησία της εταιρείας "DOMOKOS QUARRIES LTD"στην κοινότητα Βορόκληνη της επαρχίας Λάρνακας Λάρνακα Βορόκληνη Εξορυκτική ΔραστηριότηταΜΕΕΠ
2023-51-1 ΜΕΕΠ για την κατασκευή και λειτουργία τριών μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 2.0MW, 2.76MW και 2.3MW, ιδιοκτησία της εταιρείας PV SUNSET LTD στην κοινότητα Μοναγρούλλι της επαρχίας Λεμεσού Λεμεσός Μοναγρούλλι Έργο Ανανεώσιμων Πηγών ΕνέργειαςΜΕΕΠ
2022-21-1 Έκθεση Πληροφοριών για την κατασκευή και λειτουργία φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 150 KW, ιδιοκτησία του κ.Α.Σ. στην κοινότητα Σίμου της επαρχίας Πάφου Πάφος Σίμου Έργο Ανανεώσιμων Πηγών ΕνέργειαςScreening
2021-242-1 ΜΕΕΠ για την κατασκευή και λειτουργία φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 2.2 MW, ιδιοκτησία της εταιρείας "Petrolina Energy Ltd", στο Δήμο Αραδίππου, της επαρχίας Λάρνακας Λάρνακα Αραδίππου Έργο Ανανεώσιμων Πηγών ΕνέργειαςΜΕΕΠ
2023-55-1 Έκθεση Πληροφοριών για την κατασκευή και λειτουργία φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 0,95MW, ιδιοκτησία της εταιρείας M. HADJIDEMOSTHENOUS RENEWABLE ENERGY LTD, στην κοινότητα Τίμη, της επαρχίας Πάφου Πάφος Τίμη Έργο Ανανεώσιμων Πηγών ΕνέργειαςScreening
2023-191-1 ΜΕΕΠ για την επέκταση του Λιμένα Λεμεσού - Τερματικό 2 (Βασιλικό) Λεμεσός Λεμεσός Λιμενικό έργο και έργο προστασίας της ακτήςΜΕΕΠ
2023-156-1 Έκθεση Πληροφοριών για την κατασκευή γέφυρας και συνδετήριου δρόμου για τη διασύνδεση της βιομηχανικής και βιοτεχνικής ζώνης Τρεμιθούσας με τη βιομηχανική περιοχή Μεσόγης στην Πάφο Πάφος Μεσόγη Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχήScreening
2023-188-1 Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση αποθήκης παραλαβής και προσωρινής εναπόθεσης μεταλλικών στερεών αποβλήτων, ιδιοκτησία της εταιρείας Economides Metal Recycling Ltd & Άλλοι στην ενορία Καϊμακλί της επαρχίας Λευκωσίας Λευκωσία Καϊμακλί Έργο για τη διαχείριση αποβλήτωνScreening
2023-196-1 Έκθεση Πληροφοριών για την κατασκευή και λειτουργία φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 0,65 MW, ιδιοκτησία της εταιρείας BIOLAND PROJECT 079-2 LTD στην κοινότητα Ψημολόφου της επαρχίας Λευκωσίας Λευκωσία Ψιμολόφου Έργο Ανανεώσιμων Πηγών ΕνέργειαςScreening
2022-121-1 ΜΕΕΠ για την κατασκευή και λειτουργία Φωτοβολταϊκού Πάρκου ισχύος 2,795kW και μονάδα αποθήκευσης ενέργειας, ιδιοκτησία της εταιρείας CYPRUS CEMENT PUBLIC COMPANY, στην κοινότητα Τόχνης της επαρχίας Λάρνακας Λάρνακα Τόχνη Έργο Ανανεώσιμων Πηγών ΕνέργειαςΜΕΕΠ
2022-7-1 ΜΕΕΠ για την κατασκευή και λειτουργία πρατηρίου καυσίμων με πλυντήριο αυτοκινήτων της εταιρείας "Coral Energy Products Cyprus Ltd", στο Δήμο Στροβόλου Λευκωσία Στρόβολος Έργο αποθήκευσης, μεταφοράς καυσίμων, χημικών ουσιών και ηλεκτρισμούΜΕΕΠ
2023-67-1 ΜΕΕΠ για κατασκευή και λειτουργία φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 0,77ΜW στην κοινότητα Νικητάρι της επαρχίας Λευκωσίας Λευκωσία Νικητάρι Έργο Ανανεώσιμων Πηγών ΕνέργειαςΜΕΕΠ
2022-172-1 ΜΕΕΠ για φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 3,77 MW της εταιρείας Hubloc Energy Ltd στην Άρμου της επαρχίας Πάφου Πάφος Αρμού Έργο Ανανεώσιμων Πηγών ΕνέργειαςΜΕΕΠ
2023-126-1 Έκθεση Πληροφοριών για ανέγερση 19 οικιστικών μονάδων, ιδιοκτησία της εταιρείας Carducci Estates Co. Ltd. στο Δήμο Πέγειας της επαρχίας Πάφου Πάφος Πέγεια Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχήScreening