Γνωμοδοτήσεις/Αιτιολογημένες Διαπιστώσεις Περιβαλλοντικής Αρχής Του Έτους 2019

ΜΕΕΠ ΠΕΕΠ Screening
Αριθμός Τίτλος Πόλη Περιοχή Κατηγορία Είδος
2018-268-1 ΜΕΕΠ για την εγκατάσταση και λειτουργία νέων μονάδων αντιρρύπανσης για την αποθείωση και απονίτρωση των καυσαερίων των Μονάδων 1, 2 και 3 και νέας μονάδας συνδυασμένου κύκλου 220 MW στον υφιστάμενο ηλεκτροπαραγωγικό σταθμό Βασιλικού Συμπληρωματική ΜΕΕΠ για την εγκατάσταση και λειτουργία νέων μονάδων αντιρρύπανσης για την αποθείωση και απονίτρωση των καυσαερίων των Μονάδων 1, 2 και 3 και νέας μονάδας συνδυασμένου κύκλου 220 MW στον υφιστάμενο ηλεκτροπαραγωγικό σταθμό Βασιλικού (ΑΙΟΛΙΚΗ ΛΤΔ) ημερ.επιστολής: 26/6/2019 AHK & ημερ. υποβολής: 26/6/2019 Λάρνακα Μαρί Έργο αποθήκευσης, μεταφοράς καυσίμων, χημικών ουσιών και ηλεκτρισμούΜΕΕΠ
2019-114-1 ΜΕΕΠ για την ανέγερση εννιαόροφης πολυκατοικίας με την ονομασία "POSEIDON" της εταιρείας "VASSOS MARKIDES ESTATES LTD" στον Άγιο Τύχωνα στην επαρχία Λεμεσού Λεμεσός Άγιος Τύχον Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχήΜΕΕΠ
2018-283-1 ΠΕΕΠ για την ανέγερση πρατηρίου πετρελαιοειδών ιδιοκτησίας της εταιρείας "STAROIL RETAIL ENTERPRISES LTD" στην κοινότητα Ορμήδεια της επαρχίας Λάρνακας. MΕΕΠ για την ανέγερση πρατηρίου πετρελαιοειδών της εταιρείας "STAROIL RETAIL ENTERPRISES LTD" στην κοινότητα Ορμήδεια της επαρχίας Λάρνακας Λάρνακα Ορμίδεια Έργο αποθήκευσης, μεταφοράς καυσίμων, χημικών ουσιών και ηλεκτρισμούΠΕΕΠ
2018-272-1 ΜΕΕΠ για την κατασκευή φωτοβολταικού πάρκου δυναμικότητας 1,5 MW της εταιρείας"BIOLAND PROJECT 30 LTD" στην κοινότητα Μαρκί της επαρχίας Λευκωσίας Λευκωσία Μαργί Έργο Ανανεώσιμων Πηγών ΕνέργειαςΜΕΕΠ
2019-73-1 ΜΕΕΠ για την κατασκευή φωτοβολταικού πάρκου δυναμικότητας 1.2MW της εταιρείας "BIOLAND PROJECT 48 LTD" στην κοινότητα Περιστερώνα της επαρχίας Λευκωσίας Λευκωσία Περιστερώνα Λευκωσίας Έργο Ανανεώσιμων Πηγών ΕνέργειαςΜΕΕΠ
2019-94-1 ΜΕΕΠ για την ανέγερση οικιστικού συγκροτήματος 86 διαμερισμάτων με την ονομασία "ORION" στον Δήμο Έγκωμης της επαρχίας Λευκωσίας Λευκωσία Έγκωμη Λευκωσίας Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχήΜΕΕΠ
2019-24-1 ΜΕΕΠ για την κατεδάφιση και ανέγερση του πολυώροφου κτηρίου "AURA" στην περιοχή Νεάπολις στην επαρχία Λεμεσού Λεμεσός Νεάπολη Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχήΜΕΕΠ
2019-98-1 ΜΕΕΠ για την ανέγερση εμπορικής, γραφειακής και οικιστικής αναπτυξης της εταιρείας "BADIZOMAN LTD" στην περιοχή Αγία Ζώνη της επαρχίας Λεμεσού Λεμεσός Αγία Ζώνη Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχήΜΕΕΠ
2019-141-1 Screening για την ανέγερση εκκλησίας και αίθουσας στην κοινότητα Αλάμπρα στην επαρχία Λευκωσίας Λευκωσία Αλάμπρα Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχήScreening
2019-188-1 Έκθεση Πληροφοριών για την προσθήκη ξενοδοχείου 4* της εταιρείας "PAXAKAMA RESORTS LTD" στην Πόλη Χρυσοχούς στην επαρχία Πάφου Πάφος Πόλις Χρυσοχού Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχήScreening
2019-21-1 Screening για την κατασκευή συμπληρωματικού οδικού δικτύου στην περιοχή αναδασμού Σαλαμιού στην επαρχία Πάφου Πάφος Σαλαμιού Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχήScreening
2019-81-1 ΜΕΕΠ για την ανέγερση πολυκατοικίας 14 διαμερισμάτων με την ονομασία "CHILL" της εταιρείας "LARINTO COMPANY LTD" στην Παρεκκλησιά στην επαρχία Λεμεσού Λεμεσός Παρεκκλησιά Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχήΜΕΕΠ
2019-33-1 ΜΕΕΠ για την κατασκευή και λειτουργία ξενοδοχειακής μονάδας 4* της εταιρείας "DOMS GROUP LTD" στον Δήμο Έγκωμης της επαρχίας Λευκωσίας Λευκωσία Έγκωμη Λευκωσίας Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχήΜΕΕΠ
2019-107-1 Screening για την ανέγερση υπεραγοράς "MICROPOLIS" στο Πέρα Χωρίο - Νήσου στην επαρχία Λευκωσίας Λευκωσία Πέρα Χωριό - Νήσου Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχήScreening
2019-78-1 Screening που αφορά τους αγωγούς πετρελαιοειδών προς την εγκατάσταση της εταιρείας YUGEN LTD (θυγατρική της εταιρείας Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε.) στην ενεργειακή και Βιομηχανική Περιοχή Βασιλικού Λάρνακα - - - Έργο στη θάλασσαScreening
2019-184-1 Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση εκκλησίας Αγίου Γεωργίου στην κοινότητα Αναβαργού στην επαρχία Πάφου Πάφος Αναβαργός Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχήScreening
2019-57-1 ΜΕΕΠ για την ανέγερση φωτοβολταικού πάρκου δυναμικότητας 5MW (ΑΧΕΡΑ Α) της εταιρειας ΑΗΚ-ΙΑΚ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΛΤΔ, στην κοινότητα Άγιος Ιωάννης Μαλόυντας της επαρχίας Λευκωσίας Λευκωσία Άγιος Ιωάννης Έργο Ανανεώσιμων Πηγών ΕνέργειαςΜΕΕΠ
2019-58-1 ΜΕΕΠ για την ανέγερση φωτοβολταικού πάρκου δυναμικότητας 5MW (ΑΧΕΡΑ Β) της εταιρειας ΑΗΚ-ΙΑΚ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΛΤΔ, στην κοινότητα Άγιος Ιωάννης Μαλόυντας της επαρχίας Λευκωσίας Λευκωσία Άγιος Ιωάννης Έργο Ανανεώσιμων Πηγών ΕνέργειαςΜΕΕΠ
2019-59-1 ΜΕΕΠ για την ανέγερση φωτοβολταικού πάρκου δυναμικότητας 3MW (ΑΧΕΡΑ Γ) της εταιρειας ΑΗΚ-ΙΑΚ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΛΤΔ, στην κοινότητα Άγιος Ιωάννης Μαλόυντας της επαρχίας Λευκωσίας Λευκωσία Άγιος Ιωάννης Έργο Ανανεώσιμων Πηγών ΕνέργειαςΜΕΕΠ
2019-113-1 Screening για την ανέγερση φωτοβολταικού πάρκου δυναμικότητας 100KW της κας. Κ.Γ. στην κοινότητα Δρούσεια της επαρχίας Πάφου Πάφος Δρούσεια Έργο Ανανεώσιμων Πηγών ΕνέργειαςScreening
2019-108-1 Screening για την ανέγερση φωτοβολταικού πάρκου δυναμικότητας 150KW της κας. Κ.Γ. στην κοινότητα Δρούσεια της επαρχίας Πάφου Πάφος Δρούσεια Έργο Ανανεώσιμων Πηγών ΕνέργειαςScreening
2019-173-1 Έκθεση Πληροφοριών για την αλλαγή χρήσης καταστήματος σε μονάδα τεχνητής αναπαραγωγής της εταιρείας "CRYOS INTERNATIONAL SCIENCE LABORATORY" στον Δήμο Αγίου Δομετίου στην επαρχία Λευκωσίας Λευκωσία Άγιος Δομέτιος Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχήScreening
2018-132-1 ΜΕΕΠ για την ανέγερση φωτοβολταικού πάρκου δυναμικότητας 1.7 MW της εταιρείας "BIOLAND PROJECT 35 LTD" στην κοινότητα Πόλις Χρυσοχούς στην επαρχία Πάφου Πάφος Πόλις Χρυσοχού Έργο Ανανεώσιμων Πηγών ΕνέργειαςΜΕΕΠ
2019-117-1 Screening για την επέκταση λατομείου Α΄ τάξης μπεντονιτικής αργίλου της εταιρείας "PELETICO PENTA LTD" στην κοινότητα Ασγάτα στην επαρχία Λεμεσού Λεμεσός Ασγάτα Εξορυκτική ΔραστηριότηταScreening
2018-274-1 ΜΕΕΠ για την εγκατάσταση φωτοβολταικού πάρκου δυναμικότητας 2 MW της εταιρείας "BIOLAND PROJECT 17 LTD" στην κοινότητα Νικητάρι της επαρχίας Λευκωσίας Λευκωσία Νικητάρι Έργο Ανανεώσιμων Πηγών ΕνέργειαςΜΕΕΠ
2019-37-1 ΜΕΕΠ για την κατασκευή φωτοβολταικού πάρκου δυναμικότητας 878KW της εταιρείας "YELLOWRED LTD" στην κοινότητα Αυγόρου της επαρχίας Αμμοχώστου Αμμόχωστος Αυγόρου Έργο Ανανεώσιμων Πηγών ΕνέργειαςΜΕΕΠ
2019-168-1 Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση άδειας οικοδομής για κτηνοτροφικά υποστατικά της εταιρείας "P.KAILAS FARM LTD" στον Δήμο Αθηένου στην επαρχία Λάρνακας Λάρνακα Αθιένου Πτηνοτροφική ΕγκατάστασηScreening
2019-63-1 Screening για την ανέγερση κτηνοτροφικής μονάδας του κου. Σ.Γ. στην κοινότητα Μαζωτού στην επαρχία Λάρνακας Λάρνακα Μαζωτός Πτηνοτροφική ΕγκατάστασηScreening
2018-242-1 ΜΕΕΠ για την κατασκευή φωτοβολταικού πάρκου δυναμικότητας 0,6 MW, της εταιρείας "BIOLAND PROJECT 34 Ltd" στην κοινότητα Ποτάμι της επαρχίας Λευκωσία Λευκωσία Ποτάμι Έργο Ανανεώσιμων Πηγών ΕνέργειαςΜΕΕΠ
2018-273-1 ΜΕΕΠ για την κατασκευή φωτοβολταικού πάρκου δυναμικότητας 1,8 MW της εταιρείας "BIOLAND PROJECT 42 LTD" στην κοινότητα Ποτάμι της επαρχίας Λευκωσίας Λευκωσία Ποτάμι Έργο Ανανεώσιμων Πηγών ΕνέργειαςΜΕΕΠ
2019-126-1 Screening για την ανέγερση ξενοδοχείου 2* της εταιρείας "MUNDEN PROPERTIES LTD" στην Αγία Νάπα Αμμόχωστος Αγία Ζώνη Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχήScreening
2019-92-1 Screening για προσθηκομετατροπές στο υφιστάμενο τουριστικό χωριό "MALAMA HOTEL"΄ της εταιρείας "VALENTINE ESTATES LTD" στην περιοχή Κάππαρη στον Δήμο Παραλιμνίου Αμμόχωστος Παραλίμνι Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχήScreening
2019-146-1 Screening για την κατεδάφιση και ανακατασκευή πρατηρίου πετρελαιοειδών της εταιρείας "PETROLINA HOLDINGS PUBLIC LTD" στην κοινότητα Πισσούρι στην επαρχία Λεμεσού Λεμεσός Πισσούρι Έργο αποθήκευσης, μεταφοράς καυσίμων, χημικών ουσιών και ηλεκτρισμούScreening
2019-154-1 Screening για την ανέγερση 15 κατοικιών με κολυμβητικές δεξαμενές και περίφραξη της εταιρείας "CAP.ST.GEORGES TRADING LIMITED & CELICANDIA LIMITED" στο Δήμο Πέγειας Πάφος Πέγεια Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχήScreening
2019-155-1 Screening για την ανέγερση Ιεράς Μονής Αγίου Πορφυρίου στο Ζακάκι στην επαρχία Λεμεσού Λεμεσός Ζακάκι Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχήScreening
2019-39-1 ΜΕΕΠ για την κατασκευή φωτοβολταικού πάρκου δυναμικότητας 1.5MWP της εταιρείας "BIOLAND PROJECT 54 LTD" στην κοινότητα Ανώγυρα της επαρχίας Λεμεσού Λεμεσός Ανώγυρα Έργο Ανανεώσιμων Πηγών ΕνέργειαςΜΕΕΠ
2019-32-1 ΜΕΕΠ για την ανέγερση και λειτουργία πολυώροφου κτιρίου "TOWER 66" της εταιρείας "NIKHI GIOVANI" στον Άγιο Τύχωνα στην επαρχία Λεμεσού Λεμεσός Άγιος Τύχον Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχήΜΕΕΠ
2018-245-1 ΜΕΕΠ για την κατασκευή φωτοβολταικού πάρκου δυναμικότητας 1,8 MW της εταιρίας "BIOLAND PROJECT 38 Ltd" στην κοινότητα Άχνα της επαρχίας Αμμοχώστου Αμμόχωστος Άχνα Έργο Ανανεώσιμων Πηγών ΕνέργειαςΜΕΕΠ
2018-246-1 ΜΕΕΠ για την κατασκευή φωτοβολταικού πάρκου δυναμικότητας 0,7MW της εταιρείας "BIOLAND PROJECT 38 Ltd" στην κοινότητα Άχνα της επαρχίας Αμμοχώστου Αμμόχωστος - - - Έργο Ανανεώσιμων Πηγών ΕνέργειαςΜΕΕΠ
2019-157-1 Screening για την ανέγερση φωτοβολταικού πάρκου δυναμικότητας 150KW της κας. Ε.Σ. στην κοινότητα Λάνεια της επαρχίας Λεμεσού Λεμεσός Λάνεια Έργο Ανανεώσιμων Πηγών ΕνέργειαςScreening
2019-158-1 Screening για την ανέγερση ξενοδοχειακής μονάδας 15 κλινών στο Πισσούρι στην επαρχία Λεμεσού Λεμεσός Πισσούρι Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχήScreening
2018-206-1 ΜΕΕΠ για την κατασκευή φωτοβολταικού πάρκου δυναμικότητας 0,7MW της εταιρείας "BIOLAND PROJECT 31 Ltd" στην κοινότητα Μενόγεια της επαρχίας Λάρνακας Λάρνακα - - - Έργο Ανανεώσιμων Πηγών ΕνέργειαςΜΕΕΠ
2019-36-1 Screening για την ανέγερση πρατηρίου πετρελαιοειδών της εταιρείας "FOGEKAMA ENTERPRISES LTD" στην κοινότητα Κοκκινοτριμιθιά της επαρχίας Λευκωσίας Λευκωσία Κοκκινοτριμιθιά Έργο αποθήκευσης, μεταφοράς καυσίμων, χημικών ουσιών και ηλεκτρισμούScreening
2019-25-1 Screening για την κατασκευή δρόμου σε ιδιωτική γη στις κοινότητες Αγρίδια και Δύμες στην επαρχία Λεμεσού Λεμεσός Αγρίδια Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχήScreening
2019-100-1 Screening για την μετατροπή υφιστάμενων οργανωμένων διαμερισμάτων και μετατροπή τους σε ξενοδοχειακή μονάδα 2* της εταιρείας "KOANI ESTATES LTD" στην Αγία Νάπα Αμμόχωστος Αγία Νάπα Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχήScreening
2019-18-1 ΜΕΕΠ για την αποκατάσταση και μετέπειτα φροντίδα του Χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ) "Κοτσιάτη" στην κοινότητα Κοτσιάτης της επαρχίας Λευκωσίας Λευκωσία Κοτσιάτης Έργο για τη διαχείριση αποβλήτωνΜΕΕΠ
2019-80-1 Screenng για την ανέγερση 16 κατοικιών με κολυμβητικές δεξαμενές της εταιρείας "ARMONIA ESTATES LTD" στον Δήμο Πέγειας στην επαρχία Πάφου Πάφος Πέγεια Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχήScreening
2018-228-1 ΜΕΕΠ για την ανέγερση φωτοβολταικού πάρκου δυναμικότητας 0,99MW της εταιρείας "BIOLAND PROJECT 45 LTD" στην Αραδίππου της επαρχίας Λάρνακας Λάρνακα Αραδίππου Έργο Ανανεώσιμων Πηγών ΕνέργειαςΜΕΕΠ
2018-268-1 ΜΕΕΠ για την εγκατάσταση και λειτουργία νέων μονάδων αντιρρύπανσης για την αποθείωση και απονίτρωση των καυσαερίων των Μονάδων 1, 2 και 3 και νέας μονάδας συνδυασμένου κύκλου 220 MW στον υφιστάμενο ηλεκτροπαραγωγικό σταθμό Βασιλικού Συμπληρωματική ΜΕΕΠ για την εγκατάσταση και λειτουργία νέων μονάδων αντιρρύπανσης για την αποθείωση και απονίτρωση των καυσαερίων των Μονάδων 1, 2 και 3 και νέας μονάδας συνδυασμένου κύκλου 220 MW στον υφιστάμενο ηλεκτροπαραγωγικό σταθμό Βασιλικού (ΑΙΟΛΙΚΗ ΛΤΔ) ημερ.επιστολής: 26/6/2019 AHK & ημερ. υποβολής: 26/6/2019 Λάρνακα Μαρί Έργο αποθήκευσης, μεταφοράς καυσίμων, χημικών ουσιών και ηλεκτρισμούΜΕΕΠ
2019-66-1 Screening για την κατασκευή αποθήκης χημικών και μεταλλικού εξοπλισμού της εταιρείας "PETROLINA HOLDINGS PUBLIC LTD" στην αδειοδοτημένη εγκατάσταση του ενεργειακού κέντρου του Βασιλικού Λάρνακα - - - Έργο αποθήκευσης, μεταφοράς καυσίμων, χημικών ουσιών και ηλεκτρισμούScreening
2019-102-1 Screening για την προσωρινή αποθήκευση μερικώς στερεοποιημένης σκόνης που προκύπτει από απομάστευση καυσαερίων ( bypass dust) στο κάτω μέρος προθερμαντή γραμμής παραγωγής κλίνκερ Λάρνακα - - - Βιομηχανική ΕγκατάστασηScreening
2019-27-1 ΜΕΕΠ για την ανέγερση φωτοβολταικού πάρκου δυναμικότητας 6MW ιδιοκτησία της εταιρείας "CHRISTAKIS VASILIOU CHRISTODOULOU INVESTMENTS LTD" στην κοινότητα Ανώγυρα της επαρχίας Λεμεσού Λεμεσός Ανώγυρα Έργο Ανανεώσιμων Πηγών ΕνέργειαςΜΕΕΠ
2018-280-1 ΜΕΕΠ για την κατεδάφιση των εγκαταστάσεων πετρελαιοειδών της εταιρείας EXXON-MOBIL CYPRUS LTD στην επαρχία Λάρνακας Λάρνακα Λάρνακα Έργο για τη διαχείριση αποβλήτωνΜΕΕΠ
2019-115-1 Screening για την ανέγερση φωτοβολταικού πάρκου δυναμικότητας 10KW της εταιρείας "M.G.F.K. ENERGY"στην κοινότητα Βυζακιά της επαρχίας Λευκωσίας Λευκωσία Βυζακιά Έργο Ανανεώσιμων Πηγών ΕνέργειαςScreening
2019-143-1 Screening για την ανέγερση γραφείωντου Κοινοτικού Συμβουλίου και την ανέγερση Ιερού Ναού στην κοινότητα Μοσφίλι της επαρχίας Λευκωσίας Λευκωσία Μοσφίλι Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχήScreening
2019-90-1 Screening για την κατασκευή δικτύου αγωγών του αποχετευτικού συστήματος των κοινοτήτων Παρεκκλησιάς και Πύργου στην επαρχία Λεμεσού Λεμεσός Λεμεσός Έργο για τη διαχείριση αποβλήτωνScreening
2019-84-1 ΜΕΕΠ για την κατασκευή φωτοβολταικού πάρκου δυναμικότητας 6MW της εταιρείας "HAFFNEVE HOLDING LTD" στην κοινότητα Τερσεφάνου στην επαρχία Λάρνακας Λάρνακα Τερσεφάνου Έργο Ανανεώσιμων Πηγών ΕνέργειαςΜΕΕΠ
2019-85-1 ΜΕΕΠ για την κατασκευή φωτοβολταικού πάρκου δυναμικότητας 4.7MW της εταιρείας "HAFFNEVE HOLDING LTD" στην κοινότητα Σοφτάδες στην επαρχία Λάρνακας Λάρνακα Σοφτάδες Έργο Ανανεώσιμων Πηγών ΕνέργειαςΜΕΕΠ
2019-56-1 ΜΕΕΠ για την ανέγερση πολυκατοικίας επτά διαμερισμάτων "SABAI" της εταιρείας "A.ATHANASIOU HOLDINGS LTD", στην Παρεκκλησιά της επαρχίας Λεμεσού Λεμεσός Παρεκκλησιά Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχήΜΕΕΠ
2019-93-1 Screening για την ανέγερση ξενοδοχειακής μονάδας 3* της εταιρείας "ARISTOTELOUS FURNISHING" στο Παραλίμνι Αμμόχωστος Παραλίμνι Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχήScreening
2019-55-1 ΜΕΕΠ για την κατασκευή πενταόροφης πολυκατοικίας με υπόγειο της εταιρείας "CLASPER ASSOCIATES LTD" στον Άγιο Τύχωνα της επαρχίας Λεμεσού Λεμεσός Άγιος Τύχον Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχήΜΕΕΠ
2019-1-1 ΜΕΕΠ για την κατασκευή φωτοβολταικού πάρκου δυναμικότητας 1,1 MW της εταιρείας "HERMES AIRPORTS LTD" στην κοινότητα Τίμη εντός του διεθνούς αερολιμένα Πάφου Πάφος Τίμη Έργο Ανανεώσιμων Πηγών ΕνέργειαςΜΕΕΠ
2019-1-1 ΜΕΕΠ για την κατασκευή φωτοβολταικού πάρκου δυναμικότητας 1,1 MW της εταιρείας "HERMES AIRPORTS LTD" στην κοινότητα Τίμη εντός του διεθνούς αερολιμένα Πάφου Πάφος Τίμη Έργο Ανανεώσιμων Πηγών ΕνέργειαςΜΕΕΠ
2018-298-1 Screening για την εγκατάσταση συγκροτήματος δεξαμενών αεροπορικού καυσίμου της εταιρείας "BP EASTERN MEDITERRANEAN LTD", στο Ενεργειακό Κέντρο Βασιλικού Λάρνακα Ζύγι Έργο αποθήκευσης, μεταφοράς καυσίμων, χημικών ουσιών και ηλεκτρισμούScreening
2018-176-1 ΜΕΕΠ για την κατασκευή φωτοβολταικού πάρκου δυναμικότητας 2MW της εταιρείας "BIOLAND PROJECT 19 LTD" στην κοινότητα Αγίοι Τριμιθιάς στην επαρχία Λευκωσίας Λευκωσία Αγίοι Τριμιθιάς Έργο Ανανεώσιμων Πηγών ΕνέργειαςΜΕΕΠ
2018-289-1 ΜΕΕΠ για την κατασκευή φωτοβολταικού πάρκου δυναμικότητας 3.5 MW της ΑΗΚ στην κοινότητα Άγιος Ιωάννης Μαλούντας στην επαρχία Λευκωσίας Λευκωσία Άγιος Ιωάννης Λευκωσίας Έργο Ανανεώσιμων Πηγών ΕνέργειαςΜΕΕΠ
2019-40-1 ΜΕΕΠ για την κατασκευή φωτοβολταικού πάρκου δυναμικότητας 1.2MWP της εταιρείας "BIOLAND PROJECT 46 LTD" στην κοινότητα Άγιος Ιωάννης Μαλούντας στην επαρχία Λευκωσίας Λευκωσία Άγιος Ιωάννης Έργο Ανανεώσιμων Πηγών ΕνέργειαςΜΕΕΠ
2018-21-1 ΠΕΕΠ για την ανέγερση κτηνοτροφικής μονάδας δυναμικότητας 150 αιγοπροβάτων του κ. Κωνσταντίνου Κουλλουλλή, στον Δήμο Ιδαλίου της επαρχίας Λευκωσίας Λευκωσία Δάλι Πτηνοτροφική ΕγκατάστασηΠΕΕΠ
2019-95-1 Screening για προσθηκομετατροπές σε υφιστάμενη οικοδομή και αλλαγή χρήσης από γραφεία σε νυκτερινό λύκειο και σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της εταιρείας "Εκπαιδευτικός Οργανισμός Χρ. Κ. Σαβεριάδης Λτδ" στη Λευκωσία Λευκωσία Λευκωσία Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχήScreening
2006-53-1 ΜΕΕΠ για την ανέγερση αιολικού πάρκου 16.5MW ιδιοκτησία της εταιρείας "KEL. SOROKOS WINDFARM LTD", στην κοινότητα Κελλιά της επαρχίας Λάρνακας Αναθεωρημένη ΜΕΕΠ για την ανέγερση αιολικού πάρκου 16.5MW της εταιρείας "KEL. SOROKOS WINDFARM LTD", στην κοινότητα Κελλιά της επαρχίας Λάρνακας (Δ/ντή Πολεοδ. ΛΑΡ/488/2012/Α, ημερ.επιστολής 24/7/2017, ημερ. παραλαβής ΜΕΕΠ 21/3/2018) Λάρνακα - - - - - -ΜΕΕΠ
2019-86-1 Screening για την ανέγερση ξενοδοχειακής μονάδας 4* της εταιρείας "Σωτήρης και Παναγιώτης Χριστάτσος ΛΤΔ" στον Δήμο Αγίας Νάπας στην επαρχία Αμμοχώστου Αμμόχωστος Αγία Νάπα Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχήScreening
2019-54-1 Screaning για την ανέγερση μονάδας αιγοπροβάτων δυναμικότητας 100 ζώων στην κοινότητα Αψιού της επαρχίας Λεμεσού Λεμεσός Αψιού Πτηνοτροφική ΕγκατάστασηScreening
2019-20-1 ΜΕΕΠ για την εγκατάσταση και Λειτουργία μονάδα επεξεργασίας διαχειρισης και τελικής διάθεσης ΑΕΚΚ στο χώρο του Λατομειου "ΛΑΤΟΥΡΟΣ" στην περιοχή Δήμου Ιδαλίου στην επαρχία Λευκωσίας Λευκωσία Δάλι Έργο για τη διαχείριση αποβλήτωνΜΕΕΠ
2006-53-1 ΜΕΕΠ για την ανέγερση αιολικού πάρκου 16.5MW ιδιοκτησία της εταιρείας "KEL. SOROKOS WINDFARM LTD", στην κοινότητα Κελλιά της επαρχίας Λάρνακας Αναθεωρημένη ΜΕΕΠ για την ανέγερση αιολικού πάρκου 16.5MW της εταιρείας "KEL. SOROKOS WINDFARM LTD", στην κοινότητα Κελλιά της επαρχίας Λάρνακας (Δ/ντή Πολεοδ. ΛΑΡ/488/2012/Α, ημερ.επιστολής 24/7/2017, ημερ. παραλαβής ΜΕΕΠ 21/3/2018) Λάρνακα - - - - - -ΜΕΕΠ
2019-43-1 ΜΕΕΠ για την κατασκευή φωτοβολταικού πάρκου δυναμικότητας 1MWP της εταιρείας "BIOLAND PROJECT 18 LTD" στις κοινότητες Αναφωτία - Αλαμινός στην επαρχία Λάρνακας Λάρνακα Αναφωτίδα Έργο Ανανεώσιμων Πηγών ΕνέργειαςΜΕΕΠ
2019-103-1 Screening για αλλαγή χρήσης σε ιδιωτική σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της εταιρείας "MESOYIOS COLLEGE LTD" στην Λεμεσό Λεμεσός Λεμεσός Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχήScreening
2018-276-1 Screening για την κατασκευή πεζόδρομου - ποδηλατόδρομου που θα ενώνει τους Δήμους Αγλαντζιάς και Γερίου (Φάση Ά) στην επαρχία Λευκωσίας Λευκωσία Αγλαντζιά Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχήScreening
2018-271-1 ΜΕΕΠ για την κατασκευή φωτοβολταικού πάρκου δυναμικότητας 3MW της εταιρείας "BIOLAND PROJECT 31 LTD" στην κοινότητα Τρούλλοι της επαρχίας Λάρνακας Λάρνακα Τρούλλοι Έργο Ανανεώσιμων Πηγών ΕνέργειαςΜΕΕΠ
2019-69-1 Screening για την ανέγερση φωτοβολταικού πάρκου δυναμικότητας 0.3MW της εταιρείας "BIOLAND PROJECT 55 LTD" στον Δήμο Αθηένου στην επαρχία Λάρνακας Λάρνακα Αθιένου Έργο Ανανεώσιμων Πηγών ΕνέργειαςScreening
2018-260-1 Screening για την ανέγερση κτηνοτροφικών υποστατικών του κου. Δημητράκη Φιλίππου στην κοινότητα Μαρωνίου στην επαρχία Λάρνακας Λάρνακα Μαρώνι Πτηνοτροφική ΕγκατάστασηScreening
2019-104-1 Screening για την ανέγερση φωτοβολταικού πάρκου δυναμικότητας 100KW του κ. Α.Φ. στην κοινότητα Μέσα Χωριού της επαρχίας Πάφου Πάφος Μέσα Χωριό Έργο Ανανεώσιμων Πηγών ΕνέργειαςScreening
2019-105-1 Screening για την ανέγερση φωτοβολταικού πάρκου δυναμικότητας 150ΚW της κας. Μ.Τ. στην κοινότητα Πάνω Αρόδες στην επαρχία Πάφου Πάφος Πάνω Αρόδες Έργο Ανανεώσιμων Πηγών ΕνέργειαςScreening
2019-65-1 Screening για την κατασκευή κοιμητηρίου με εκκλησάκι και περίφραξη στην κοινότητα Χούλου της επαρχίας Πάφου Πάφος Χούλου Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχήScreening
2018-71-1 ΠΕΕΠ για την ανέγερση κτιρίου 22 ορόφων της εταιρείας QN DEVELOPING COMPANY LTD στην ενορία Σκάλα της επαρχίας Λάρνακας Λάρνακα Λάρνακα Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχήΠΕΕΠ
2018-243-1 ΜΕΕΠ για την κατασκευή φωτοβολταικού πάρκου δυναμικότητας 1MWP της εταιρείας "BIOLAND PROJECT 29 Ltd" στην κοινότητα Αγίοι Τριμιθιάς στην επαρχία Λευκωσίας Λευκωσία Αγίοι Τριμιθιάς Έργο Ανανεώσιμων Πηγών ΕνέργειαςΜΕΕΠ
2018-92-1 ΜΕΕΠ για την κατασκευή φωτοβολταικού πάρκου δυναμικότητας 1.05MW ιδιοκτησίας της εταιρείας C.KYTHREOTIS - SKYRODEMA LTD, στην κοινότητα Παρεκκλησιάς της επαρχίας Λεμεσού ΜΕΕΠ για την κατασκευή φωτοβολταικού πάρκου δυναμικότητας 1.1MW της εταιρείας C.KYTHREOTIS - SKYRODEMA LTD, στην κοινότητα Παρεκκλησιάς της επαρχίας Λεμεσού (Άρση λόγω άρνησης) Αν. Δ/ντή Πολεοδ. ΛΕΜ/00251/2019, ημερ.επιστολής 25/4/2019, ημερ. παραλαβής 7/5/2019 Λεμεσός Παρεκκλησιά Έργο Ανανεώσιμων Πηγών ΕνέργειαςΜΕΕΠ
2017-157-1 ΜΕΕΠ για γενική χωροταξική μελέτη ανάπτυξης περιοχής της εταιρείας CCC Real Estate Company Ltd, στις κοινότητες Πύργου και Μονής της επαρχίας Λεμεσού Λεμεσός Πύργος Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχήΜΕΕΠ
2018-87-1 ΜΕΕΠ για την κατασκευή φωτοβολταικού πάρκου δυναμικότητας 5MW της εταιρείας ΗΛΙΟΜΟΡΦΟΝ 2 στην κοινότητα Κατύδατα της επαρχίας Λευκωσίας Λευκωσία Κατύδατα Έργο Ανανεώσιμων Πηγών ΕνέργειαςΜΕΕΠ
2018-240-1 ΜΕΕΠ για την κατασκευή φωτοβολταικού πάρκου δυναμικότητας 2.9MW της εταιρείας SEMESCO CO Ltd στην κοινότητα Αυδήμου της επαρχίας Λεμεσού Λεμεσός Αυδήμου Έργο Ανανεώσιμων Πηγών ΕνέργειαςΜΕΕΠ
2018-42-1 ΠΕΕΠ για την βελτίωση του δρόμου Σπήλια- Λημέρια της ΕΟΚΑ στην κοινότητα Σπήλια της επαρχίας Λευκωσίας Λευκωσία Σπήλια Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχήΠΕΕΠ
2017-115-1 ΜΕΕΠ για την κατασκευή και λειτουργία εγκαταστάσεων αποθήκευσης πετρελαιοειδών του Κυπριακού Οργανισμού Διαχείρισης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών (ΚΟΔΑΠ), στο Βασιλικό Αναθεωρημένη ΜΕΕΠ για την κατασκευή και λειτουργία εγκαταστάσεων αποθήκευσης πετρελαιοειδών του Κυπριακού Οργανισμού Διαχείρισης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών (ΚΟΔΑΠ), στο Βασιλικό (Γενικό Διευθυντή ΥΕΕΒΤ - Αρ. Φακ. 8.1.01.018.1.1 & ημ. 11/06/2018) - Αρ.Φακ. 02.10.011.004.004.003.004) Λάρνακα Άγιος Νικόλαος Έργο αποθήκευσης, μεταφοράς καυσίμων, χημικών ουσιών και ηλεκτρισμούΜΕΕΠ
2018-147-1 ΠΕΕΠ για την κατεδάφιση 6 παλαιών ορνιθώνων και ανέγερση 3 νέων σύγχρονων ορνιθώνων, της εταιρείας "ΠΤΗΝΕΚ ΛΤΔ" στη κοινότητα Αγία Βαρβάρα στην επαρχία Λευκωσία Λευκωσία Αγία Βαρβάρα Λευκωσίας Πτηνοτροφική ΕγκατάστασηΠΕΕΠ
2019-35-1 ΜΕΕΠ για την κατασκευή φωτοβολταικού πάρκου δυναμικότητας 752,4KW της εταιρείας "Θεοκλής Σούλης ΛΤΔ" στην κοινότητα Καλό Χωριό Λάρνακας Λάρνακα Καλό Χωριό Λάρνακας Έργο Ανανεώσιμων Πηγών ΕνέργειαςΜΕΕΠ
2018-299-1 Screaning για την ανέγερση αίθουσας εκδηλώσεων "BLINKERS CHANDELIER" στην κοινότητα Πέρα Χωρίο - Νήσου της επαρχίας Λευκωσίας Λευκωσία Πέρα Χωριό - Νήσου Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχήScreening
2019-14-1 Screening για προνόμιο λατομείου εξόρυξης άργιλου για τουβλοποιεία του κου. Χ.Μ. στον Δήμο Τσερίου στην επαρχία Λευκωσίας Λευκωσία Τσέρι Εξορυκτική ΔραστηριότηταScreening
2018-220-1 ΜΕΕΠ για την ανέγερση φωτοβολταικού πάρκου δυναμικότητας 2MW της εταιρείας "BIOLAND PROJECT 19 Ltd" στην κοινότητα Αυγόρου της επαρχίας Αμμοχώστου Αμμόχωστος Αυγόρου Έργο Ανανεώσιμων Πηγών ΕνέργειαςΜΕΕΠ
2016-16-1 ΜΕΕΠ για την κατασκευή και λειτουργία φωτοβολταϊκού πάρκου δυναμικότητας 20MW της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου στην περιοχή Ακρωτηρίου της επαρχίας Λεμεσού Λεμεσός Ακρωτήρι Έργο Ανανεώσιμων Πηγών ΕνέργειαςΜΕΕΠ
2018-27-1 ΠΕΕΠ για την ανέγερση 4ων Πύργων με διαμερίσματα, καταστήματα και εστιατόρια με την ονομασία "LIMASSOL NEO" της εταιρείας PAFILIA PROPERTY DEVELOPERS LTD στη Λεμεσό Μελέτη Αξιολόγησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αποστραγγιστικών Έργων κατά την κατασκευή του έργου"LIMASSOL NEO" της εταιρείας PAFILIA PROPERTY DEVELOPERS LTD στη Λεμεσό Λεμεσός Νεάπολη Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχήΠΕΕΠ
2017-200-1 ΠΕΕΠ για την ανέγερση πολυόροφης οικοδομής «OLYMPIC RESORT» της εταιρείας LEONETTI LTD, στην κοινότητα Μουτταγιάκκας της επαρχίας Λεμεσού Λεμεσός Μουτταγιάκα Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχήΠΕΕΠ
2018-244-1 ΜΕΕΠ για την κατασκευή φωτοβολταικού πάρκου δυναμικότητας 2,5 MW της εταιρείας "BIOLAND PROJECT 29 Ltd" στην κοινότητα Αστρομερίτη της επαρχίας Λευκωσίας Λευκωσία Αστρομερίτης Έργο Ανανεώσιμων Πηγών ΕνέργειαςΜΕΕΠ
2019-16-1 ΜΕΕΠ για ανέγερση πρατηρίου πώλησης πετρελαιοειδών των κων. Α&Μ Α κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου, στην ενορία Αγίου Σπυρίδωνα Λεμεσού Λεμεσός Άγιος Σπυρίδων Έργο αποθήκευσης, μεταφοράς καυσίμων, χημικών ουσιών και ηλεκτρισμούΜΕΕΠ
2019-53-1 Screening για την ανέγερση οινοποιείου της εταιρείας "ΛΟΕΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΙ ΛΤΔ" στη Βιομηχανική Περιοχή Αγίου Συλά στον Δήμο Ύψωνα στην επαρχία Λεμεσού Λεμεσός Ύψωνας Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχήScreening
2019-5-1 Screening για την ανέγερση πρατηρίου πετρελαιοειδών κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου, της εταιρείας S.K.P. Enterprises LTD στην κοινότητα Κάτω Πολεμίδια της επαρχίας Λεμεσού Λεμεσός Κάτω Πολεμίδια Έργο αποθήκευσης, μεταφοράς καυσίμων, χημικών ουσιών και ηλεκτρισμούScreening
2018-295-1 Screening για την κατασκευή συμπληρωματικού οδικού δικτύου της περιοχής Αναδασμού Λυμπιών στην επαρχία Λευκωσίας Λευκωσία Λύμπια Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχήScreening
2018-178-1 ΜΕΕΠ για την κατασκευή φωτοβολτιακού πάρκου δυναμικότητας 1,6MW της εταιρείας "Vanalio Holdings Ltd" στην κοινότητα Αγίου Ιωάννη Μαλούντας στην επαρχία Λευκωσίας Λευκωσία - - - Έργο Ανανεώσιμων Πηγών ΕνέργειαςΜΕΕΠ
2018-179-1 ΜΕΕΠ για την κατασκευή φωτοβολτιακού πάρκου δυναμικότητας 1,5MW της εταιρείας "Vanalio Holdings Ltd" στην κοινότητα Αγίου Ιωάννη Μαλούντας στην επαρχία Λευκωσίας Λευκωσία Άγιος Ιωάννης Έργο Ανανεώσιμων Πηγών ΕνέργειαςΜΕΕΠ
2018-180-1 ΜΕΕΠ για την κατασκευή φωτοβολτιακού πάρκου δυναμικότητας 1,4MW της εταιρείας "Dianary Holdings Ltd" στην κοινότητα Αγίου Ιωάννη Μαλούντας στην επαρχία Λευκωσίας Λευκωσία - - - Έργο Ανανεώσιμων Πηγών ΕνέργειαςΜΕΕΠ
2018-181-1 ΜΕΕΠ για την κατασκευή φωτοβολταικού πάρκου δυναμικότητας 5MW της εταιρείας "TFC Developments Ltd" στην κοινότητα Αγίου Ιωάννη Μαλούντας και Μένοικου της επαρχίας Λευκωσίας Λευκωσία Άγιος Ιωάννης Έργο Ανανεώσιμων Πηγών ΕνέργειαςΜΕΕΠ
2018-182-1 ΜΕΕΠ για την κατασκευή φωτοβολταικού πάρκου δυναμικότητας 4,26MW ιδιοκτησία της εταιρείας "TFC Developments Ltd" στην κοινότητα Αγίου Ιωάννη Μαλούντας της επαρχίας Λευκωσίας Λευκωσία Άγιος Ιωάννης Έργο Ανανεώσιμων Πηγών ΕνέργειαςΜΕΕΠ
2018-183-1 ΜΕΕΠ για την κατασκευή φωτοβολταικού πάρκου δυναμικότητας 5MW ιδιοκτησία της εταιρείας "Dianary Holdings Ltd" στην κοινότητα Αγίου Ιωάννη Μαλούντας της επαρχίας Λευκωσίας Λευκωσία Άγιος Ιωάννης Έργο Ανανεώσιμων Πηγών ΕνέργειαςΜΕΕΠ
2018-184-1 ΜΕΕΠ για την κατασκευή φωτοβολταικού πάρκου δυναμικότητας 1,4MW της εταιρείας "Vanalio Holdings Ltd" στην κοινότητα Αγίου Ιωάννη Μαλούντας της επαρχίας Λευκωσίας Λευκωσία Άγιος Ιωάννης Έργο Ανανεώσιμων Πηγών ΕνέργειαςΜΕΕΠ
2018-174-1 ΜΕΕΠ για την κατασκευή φωτοβολταικού πάρκου δυναμικότητας 1.6MW της εταιρείας "Vanalio Holdings Ltd" στην κοινότητα Αγίου Ιωάννη στην επαρχία Λευκωσίας Λευκωσία Άγιος Ιωάννης Έργο Ανανεώσιμων Πηγών ΕνέργειαςΜΕΕΠ
2018-175-1 ΜΕΕΠ για την κατασκευή φωτοβολταικού πάρκου δυναμικότητας 3.5MW της εταιρείας "Vanalio Holdings Ltd" στην κοινότητα Αγίου Ιωάννη στην επαρχία Λευκωσίας Λευκωσία - - - Έργο Ανανεώσιμων Πηγών ΕνέργειαςΜΕΕΠ
2018-89-1 ΜΕΕΠ για την κατασκευή φωτοβολταικού πάρκου δυναμικότητας 5MW ιδιοκτησίας της εταιρείας ARMOLIA INVESTMENTS LTD στην κοινότητα Άγιος Επιφάνειος Σολέας της επαρχίας Λευκωσίας Λευκωσία - - - Έργο Ανανεώσιμων Πηγών ΕνέργειαςΜΕΕΠ
2018-88-1 ΜΕΕΠ για τη κατασκευή φωτοβολταικού πάρκου δυναμικότητας 5MW της εταιρίας ΗΛΙΟΜΟΡΦΟΝ 1 στην κοινότητα Άγιος Επιφάνιος Σολέας, της επαρχίας Λευκωσίας Λευκωσία - - - Έργο Ανανεώσιμων Πηγών ΕνέργειαςΜΕΕΠ
2018-168-1 ΜΕΕΠ για την κατασκευή φωτοβολταικού πάρκου δυναμικότητας 1,2MWP της εταιρείας "BIOLAND PROJECT 18 L td" στην κοινότητα Αβδελλερό της επαρχίας Λάρνακας Λάρνακα Αβδελλερό Έργο Ανανεώσιμων Πηγών ΕνέργειαςΜΕΕΠ
2018-229-1 ΜΕΕΠ για την ανέργεση φωτοβολταικού πάρκου δυναμικότητας 0,83MW ιδιοκτησία της εταιρείας "BIOLAND PROJECT LTD" στην κοινότητα Αγίου Ιωάννη στην επαρχία Λευκωσίας Λευκωσία Άγιος Ιωάννης Έργο Ανανεώσιμων Πηγών ΕνέργειαςΜΕΕΠ
2018-230-1 ΜΕΕΠ για την ανέγερση φωτοβολταικού πάρκου δυναμικότητας 0,999 ΜWP της εταιρείας "BIOLAND PROJECT 28 LTD" στην κοινότητα Αγίου Ιωάννη στην επαρχία Λευκωσίας Λευκωσία - - - Έργο Ανανεώσιμων Πηγών ΕνέργειαςΜΕΕΠ
2018-231-1 ΜΕΕΠ για την ανέγερση φωτοβολταικού πάρκου δυναμικότητας 4MW της εταιρείας "BIOLAND PROJECT 25 LTD" στην κοινότητα Αγίου Ιωάννη Μαλούντας στην επαρχία Λευκωσίας Λευκωσία Άγιος Ιωάννης Έργο Ανανεώσιμων Πηγών ΕνέργειαςΜΕΕΠ
2018-255-1 ΜΕΕΠ για την κατασκευή φωτοβολταικού πάρκου δυναμικότητας 1.5 MW της εταιρείας "BIOLAND PROJECT 16 LTD" στην κοινότητα Αυγόρου της επαρχίας Αμμοχώστου Αμμόχωστος Αυγόρου Έργο Ανανεώσιμων Πηγών ΕνέργειαςΜΕΕΠ
2019-4-1 Screening για την ανέγερση οινοποιείου του κου, Παναγιώτη Ιωάννου στην κοινότητα Ζωοπηγή της επαρχίας Λεμεσού Λεμεσός Ζωοπηγή Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχήScreening
2019-51-1 Screening για την κατασκευή φωτοβολταικού πάρκου δυναμικότητας 496ΚW της εταιρείας "CZ CONSULTING LTD" στην κοινότητα Κοκκινοτριμιθιά στην επαρχία Λευκωσίας Λευκωσία Κοκκινοτριμιθιά Έργο για τη διαχείριση αποβλήτωνScreening
2018-177-1 ΜΕΕΠ για την κατασκευή φωτοβολταικού πάρκου δυναμικότητας 1MWP της εταιρείας "Bioland Project 19 Ltd" στην κοινότητα Άγιος Ιωάννης στην επαρχία Λευκωσίας Λευκωσία Άγιος Ιωάννης Έργο Ανανεώσιμων Πηγών ΕνέργειαςΜΕΕΠ
2018-135-1 ΜΕΕΠ για την ανέγερση και κατασκευή φωτοβολταικού πάρκου, δυναμικότητας 3,96MW της εταιρείας KENIMOC LTD, στην κοινότητα Βυζακιά της επαρχίας Λευκωσίας Λευκωσία Βυζακιά Έργο Ανανεώσιμων Πηγών ΕνέργειαςΜΕΕΠ
2018-106-1 ΜΕΕΠ για την κατασκευή φωτοβολταικού πάρκου δυναμικότητας 3MW του κου. Ανδρέα Γεωργίου στην κοινότητα Δένεια της επαρχίας Λευκωσίας Λευκωσία Δένεια Έργο Ανανεώσιμων Πηγών ΕνέργειαςΜΕΕΠ
2018-232-1 ΜΕΕΠ από την κατασκευή εναέριας γραμμής μεταφοράς 132 KV διπλού κυκλώματος ιδιοκτησία της ΑΗΚ στο Παλαιομέτοχο της επαρχίας Λευκωσίας Λευκωσία Παλαιομέτοχο Έργο αποθήκευσης, μεταφοράς καυσίμων, χημικών ουσιών και ηλεκτρισμούΜΕΕΠ
2019-49-1 Screening για την κατεδάφιση/αποξήλωση αποθηκών στον Πύργο Λεμεσού Λεμεσός Πύργος Έργο για τη διαχείριση αποβλήτωνScreening
2018-249-1 ΜΕΕΠ για την ανέγερση πολυκατοικίας με 6 διαμερίσματα ιδιοκτησία της εταιρείας "ELIAS BEACH RESIDENCES" στην κοινότητα Παρεκκλησιά της επαρχίας Λεμεσού Λεμεσός Παρεκκλησιά Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχήΜΕΕΠ
2006-53-1 ΜΕΕΠ για την ανέγερση αιολικού πάρκου 16.5MW ιδιοκτησία της εταιρείας "KEL. SOROKOS WINDFARM LTD", στην κοινότητα Κελλιά της επαρχίας Λάρνακας Αναθεωρημένη ΜΕΕΠ για την ανέγερση αιολικού πάρκου 16.5MW της εταιρείας "KEL. SOROKOS WINDFARM LTD", στην κοινότητα Κελλιά της επαρχίας Λάρνακας (Δ/ντή Πολεοδ. ΛΑΡ/488/2012/Α, ημερ.επιστολής 24/7/2017, ημερ. παραλαβής ΜΕΕΠ 21/3/2018) Λάρνακα - - - - - -ΜΕΕΠ
2018-82-1 ΜΕΕΠ για την κατασκευή φωτοβολταικού πάρκου δυναμικότητας 16MWP της εταιρείας SANTIAM INVESTMENT I LTD στην κοινότητα Φλάσου Λευκωσία Φλάσου Έργο Ανανεώσιμων Πηγών ΕνέργειαςΜΕΕΠ
2018-252-1 Screening για την ανέγερση πρατηρίου πετρελαιοειδών ιδιοκτησίας της εταιρείας "PRO-CARE PROPERTIES LTD" στην κοινότητα Λιοπέτρι της επαρχίας Αμμοχώστου. Αμμόχωστος Λιοπέτρι Έργο αποθήκευσης, μεταφοράς καυσίμων, χημικών ουσιών και ηλεκτρισμούScreening
2018-278-1 ΜΕΕΠ για την κατασκευή φωτοβολταικού πάρκου δυναμικότητας 0,32 MW ιδιοκτησία της κας. Μαρούλλας Παναγιώτου στην κοινότητα Περιστερώνα της επαρχίας Λευκωσίας Λευκωσία Περιστερώνα Λευκωσίας Έργο Ανανεώσιμων Πηγών ΕνέργειαςΜΕΕΠ
2018-254-1 Screening για την ανέγερση ξενοδοχείου 4* ιδιοκτησία της εταιρείας "VINANDALE LTD" στην Αγία Νάπα Αμμόχωστος Αγία Νάπα Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχήScreening
2017-13-1 ΜΕΕΠ για τη λειτουργία εγκαταστάσεων ανακύκλωσης πλαστικού και χαρτιού της εταιρείας MMK PLANET LTD, στη βιομηχανική περιοχή Αγίου Σιλά, στον Ύψωνα Λεμεσού Screening για το εργοστάσιο ανακύκλωσης καθαρού πλαστικού φύλλου συσκευασίας (Stretch film) της εταιρείας “PCC WASTE MANAGEMENT LTD”, στη βιομηχανική περιοχή Αγίου Σιλά, στην επαρχία Λεμεσού (PROPLAN, ημερ.7/3/2019 - λήφθηκε 7/3/2019) Λεμεσός Ύψωνας Έργο για τη διαχείριση αποβλήτωνΜΕΕΠ
2018-219-1 ΜΕΕΠ για την απομάκρυνση των σωρών εξορυκτικών αποβλήτων ιδιοκτησία της εταιρείας "HELLENIC COPER MINES LTD"στην περιοχή του παλαιού μεταλλείου Στρογγυλού στην κοινότητα Μαθιάτη Λευκωσία Μαθιάτης Εξορυκτική ΔραστηριότηταΜΕΕΠ
2018-238-1 ΜΕΕΠ για την κατασκευή φωτοβολταικού πάρκου δυναμικότητας 3.5 ΜW ιδιοκτησία της εταιρείας S.S.H ARKOSYKIA SOLAR ENERGY LTD στον Δήμο Ιδαλίου της επαρχίας Λευκωσίας Λευκωσία - - - Έργο Ανανεώσιμων Πηγών ΕνέργειαςΜΕΕΠ
2018-239-1 ΜΕΕΠ για την εγκατασταση φωτοβολταικού πάρκου δυναμικότητας 1.3MW ιδιοκτησία της εταιρείας S.S.H. IDALIUM SOLAR ENERGY LTD στο Δήμο Ιδαλίου της επαρχίας Λευκωσίας Λευκωσία Δάλι Έργο Ανανεώσιμων Πηγών ΕνέργειαςΜΕΕΠ
2016-105-1 ΠΕΕΠ για παροχή ρεύματος στο σταθμό αναμετάδοσης της MTN CYPRUS LTD, από την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου, στην περιοχή Λαζανιάς της επαρχίας Λευκωσίας Λευκωσία Λαζανιάς Έργο αποθήκευσης, μεταφοράς καυσίμων, χημικών ουσιών και ηλεκτρισμούΠΕΕΠ
2018-113-1 ΜΕΕΠ για την κατασκευή και λειτουργία φωτοβολταικού πάρκου δυναμικότητας 0.7 MW ιδιοκτησία της εταιρείας BIOLAND PROJECT 21 στην Αθηένου της επαρχίας Λάρνακας Λάρνακα Αθιένου Έργο Ανανεώσιμων Πηγών ΕνέργειαςΜΕΕΠ
2018-256-1 ΜΕΕΠ για την κατασκευή φωτοβολταικού πάρκου δυναμικότητας 4 MW ιδιοκτησία της εταιρείας "HAFFNEVE HOLDINGS LTD" στην κοινοτητα Μενεού της επαρχίας Λάρνακας Λάρνακα Μενεού Έργο Ανανεώσιμων Πηγών ΕνέργειαςΜΕΕΠ
2018-123-1 ΜΕΕΠ για την κατασκευή φωτοβολταικού πάρκου δυναμικότητας 1MW της εταιρείας "BIOLAND PROJECT 20 LTD" στην κοινότητα Κιβισίλι της επαρχίας Λάρνακας Λάρνακα Κιβισίλι Έργο Ανανεώσιμων Πηγών ΕνέργειαςΜΕΕΠ
2018-167-1 ΜΕΕΠ για την κατασκευή και λειτουργία φωτοβολταικού πάρκου δυναμικότητας 1MW ιδιοκτησία της εταιρείας Π.Νικολαίδης και Συνεργάτες Λτδ. στον Δήμο Αθηένου της επαρχίας Λάρνακας Λάρνακα Αθιένου Έργο Ανανεώσιμων Πηγών ΕνέργειαςΜΕΕΠ
2018-209-1 ΜΕΕΠ για την κατασκευή φωτοβολταικού πάρκου δυναμικότητας 1,3MW της εταιρείας "Three Hats Ltd", στην κοινότητα Άγιου Ιωάννη Μαλούντας της επαρχίας Λευκωσίας Λευκωσία - - - Έργο Ανανεώσιμων Πηγών ΕνέργειαςΜΕΕΠ
2018-202-1 ΜΕΕΠ για την κατασκευή φωτοβολταικού πάρκου δυναμικότητας 1.5 MW ιδιοκτησία της εταιρείας"LPV STARLIGHT SYSTEMS LTD" στην κοινότητα Λιοπέτρι της επαρχίας Αμμοχώστου Αμμόχωστος Λιοπέτρι Έργο Ανανεώσιμων Πηγών ΕνέργειαςΜΕΕΠ
2019-3-1 Screening για προσθηκες / μετατροπές και αλλαγή χρήσης πολυκαταστήματος σε υπεραγορά και εσωτερικό εστιατόριο ιδιοκτησία της εταιρίας "Χ.Α. ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΛΤΔ" στον Δήμο Πάφου Πάφος Πάφος Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχήScreening
2019-34-1 ΜΕΕΠ για την ανέγερση πρατηρίου πετρελαιοειδών και πλυντήριο αυτοκινήτων ιδιοκτησίας του κου. Π. Π. στον Άγιο Αθανάσιο στην επαρχία Λεμεσού Screening για την ανέγερση πρατηρίου πετρελαιοειδών και πλυντήριο αυτοκινήτων ιδιοκτησίας του κου. Π. Π. στον Άγιο Αθανάσιο στην επαρχία Λεμεσού Λεμεσός Άγιος Αθανάσιος Έργο αποθήκευσης, μεταφοράς καυσίμων, χημικών ουσιών και ηλεκτρισμούΜΕΕΠ
2018-265-1 ΜΕΕΠ για την κατασκευή του αυτοκινητόδρομου Πάφου - Πόλης Χρυσοχους (Τμήμα Ι, Αγία Μαρινούδα - Στρουμπί) στην επαρχία Πάφου Πάφος Πόλις Χρυσοχού Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχήΜΕΕΠ
2018-253-1 ΠΕΕΠ για προσθηκομετατροπές σε οργανωμένα διαμερίσματα και ανέγερση νέου κτηρίου με σκοπό την μετατροπή τους σε ξενοδοχείο 4*, της εταιρείας "TSOKKOS PROPERTIES & LEISURE", στο Παραλίμνι Αμμόχωστος Παραλίμνι Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχήScreening
2019-31-1 Screening για την ανέγερση κτηνοτροφικών υποστατικών ιδιοκτησία της εταιρείας "A&A CHILIMINTRIS DAIRY FARM LTD" στην κοινότητα Ψευδά της επαρχίας Λάρνακας Λάρνακα Ψευδάς Πτηνοτροφική ΕγκατάστασηScreening
2018-197-1 Screening για προσθηκομετατροπές στο υφιστάμενο ξενοδοχείο Άνασσα στην κοινότητα Νέο Χωριό στην επαρχία Πάφου Πάφος Νέο Χωριό Πάφου Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχήScreening
2018-293-1 Screening για την ανέγερση κτηνοτροφικής μονάδας δυναμικότητας 1200 αιγοπροβάτων, στην κοινότητα Λύμπια της επαρχίας Λευκωσίας Λευκωσία Λύμπια Πτηνοτροφική ΕγκατάστασηScreening
2019-7-1 Screening για την ανέγερση 20 κατοικιών με κτήριο υποδοχής και μονάδα επεξεργασίας αστικών λυμάτων ιδιοκτησία της εταιρειας "CELICANDIA & GRACETOP LTD" στον Δήμο Πέγειας της επαρχίας Πάφου. Πάφος Πέγεια Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχήScreening
2018-222-1 ΠΕΕΠ για την ανέγερση ξενοδοχείου 3* δυναμικότητας 177 κλινών της εταιρείας "OUTLAST COMPANY LTD" στο Παραλίμνι Αμμόχωστος Παραλίμνι Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχήΠΕΕΠ
2018-265-1 ΜΕΕΠ για την κατασκευή του αυτοκινητόδρομου Πάφου - Πόλης Χρυσοχους (Τμήμα Ι, Αγία Μαρινούδα - Στρουμπί) στην επαρχία Πάφου Πάφος Πόλις Χρυσοχού Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχήΜΕΕΠ
2018-165-1 ΜΕΕΠ για το Γενικό Χωροταξικό Σχέδιο (master plan) για τη δημιουργία γηπέδου γκολφ της εταιρείας "Ayia Napa Forest Golf Ltd" στο Δήμο Αγίας Νάπας στην επαρχία Αμμοχώστου Αμμόχωστος Αγία Νάπα Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχήΜΕΕΠ
2018-165-1 ΜΕΕΠ για το Γενικό Χωροταξικό Σχέδιο (master plan) για τη δημιουργία γηπέδου γκολφ της εταιρείας "Ayia Napa Forest Golf Ltd" στο Δήμο Αγίας Νάπας στην επαρχία Αμμοχώστου Αμμόχωστος Αγία Νάπα Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχήΜΕΕΠ
2018-45-1 Screening για την κατασκευή και λειτουργίαπρατηρίου πετρελαιοειδών της εταιρείας "Petrolina (Holdings) Public Ltd" στον Ύψωνα της επαρχίας Λεμεσού Λεμεσός Ύψωνας Έργο αποθήκευσης, μεταφοράς καυσίμων, χημικών ουσιών και ηλεκτρισμούScreening
2018-287-1 ΠΕΕΠ για προσθικομετατροπές σε οργανωμένα διαμερίσματα και αλλαγή χρήσης τους σε ξενοδοχείο 4* ιδιοκτησία της εταιρείας "KERMIA HOTELS LTD" στον Δήμο Αγίας Νάπας Αμμόχωστος Αγία Νάπα Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχήΠΕΕΠ
2018-44-1 ΠΕΕΠ για την ανέγερση και λειτουργία οικιστικής ανάπτυξης της εταιρείας "MEJOK" στην επαρχία Λάρνακας Λάρνακα Λάρνακα Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχήΠΕΕΠ
2018-121-1 ΠΕΕΠ για την ανέγερση εκκλησίας Αγίας Τριάδος στην κοινότητα Μονάγρι της επαρχίας Λεμεσού Λεμεσός Μονάγρι Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχήΠΕΕΠ
2018-125-1 ΜΕΕΠ για την κατασκευή πρατηρίου πετρελαιοειδών ιδιοκτησίας της εταιρείας Μίκης Παπαργυρού (οικιστική) Λίμιτεδ στο Δήμο Γερίου στην επαρχία Λευκωσίας Λευκωσία Γέρι Έργο αποθήκευσης, μεταφοράς καυσίμων, χημικών ουσιών και ηλεκτρισμούΜΕΕΠ
2018-136-1 ΜΕΕΠ για την ανέγερση και κατασκευή φωτοβολταικού πάρκου, δυναμικότητας 986,4 ΚW, στην κοινότητα Παλιομέτοχο της επαρχίας Λευκωσίας Λευκωσία Παλαιομέτοχο Έργο Ανανεώσιμων Πηγών ΕνέργειαςΜΕΕΠ
2018-197-1 Screening για προσθηκομετατροπές στο υφιστάμενο ξενοδοχείο Άνασσα στην κοινότητα Νέο Χωριό στην επαρχία Πάφου Πάφος Νέο Χωριό Πάφου Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχήScreening
2018-160-1 Screening για την ανέγερση και κατασκευή πρατηρίου πετρελαιοειδών ιδιοκτησία του κου. Βενιζέλου Θεοδώρου στην κοινότητα Χοιροκοιτία της επαρχίας Λάρνακας Λάρνακα Χοιροκοιτία Έργο αποθήκευσης, μεταφοράς καυσίμων, χημικών ουσιών και ηλεκτρισμούScreening
2018-196-1 ΠΕΕΠ για την κατασκευή δρόμου και γέφυρας μεταξύ Επισκοπής - Νατάς (Περιοχή Ζυριπιλή) επί του ποταμού Ξερού, στο χωριό Νατά Πάφος Νατά Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχήΠΕΕΠ
2017-193-1 ΠΕΕΠ για την ανέγερση εκκλησίας του Αγίου Κωνσταντίνου Αγιόσπηλιου και αίθουσας στην κοινότητα Ορμίδειας της επαρχίας Λάρνακας Λάρνακα Ορμίδεια Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχήΠΕΕΠ
2019-6-1 Screening για την ανέγερση σχολής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης "PAPHOS INNOVATION INSTITUTE - AHMED RASHID" στον Δήμο Πάφου Πάφος Πάφος Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχήScreening
2018-148-1 ΜΕΕΠ για την κατασκευή φωτοβολταικού πάρκου δυναμικότητας 4.91MW ιδιοκτησίας της εταιρείας GP RODIK SERVICES Ltd. στην κοινότητα Αβδελερό της επαρχίας Λάρνακας Λάρνακα Αβδελλερό Έργο Ανανεώσιμων Πηγών ΕνέργειαςΜΕΕΠ
2018-149-1 ΜΕΕΠ για την κατασκευή φωτοβολταικού πάρκου δυναμικότητας 4.05 MW ιδιοκτησία της εταιρείας GP RODIK SERVICES Ltd. στην κοινότητα Αβδελλερό της επαρχίας Λάρνακας Λάρνακα Αβδελλερό Έργο Ανανεώσιμων Πηγών ΕνέργειαςΜΕΕΠ
2018-210-1 ΠΕΕΠ για την προσωρινή απόρριψη ανακυκλωμένου νερού από τον σταθμό επεξεργασίας λυμάτων στο Βατί, στον ποταμό Γαρύλλη Λεμεσός Παραμύθα Έργο για τη διαχείριση υδάτινων πόρων και υδραυλικά έργαΠΕΕΠ
2018-285-1 Screening για την ανέγερση πρατηρίου πετρελαιοειδών της εταιρείας "Χαράλαμπος Αντωνιάδης και Άλλοι" στον Δήμο Λακατάμειας της επαρχίας Λευκωσίας Λευκωσία Λακατάμεια Έργο αποθήκευσης, μεταφοράς καυσίμων, χημικών ουσιών και ηλεκτρισμούScreening
2018-152-1 ΜΕΕΠ για την κατασκευή φωτοβολταικού πάρκου δυναμικότητας 4.78MW ιδιοκτησία της εταιρείας GP RODIK SERVICES Ltd. στην κοινότητα Αβδελλερό της επαρχίας Λάρνακας. Λάρνακα Αβδελλερό Έργο Ανανεώσιμων Πηγών ΕνέργειαςΜΕΕΠ
2018-150-1 ΜΕΕΠ για την κατασκευή φωτοβολταικού πάρκου δυναμικότητας 2.91 MW ιδιοκτησία της εταιρείας GP.RODIK SERVICES Ltd. στην κοινότητα Αβδελλερό της επαρχίας Λάρνακας Λάρνακα Αβδελλερό Έργο Ανανεώσιμων Πηγών ΕνέργειαςΜΕΕΠ
2018-151-1 ΜΕΕΠ για την κατασκευή φωτοβολταικού πάρκου δυναμικότητας 4.99MW ιδιοκτησία της εταιρείας GP RODIK SERVICES Ltd. στην κοινότητα Αβδελλερό της επαρχίας Λάρνακας Λάρνακα Αβδελλερό Έργο Ανανεώσιμων Πηγών ΕνέργειαςΜΕΕΠ
2018-153-1 ΜΕΕΠ για την κατασκευή φωτοβολταικού πάρκου δυναμικότητας 2.58MW ιδιοκτησία της εταιρείας GP RODIK SERVICES Ltd. στην κοινότητα Αβδελλερό της επαρχίας Λάρνακας. Λάρνακα Αβδελλερό Έργο Ανανεώσιμων Πηγών ΕνέργειαςΜΕΕΠ
2018-154-1 ΜΕΕΠ για την κατασκευή φωτοβολταικού πάρκου δυναμικότητας 2.79MW ιδιοκτησία της εταιρείας GP RODIK SERVICES Ltd. στην κοινότητα Αβδελλερό της επαρχίας Λάρνακας Λάρνακα Αβδελλερό Έργο Ανανεώσιμων Πηγών ΕνέργειαςΜΕΕΠ
2018-155-1 ΜΕΕΠ για την κατασκευή φωτοβολταικού πάρκου δυναμικότητας 4.95MW ιδιοκτησία της εταιρείας GP RODIK SERVICES Ltd στην κοινότητα Αβδελλερό της επαρχίας Λάρνακας. Λάρνακα Αβδελλερό Έργο Ανανεώσιμων Πηγών ΕνέργειαςΜΕΕΠ
2018-156-1 ΜΕΕΠ για την κατασκευή φωτοβολταικού πάρκου δυναμικότητας 3.34 MW ιδιοκτησία της εταιρείας GP RODIK SERVICES Ltd. στην κοινότητα Αβδελλερό της επαρχίας Λάρνακας Λάρνακα Αβδελλερό Έργο Ανανεώσιμων Πηγών ΕνέργειαςΜΕΕΠ
2018-157-1 ΜΕΕΠ για την κατασκευή φωτοβολταικού πάρκου δυναμικότητας 4.89MW ιδιοτησία της εταιρείας GP RODIK SERVICES Ltd. στην κοινότητα Αβδελλερό της επαρχίας Λάρνακας. Λάρνακα Αβδελλερό Έργο Ανανεώσιμων Πηγών ΕνέργειαςΜΕΕΠ
2018-158-1 ΜΕΕΠ για την κατασκευή φωτοβολταικού πάρκου δυναμικότητας 4.99MW ιδιοκτησία της εταιρείας GP RODIK SERVICES Ltd. στην κοινότητα Αβδελλερό της επαρχίας Λάρνακας Λάρνακα Αβδελλερό Έργο Ανανεώσιμων Πηγών ΕνέργειαςΜΕΕΠ
2018-290-1 Screening για την κατασκευή χωμάτινων ανοικτών δεξαμενών ιδιοκτησία της εταιρείας "Νίκος Αρμένης και Υιοι Λτδ" στην κοινότητα Μοναγρούλλι της επαρχίας Λεμεσού Λεμεσός Μοναγρούλλι Έργο για τη διαχείριση αποβλήτωνScreening
2018-162-1 ΠΕΕΠ για την ανέγερση ξενοδοχείου 4* δυναμικότητας 476 κλινών της εταιρείας KEFALOS HOTELS LTD, στον Δήμο Πάφου Πάφος Πάφος Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχήΠΕΕΠ
2018-279-1 ΠΕΕΠ για την ανέγερση κτηνοτροφικής μονάδας δυναμικότητας 268 αιγοπροβάτων, στην κοινότητα Μαμώνια της επαρχίας Πάφου Πάφος Χολέτρια Πτηνοτροφική ΕγκατάστασηΠΕΕΠ
2018-195-1 ΠΕΕΠ για την κατασκευή δρόμου και γέφυρας (ποταμός Έζουσας) μεταξύ Επισκοπής - Νατάς, στην κοινότητα Επισκοπή της επαρχίας Πάφου Πάφος Επισκοπή Πάφου Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχήΠΕΕΠ
2018-142-1 ΜΕΕΠ για την κατασκευή φωτοβολταικού πάρκου δυναμικότητας 0,9 MWP, ιδιοκτησίας της εταιρείας "BIOLAND PROJECT 18 LTD" στην κοινότητα Τερσεφάνου της επαρχίας Λάρνακας Λάρνακα Τερσεφάνου Έργο Ανανεώσιμων Πηγών ΕνέργειαςΜΕΕΠ
2018-143-1 ΜΕΕΠ για την κατασκευή φωτοβολταικού πάρκου δυναμικότητας 0,9MWP, ιδιοκτησία της εταιρείας "BIOLAND PROJECT 18 LTD" στην κοινότητα Τερσεφάνου της επαρχίας Λάρνακας Λάρνακα - - - Έργο Ανανεώσιμων Πηγών ΕνέργειαςΜΕΕΠ
2018-173-1 ΜΕΕΠ για μικτή τουριστική ανάπτυξη για το έργο OXLEY-PLANET VISION στην κοινότητα Πύργου στην επαρχία Λεμεσού Λεμεσός Πύργος Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχήΜΕΕΠ
2018-258-1 ΜΕΕΠ που αφορά την εγκατάσταση αποθήκευσης υγραερίου της εταιρείας "PETROLINA (HOLDINGS) PUBLIC LTD" στην Ενεργειακή και Βιομηχανική περιοχή Βασιλικού στην επαρχία Λάρνακας Λάρνακα Ζύγι Έργο αποθήκευσης, μεταφοράς καυσίμων, χημικών ουσιών και ηλεκτρισμούΜΕΕΠ
2018-266-1 Screening για την κατασκευή και λειτουργία υποσταθμού μεταφοράς της ΑΗΚ 132KW στην κοινότητα Ζακάκι της επαρχίας Λεμεσού Λεμεσός Ζακάκι Έργο αποθήκευσης, μεταφοράς καυσίμων, χημικών ουσιών και ηλεκτρισμούScreening
2018-104-1 ΜΕΕΠ για την κατασκευή φωτοβολταικού πάρκου δυναμικότητας 600 KWP ιδιοκτησίας της ARISTOKLIA SOLAR LTD στην κοινότητα Όμοδος της επαρχίας Λεμεσού Λεμεσός Όμοδος Έργο Ανανεώσιμων Πηγών ΕνέργειαςΜΕΕΠ
2018-296-1 ΠΕΕΠ για την ανάπτυξη λατομείου χαβάρας Κατηγορίας Β, στην Πέγεια της επαρχίας Πάφου Πάφος Πέγεια Εξορυκτική ΔραστηριότηταΠΕΕΠ
2018-294-1 Screening για την ανέγερση ξενοδοχείου δυναμικότητας 110 κλινών της εταιρείας "L.T. FLAMINGO PARADISE LTD" στο Παραλίμνι Αμμόχωστος Παραλίμνι Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχήScreening
2018-170-1 ΠΕΕΠ για την επέκταση υφιστάμενης ξενοδοχειακής μονάδας στο APHRODITE HILLS της εταιρείας APHRODITE HILLS RESORT LTD στην κοινότητα Κούκλια της επαρχίας Πάφου Πάφος Κούρδακα Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχήΠΕΕΠ