Εκτίμηση των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον

Γνωμοδοτήσεις/Αιτιολογημένες Διαπιστώσεις Περιβαλλοντικής Αρχής Του Έτους 2023

ΜΕΕΠ ΠΕΕΠ Screening
Αριθμός Τίτλος Πόλη Περιοχή Κατηγορία Είδος
2021-190-1 Έκθεση Πληροφοριών για την παραχώρηση προνομίου λατομείου Κατηγορίας "Β" για εξόρυξη χαβάρας για γενικές επιχωματώσεις, ιδιοκτησία του κ. Μ.Κ., στην κοινότητα Κελλιά, της επαρχίας Λάρνακας Λάρνακα Κελλιά Εξορυκτική ΔραστηριότηταScreening
2022-87-1 ΜΕΕΠ για την κατασκευή και λειτουργία Φωτοβολταϊκού πάρκου δυναμικότητας 2,2 MW, ιδιοκτησία της εταιρείας A.V. Earth Regeneration Ltd, στην κοινότητα Τριμίκλινης, της επαρχίας Λεμεσού. Λεμεσός Τριμίκληνη Έργο Ανανεώσιμων Πηγών ΕνέργειαςΜΕΕΠ
2022-154-1 Έκθεση Πληροφοριών για κατασκευή του Αποχετευτικού Συστήματος Λυμάτων και Ομβρίων στη κοινότητα Παλώδιας της επαρχίας Λεμεσού Λεμεσός Παλόδεια Έργο για τη διαχείριση υδάτινων πόρων και υδραυλικά έργαScreening
2022-231-1 Έκθεση Πληροφοριών για αναβάθμιση του υποσταθμού σε GIS 132KV και ανέγερση κτηρίου GIS, στο τεμάχιο με αρ. 225, ιδιοκτησίας της ΑΗΚ στην κοινότητα Κοφίνου της επαρχίας Λάρνακας Λάρνακα Κοφίνου Έργο αποθήκευσης, μεταφοράς καυσίμων, χημικών ουσιών και ηλεκτρισμούScreening
2022-209-1 Έκθεση Πληροφοριών για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 340KW ιδιοκτησία Μ.Π στην κοινότητα Περιιστερώνας της επαρχίας Λευκωσίας Λευκωσία Περιστερώνα Λευκωσίας Έργο Ανανεώσιμων Πηγών ΕνέργειαςScreening
2022-215-1 Έκθεση Πληροφοριών για Ανέγερση Οικοδομής αποτελούμενης από γραφεία και εργαστήρια για Ινστιτούτο Κύπρου στο Δήμο Αγλατζιάς στην Επαρχία Λευκωσίας Λευκωσία Αγλαντζιά Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχήScreening
2022-242-1 Έκθεση Πληροφοριών για Προσθήκες / Μετατροπές σε υφιστάμενο εργοστάσιο εμφιάλωσης νερού (για ανέγερση και λειτουργία Μελισσοκομικού κέντρου) ιδιοκτησία της εταιρείας ΒιοΣολέα-Βιολογική Σολέα Λτδ στη κοινότητα Τεμβριάς στην επαρχία Λευκωσίας Λευκωσία Τεμβριά Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχήScreening
2021-264-1 ΜΕΕΠ για την κατασκευή και λειτουργία φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 8 MW, ιδιοκτησία της εταιρείας "Bioland Project 56 Ltd", στην κοινότητα Αυγόρου, της επαρχίας Αμμοχώστου Αμμόχωστος Αυγόρου Έργο Ανανεώσιμων Πηγών ΕνέργειαςΜΕΕΠ
2022-162-1 ΜΕΕΠ για φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 2 MW ιδιοκτησία της εταιρείας Bioland Ltd στη κοινότητα Τερσεφάνου της επαρχίας Λάρνακας Λάρνακα Τερσεφάνου Έργο Ανανεώσιμων Πηγών ΕνέργειαςΜΕΕΠ
2023-21-1 'Εκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση πρατηρίου πετρελαιοειδών ιδιοκτησία της Κ.Χ. & άλλη (EKO CYPRUS LTD) στο Δήμο Λατσιών της επαρχίας Λευκωσίας Λευκωσία Λατσιά Έργο αποθήκευσης, μεταφοράς καυσίμων, χημικών ουσιών και ηλεκτρισμούScreening
2022-39-1 Έκθεση Πληροφοριών για την κατασκευή και λειτουργία φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 150 KW, ιδιοκτησία του Κ.Β., στην κοινότητα Κοίλης, της επαρχίας Πάφου Πάφος Κοίλη Έργο Ανανεώσιμων Πηγών ΕνέργειαςScreening
2022-144-1 Έκθεση πληροφοριών για την κατασκευή και λειτουργία Αθλητικού Κέντρου και Βιολογική μονάδα επεξεργασίας λυμάτων, ιδιοκτησία της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου (ΚΟΠ), στην κοινότητα Κόρνου της επαρχίας Λάρνακας Λάρνακα Κόρνος Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχήScreening
2022-99-1 Έκθεση Πληροφοριών για την ανάπτυξη λατομείου εξόρυξης ασβεστολιθικού ψαμμίτη για παραγωγή πλακών οικοδομικής χρήσης, ιδιοκτησία της εταιρείας "Φοίβος Γ. Νικολάου Χωματουργικές Εργασίες Λτδ", στην κοινότητα Ανώγυρας της επαρχίας Λεμεσού Λεμεσός Ανώγυρα Εξορυκτική ΔραστηριότηταScreening
2021-250-1 Έκθεση Πληροφοριών για την κατασκευή και λειτουργία φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 400 KW, ιδιοκτησία του Γ.Μ., στην κοινότητα Περιστερώνας, της επαρχίας Λευκωσίας Λευκωσία Περιστερώνα Λευκωσίας Έργο Ανανεώσιμων Πηγών ΕνέργειαςScreening
2022-211-1 Έκθεση Πληροφοριών για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 300 ΚW ιδιοκτησία Μ.Π στην κοινότητα Περιστερώνας της επαρχίας Λευκωσίας Λευκωσία Περιστερώνα Λευκωσίας Έργο Ανανεώσιμων Πηγών ΕνέργειαςScreening
2022-136-1 Εκθεση πληροφοριών για προσθηκο/μετατροπές και αλλαγή χρήσης από Υπεραγορά σε Πολυκατάστημα της Εμπορικής Ανάπτυξης "Κόροιβος", ιδιοκτησία της εταιρείας NIVAMO PROPERTIES Ltd, στον Δήμο Πάφου Πάφος Πάφος Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχήScreening
2022-60-1 Έκθεση Πληροφοριών για την κατασκευή και λειτουργεία Φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 495kW, ιδιοκτησία της εταιρείας ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΛΙΜΙΤΕΔ, στην κοινότητα Πάχνας της επαρχίας Λεμεσού. Λεμεσός Πάχνα Έργο Ανανεώσιμων Πηγών ΕνέργειαςScreening
2022-140-1 Έκθεση πληροφοριών για ανέγερση τυροκομείου ιδιοκτησία της εταιρείας FRIXELL HOLDINGS LTD στη κοινότητα Αναρίτας της επαρχίας Πάφου Πάφος Αναρίτα Βιομηχανική ΕγκατάστασηScreening
2022-239-1 Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση κοιμητηρίου στον Κάτω Πύργο της επαρχίας Λευκωσίας Λευκωσία Κάτω Πύργος Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχήScreening
2022-130-1 ΜΕΕΠ για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 2.5MW ιδιοκτησία της εταιρείας A.V. Earth Regeneration Ltd στη κοινότητα Τρούλλων της επαρχίας Λάρνακας Λάρνακα Τρούλλοι Έργο Ανανεώσιμων Πηγών ΕνέργειαςΜΕΕΠ
2023-26-1 Έκθεση Πληροφοριών για προσθήκες / μετατροπές στην υφιστάμενη κλινική European Medical Clinic ιδιοκτησία της εταιρείας EMSI Properties Ltd στο Δήμο Έγκωμης της επαρχίας Λευκωσίας Λευκωσία Έγκωμη Λευκωσίας Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχήScreening
2022-202-1 Έκθεση Πληροφοριών για προσθήκες / μετατροπές σε υφιστάμενο χοιροστάσιο και επέκταση του ιδιοκτησία της εταιρείας Eurofarm στη κοινότητα Μενοίκου στην επαρχία Λευκωσίας Λευκωσία Μένικο Κτηνοτροφική ΕγκατάστασηScreening
2021-259-1 Έκθεση πληροφοριών για την ανάπτυξη ιδιωτικών αθλητικών εγκαταστάσεων, ιδιοκτησία της εταιρείας SPORTSHUB LTD, στην κοινότητα Πάνω Πολεμιδιών της επαρχίας Λεμεσού. Λεμεσός Πάνω Πολεμίδια Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχήScreening
2023-16-1 Έκθεση Πληροφοριών για την ανόρυξη υδρογεώτρησης επαγγελματικής χρήσεως, ιδιοκτησία της εταιρείας "OLYMPUS FOODS (CYPRUS) LTD", στον Δήμο Τσερίου, της επαρχίας Λευκωσίας Λευκωσία Τσέρι Έργο για τη διαχείριση υδάτινων πόρων και υδραυλικά έργαScreening
2022-113-1 ΜΕΕΠ για την κατασκευή και λειτουργία επταώροφης γραφειακής ανάπτυξης, ιδιοκτησία της εταιρείας BH High Cross Ltd, στον Δήμο Αγίου Αθανασίου, της επαρχίας Λεμεσού Λεμεσός Άγιος Αθανάσιος Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχήΜΕΕΠ
2022-205-1 Έκθεση Πληροφοριών για πάρκο αποθήκευσης ενέργειας ισχύος 30MW ιδιοκτησία της εταιρείας Solar Tech Park 1 (G.K.) Ltd. στην κοινότητα Παλαιομετόχου της επαρχίας Λευκωσίας Λευκωσία Παλαιομέτοχο Έργο αποθήκευσης, μεταφοράς καυσίμων, χημικών ουσιών και ηλεκτρισμούScreening
2022-208-1 Έκθεση Πληροφοριών για πάρκο αποθήκευσης ενέργειας δυναμικότητας 40MW ιδιοκτησία της εταιρείας Solar Tech Park 1 (G.K.) Ltd στη κοινότητα Αρεδιού της επαρχίας Λευκωσίας Λευκωσία Αρεδιού Έργο αποθήκευσης, μεταφοράς καυσίμων, χημικών ουσιών και ηλεκτρισμούScreening
2022-207-1 Έκθεση Πληροφοριών για πάρκο αποθήκευσης ενέργειας δυναμικόητας 40MW ιδιοκτησία της εταιρείας Solar Tech Park 1 (G.K.) Ltd στην κοινότητα Ορούντας της επαρχίας Λευκωσίας Λευκωσία Ορούντα Έργο αποθήκευσης, μεταφοράς καυσίμων, χημικών ουσιών και ηλεκτρισμούScreening
2021-262-1 ΜΕΕΠ για την κατασκευή και λειτουργία Φωτβολταϊκού πάρκου ισχύος 950KW, ιδιοκτησία της εταιρείας SOLEK CYPRUS LTD, στην κοινότητα Στενή της επαρχίας Πάφου Πάφος Στενή Έργο Ανανεώσιμων Πηγών ΕνέργειαςΜΕΕΠ
2022-237-1 Εκθεση πληροφοριών για προσθήκες/μετατροπές σε υφιστάμενη οικοδομή αποτελούμενη από καταστήματα και γραφεία και ανέγερση πολυκλινικής, ιδιοκτησία της ΕΤΥΚ, στον Δήμο Στροβόλου της επαρχίας Λευκωσίας. Λευκωσία Στρόβολος Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχήScreening
2022-146-1 Εκθεση Πληροφοριών για την κατασκευή και λειτουργία αίθουσας δεξιώσεων, ιδιοκτησία των Ν.Α. και Γ.Ν.Α & Υιοί ΛΤΔ, στην κοινότητα Πισσουρίου της επαρχίας Λεμεσού Λεμεσός Πισσούρι Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχήScreening
2022-206-1 Έκθεση Πληροφοριών για πάρκο αποθήκευσης ενέργειας ισχύος 40MW ιδιοκτησία της εταιρείας Solar Tech 1 (G.K.) Ltd στην κοινότητα Αλάμπρας της επαρχίας Λευκωσίας Λευκωσία Αλάμπρα Έργο αποθήκευσης, μεταφοράς καυσίμων, χημικών ουσιών και ηλεκτρισμούScreening
2022-234-1 Έκθεση Πληροφοριών για τρεις κατοικίες με βοηθητικές οικοδομές, κολυμβητικές δεξαμενές και περίφραξη και κατασκευή σταθμών επεξεργασίας λυμάτων στο τεμάχιο 850 του Φ.Σχ.44/16 στην περιοχή Βικλί στο Δήμο Πέγειας της επαρχίας Πάφου ιδιοκτησία της εταιρείας FA ISLAND BLUE (CYPRUS) LTD Πάφος Πέγεια Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχήScreening
2022-193-1 Έκθεση Πληροφοριών για πρατήριο πετρελαιοειδών ιδιοκτησία της εταιρείας ΕΛΠΕ (ΕΚΟ) στο Δήμο Πάφου Πάφος Πάφος Έργο αποθήκευσης, μεταφοράς καυσίμων, χημικών ουσιών και ηλεκτρισμούScreening
2022-186-1 Έκθεση Πληροφοριών για άντληση υπογείων νερών ιδιοκτησία Σ.Σ στην κοινότητα Γουρρίου της επαρχίας Λευκωσίας Λευκωσία Γούρρη Έργο για τη διαχείριση υδάτινων πόρων και υδραυλικά έργαScreening
2022-49-1 Έκθεση Πληροφοριών για την κατασκευή και λειτουργία φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 150 KW και γεωργικής αποθήκης, ιδιοκτησία του Χ.Ι., στην κοινότητα Μέσα Χωριού, της επαρχίας Πάφου Πάφος Μέσα Χωριό Έργο Ανανεώσιμων Πηγών ΕνέργειαςScreening
2022-216-1 Έκθεση Πληροφοριών για κατασκευή και λειτουργία φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 40KW ιδιοκτησία Χ.Β. στην κοινότητα Ψημολόφου της επαρχίας Λευκωσίας Λευκωσία Ψιμολόφου Έργο Ανανεώσιμων Πηγών ΕνέργειαςScreening
2022-195-1 Έκθεση πληροφοριών για την ανέγερση εργοστασίου επεξεργασίας χαρουπιών, ιδιοκτησία της εταιρείας "Σποροκαθαριστήρια Μ.Ι. ΛΤΔ", στον Δήμο Αθηένου της επαρχίας Λάρνακας Λάρνακα Αθιένου Βιομηχανική ΕγκατάστασηScreening
2022-84-1 ΜΕΕΠ για την κατασκευή και λειτουργία οικιστικής ανάπτυξης με την επωνυμία "BRIGHTBUILD RESIDENCES", ιδιοκτησία της εταιρείας "BRIGHTBUILD PROPERTIES LTD", στην κοινότητα Τσερκέζοι, της επαρχίας Λεμεσού. Λεμεσός Τσερκέζοι Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχήΜΕΕΠ
2022-213-1 Έκθεση Πληροφοριών για ανέγερση φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 71KW ιδιοκτησία της εταιρείας S.A.KAMINIA VEGETABLES LTD στην κοινότητα Μενοίκου της επαρχίας Λευκωσίας Λευκωσία Μένικο Έργο Ανανεώσιμων Πηγών ΕνέργειαςScreening
2022-138-1 Έκθεση Πληροφοριών για μικρό ζυθοποιείο και σνακ-μπαρ ιδιοκτησία Θ.Χ και Χ.Α στην κοινότητα Μηλιού της επαρχίας Πάφου Πάφος Μηλιού Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχήScreening
2021-217-1 Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση πρατηρίου πετρελαιοειδών ιδιοκτησία του Χ.Α. (Petrolina Holdings Public Ltd), στην κοινότητα Κελλακίου, στην επαρχία Λεμεσού Λεμεσός Κελλάκι Έργο αποθήκευσης, μεταφοράς καυσίμων, χημικών ουσιών και ηλεκτρισμούScreening
2022-197-1 Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση πρατηρίου πετρελαιοειδών ιδιοκτησία της εταιρείας Πετρολίνα στο Δήμο Έγκωμης της επαρχίας Λευκωσίας Λευκωσία Έγκωμη Λευκωσίας Έργο αποθήκευσης, μεταφοράς καυσίμων, χημικών ουσιών και ηλεκτρισμούScreening
2021-88-1 Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση φωτοβολταϊκού πάρκου δυναμικότητας 150KW ιδιοκτησία της κας. Γ.Γ. στην κοινότητα Σίμου της επαρχίας Πάφου Πάφος Σίμου Έργο Ανανεώσιμων Πηγών ΕνέργειαςScreening
2022-198-1 Έκθεση Πληροφοριών για ανέγερση υπεραγοράς ιδιοκτήσια της εταιρείας LiDL στο Δήμο Αγίου Δομετίου της επαρχίας Λευκωσίας Λευκωσία Άγιος Δομέτιος Βιομηχανική ΕγκατάστασηScreening
2023-4-1 Έκθεση Πληροφοριών για ανέγερση εργοστασίων παραγωγής δοχείων συσκευασίας ιδιοκτησία της εταιρείας Denasal Holdings Ltd στο Δήμο Ιδαλίου Λευκωσία Δάλι Βιομηχανική ΕγκατάστασηScreening
2022-9-1 Έκθεση Πληροφοριών για δημιουργία χώρων στάθμευσης / πάρκου σε χώρο πρασίνου στη Βιομηχανική Περιοχή Δήμου Αγίου Αθανασίου, στην επαρχία Λεμεσού Λεμεσός Άγιος Αθανάσιος Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχήScreening
2021-247-1 ΜΕΕΠ για την κατασκευή και λειτουργία φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 6 MW, ιδιοκτησία της εταιρείας "Τσιμεντοποιεία Βασιλικού Δημόσια Εταιρεία Λτδ", στην κοινότητα Ψεματισμένου και Χοιροκοιτίας, της επαρχίας Λάρνακας Λάρνακα Ψεματισμένος Έργο Ανανεώσιμων Πηγών ΕνέργειαςΜΕΕΠ
2022-126-1 ΜΕΕΠ για τη δημιουργία εγκαταστάσεων (Λιμενικών & Χερσαίων) για εξυπηρέτηση των υδατοκαλλιεργητών στην περιοχή Μονής-Βασιλικού, ιδιοκτησία του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών (ΤΑΘΕ), στην κοινότητα Πεντακώμου, επαρχίας Λεμεσού Λεμεσός Πεντάκωμο Λιμενικό έργο και έργο προστασίας της ακτήςΜΕΕΠ
2021-180-1 Έκθεση Πληροφοριών για τη λειτουργία χώρου απόθεσης εναλλακτικών καυσίμων και εναλλακτικών πρώτων υλών, στο τεμάχιο 184 Φ/Σχ 55/37 στην κοινότητα Τόχνης, της επαρχίας Λάρνακας, ιδιοκτησία της εταιρείας "Τσιμεντοποιεία Βασιλικού Δημόσια Εταιρεία Λτδ". Λάρνακα Τόχνη Βιομηχανική ΕγκατάστασηScreening
2021-243-1 ΜΕΕΠ για την κατασκευή και λειτουργία φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 1 MW, ιδιοκτησία της εταιρείας "SOLEK CYPRUS Ltd", στην κοινότητα Αυδήμου, της επαρχίας Λεμεσού Λεμεσός Αυδήμου Έργο Ανανεώσιμων Πηγών ΕνέργειαςΜΕΕΠ
2023-2-1 Έκθεση Πληροφοριών για προσθηκομετατροπές και αλλαγή χρήσης γηροκομείου σε πολυκλινική ιδιοκτησία Ν.Χ. στο Δήμο Στροβόλου Λευκωσία Στρόβολος Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχήScreening
2022-184-1 Έκθεση Πληροφοριών για ανέγερση υπαίθριας αποθήκης υλικών εκσκαφής (μπάζα) και μεταφορά σε μονάδες ανακύκλωσηςιδιοκτησία της εταιρείας "Α.Π. ΝΙΚΟΛΑΟΥ & ΥΙΟΙ ΥΛΙΚΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΛΤΔ" στον Δήμο Τσερίου. Λευκωσία Τσέρι Έργο για τη διαχείριση αποβλήτωνScreening
2021-122-1 Έκθεση Πληροφοριών για την κατασκευή και λειτουργία Αθλητικού Κέντρου στην Κοινότητα Μοναγρούλλι της επαρχίας Λεμεσού Λεμεσός Μοναγρούλλι Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχήScreening
2022-185-1 Έκθεση Πληροφοριών για την εγκατάσταση γραμμής διύλισης χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων και ανάκτησης βασικών ελαίων, της εταιρείας "IESC Innovating Environmental Solutions Center Ltd για την εταιρεία GECIS OIL Ltd" Λεμεσός Ύψωνας Έργο για τη διαχείριση αποβλήτωνScreening
2021-60-1 Έκθεση Πληροφοριών για προσθηκομετατροπές σε υφιστάμενη ξενοδοχειακή μονάδα της εταιρείας "SVELTOS ESTATES LTD" στην κοινότητα Ορόκλινη στην επαρχία Λάρνακας Λάρνακα Βορόκληνη Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχήScreening
2022-153-1 Έκθεση Πληροφοριών για έξι κατοικίες με κολυμβητικές δεξαμενές και περίφραξη ιδιοκτησία της εταιρείας TINOMIRON Ltd στο Δήμο Πέγειας Πάφος Πέγεια Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχήScreening
2022-131-1 Έκθεση Πληροφοριών για φωτοβολταϊκό Πάρκο 499KW ιδιοκτησία Ν.Α. στην κοινότητα Πολέμι της επαρχίας Πάφου Πάφος Πολέμι Έργο Ανανεώσιμων Πηγών ΕνέργειαςScreening
2022-168-1 Εκθεση πληροφοριών για προσθηκο/μετατροπές σε Κέντρο Φιλοξενίας & Αποκατάστασης Ηλικιωμένων και αλλαγή χρήσης σε ιδιωτικό Νοσοκομείο, ιδιοκτησία της εταιρείας STRANA LTD, στον Δήμο Λευκωσίας επαρχίας Λευκωσίας Λευκωσία Λευκωσία Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχήScreening
2022-112-1 Έκθεση πληροφοριών για επέκταση-ανάπτυξη Λατομείου Εξόρυξης Ασβεστόλιθου, ιδιοκτησία της εταιρείας Πούλλας Τσαδιώτης ΛΤΔ, στην κοινότητα Δρούσειας της επαρχίας Πάφου Πάφος Δρούσεια Εξορυκτική ΔραστηριότηταScreening
2021-60-1 Έκθεση Πληροφοριών για προσθηκομετατροπές σε υφιστάμενη ξενοδοχειακή μονάδα της εταιρείας "SVELTOS ESTATES LTD" στην κοινότητα Ορόκλινη στην επαρχία Λάρνακας Λάρνακα Βορόκληνη Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχήScreening
2021-261-1 ΜΕΕΠ για την κατασκευή και λειτουργία παραλιακού πεζόδρομου (Δ Φάση), ιδιοκτησία του Δήμου Παραλιμνίου, στον Δήμο Παραλιμνίου, επαρχίας Αμμοχώστου. Αμμόχωστος Παραλίμνι Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχήΜΕΕΠ
2022-49-1 Έκθεση Πληροφοριών για την κατασκευή και λειτουργία φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 150 KW και γεωργικής αποθήκης, ιδιοκτησία του Χ.Ι., στην κοινότητα Μέσα Χωριού, της επαρχίας Πάφου Πάφος Μέσα Χωριό Έργο Ανανεώσιμων Πηγών ΕνέργειαςScreening
2021-30-1 Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση υπαίθριας αποθήκης υλικών εκσκαφής (μπάζα) και μεταφορά σε μονάδες ανακύκλωσης ιδιοκτησία της εταιρείας "Α.Π. ΝΙΚΟΛΑΟΥ & ΥΙΟΙ ΥΛΙΚΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΛΤΔ" στον Δήμο Τσερίου Λευκωσία Τσέρι Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχήScreening
2022-167-1 Έκθεση Πληροφοριών για αίτηση για Άδεια Οικοδομής για φωτοβολταϊκό πάρκο δυναμικότητας 75kW στην κοινότητα Καλό Χωριό Ορεινής ιδιοκτησία της Οικοτεχνίας Άης Αμπέλης Λευκωσία Καλό Χωριό Ορεινής Έργο Ανανεώσιμων Πηγών ΕνέργειαςScreening
2022-11-1 Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση και λειτουργία φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 330 KW, ιδιοκτησία της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου, στην κοινότητα Κοφίνου, της επαρχίας Λάρνακας Λάρνακα Κοφίνου Έργο Ανανεώσιμων Πηγών ΕνέργειαςScreening
2022-124-1 ΜΕΕΠ για την κατασκευή και λειτουργία Φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 4.5MW, ιδιοκτησία της εταιρείας HAFFNEVE HOLDINGS Ltd, στον Δήμο Λατσιών της επαρχίας Λευκωσίας Λευκωσία Λατσιά Έργο Ανανεώσιμων Πηγών ΕνέργειαςΜΕΕΠ
2022-125-1 ΜΕΕΠ για την κατασκευή και λειτουργία Φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 5MW, ιδιοκτησία της εταιρείας HAFFNEVE HOLDINGS Ltd, στον Δήμο Λατσιών της επαρχίας Λευκωσίας Λευκωσία Λατσιά Έργο Ανανεώσιμων Πηγών ΕνέργειαςΜΕΕΠ
2022-44-1 ΜΕΕΠ για το διαχωρισμό γης και το προτεινόμενο Γενικό Χωροταξικό Σχέδιο (Master Plan) στο Δήμο Έγκωμης, στην επαρχία Λευκωσίας Λευκωσία Έγκωμη Λευκωσίας Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχήΜΕΕΠ
2020-119-1 ΜΕΕΠ για την ανέγερση και κατασκευή φωτοβολταικού πάρκου δυναμικότητας 530KW ιδιοκτησία του κου. Μ.Χ. στην κοινότητα Νικητάρι στην επαρχία Λευκωσίας. Λευκωσία Νικητάρι Έργο Ανανεώσιμων Πηγών ΕνέργειαςΜΕΕΠ
2022-129-1 Έκθεση πληροφοριών για την ανόρυξη γεώτρησης για σκοπούς ύδρευσης ζώων, ιδιοκτησία της εταιρείας ΦΑΡΜΕΣ Σ.Α.Ν.Ξ. ΛΤΔ, στην κοινότητα Κιβισίλι της επαρχίας Λάρνακας Λάρνακα Κιβισίλι Έργο για τη διαχείριση υδάτινων πόρων και υδραυλικά έργαScreening
2018-134-1 ΠΕΕΠ για την ανέγερση εκκλησίας και τη διαπλάτυνση μέρους υφιστάμενου οδικού δικτύου στην κοινότητα Αγρού, της επαρχίας Λεμεσού Λεμεσός Αγρός Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχήΠΕΕΠ