Εκτίμηση των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον

Γνωμοδοτήσεις/Αιτιολογημένες Διαπιστώσεις Περιβαλλοντικής Αρχής Του Έτους 2022

ΜΕΕΠ ΠΕΕΠ Screening
Αριθμός Τίτλος Πόλη Περιοχή Κατηγορία Είδος
2022-2-1 ΜΕΕΠ για την επέκταση των υφιστάμενων κτηριακών εγκαταστάσεων του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, στο Δήμο Έγκωμης στην επαρχία Λευκωσίας Λευκωσία Έγκωμη Λευκωσίας Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχήΜΕΕΠ
2021-132-1 ΜΕΕΠ για τη δημιουργία και λειτουργία λατομείου γύψου στην περιοχή της Κοινότητας Καλαβασού της επαρχίας Λάρνακας Λάρνακα Καλαβασός Εξορυκτική ΔραστηριότηταΜΕΕΠ
2021-209-1 Έκθεση Πληροφοριών για την κατεδάφιση και αποξήλωση εγκατάστασης αποθήκευσης υγραερίου Petrolina Gas, στο Δήμο Λιβαδιών, στην επαρχία Λάρνακας Λάρνακα Λιβάδια Λάρνακας Έργο αποθήκευσης, μεταφοράς καυσίμων, χημικών ουσιών και ηλεκτρισμούScreening
2022-27-1 Έκθεση Πληροφοριών για την κατασκευή και λειτουργία φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 500 KW, ιδιοκτησία της Ε.Α., στην κοινότητα Περιστερώνας, της επαρχίας Λευκωσίας Λευκωσία Περιστερώνα Λευκωσίας Έργο Ανανεώσιμων Πηγών ΕνέργειαςScreening
2021-167-1 ΜΕΕΠ από την κατασκευή και λειτουργία γραφειακής και εμπορικής ανάπτυξης της εταιρείας "Avalanti Holding Ltd" στο Δήμο Λεμεσού Λεμεσός Λεμεσός Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχήΜΕΕΠ
2021-172-1 ΜΕΕΠ για τη σκοπούμενη λατομική και σκυροθραυστική δραστηριότητα της εταιρείας "DOMOKOS QUARRIES LTD" στην περιοχή Κελλιά της επαρχίας Λάρνακας Λάρνακα Κελλιά Εξορυκτική ΔραστηριότηταΜΕΕΠ
2021-211-1 Έκθεση Πληροφοριών για την κατασκευή και λειτουργία φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 71,92 KW, ιδιοκτησία της κα Ε.Ν. στην κοινότητα Πολέμι, της επαρχίας Πάφου Πάφος Πολέμι Έργο Ανανεώσιμων Πηγών ΕνέργειαςScreening
2022-23-1 Έκθεση Πληροφοριών για την κατασκευή και λειτουργία φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 144 KW, στην κοινότητα Πολέμι, της επαρχίας Πάφου Πάφος Πολέμι Έργο Ανανεώσιμων Πηγών ΕνέργειαςScreening
2020-202-1 Έκθεση Πληροφοριών για τη δημιουργία εμφιαλωτηρίου νερού στον Άγιο Θεόδωρο Λεμεσού Λεμεσός Άγιος Θεόδωρος Λεμεσού Βιομηχανική ΕγκατάστασηScreening
2020-177-1 Έκθεση πληροφοριών για την κατασκευή δημόσιου παραλιακού πεζόδρομου στον Δήμο Πέγειας στην επαρχία Πάφου Πάφος Πέγεια Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχήScreening
2021-74-1 Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση φωτοβολταικού πάρκου δυναμικότητας 75KW ιδιοκτησία της εταιρείας "C&S ENTERPRISES LTD" στην κοινότητα Ακουρσό στην επαρχία Πάφου. Πάφος Ακουρσός Έργο Ανανεώσιμων Πηγών ΕνέργειαςScreening
2021-73-1 Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση φωτοβολταικού πάρκου δυναμικότητας 44KW ιδιοκτησία της εταιρείας "C&S ENTERPRISES LTD" στην κοινότητα Ακουρσό στην επαρχία Πάφου. Πάφος Ακουρσός Έργο Ανανεώσιμων Πηγών ΕνέργειαςScreening
2021-72-1 Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση φωτοβολταικού πάρκου δυναμικότητας 78KW ιδιοκτησία της εταιρείας "C&S ENTERPRISES LTD" στην κοινότητα Ακουρσό στην επαρχία Πάφου. Πάφος Ακουρσός Έργο Ανανεώσιμων Πηγών ΕνέργειαςScreening
2022-3-1 Έκθεση Πληροφοριών για την κατασκευή κτηνοτροφικής μονάδας βοοειδών στην κοινότητα Κοφίνου, ιδιοκτησία του Μ. Α., της επαρχίας Λάρνακας Λάρνακα Κοφίνου Πτηνοτροφική ΕγκατάστασηScreening
2021-144-1 Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση φωτοβολταϊκού πάρκου δυναμικότητας 99.76 kW, στην κοινότητα Θρινιάς της επαρχίας Πάφου. Πάφος Θρινιά Έργο Ανανεώσιμων Πηγών ΕνέργειαςScreening
2021-185-1 Έκθεση Πληροφοριών για την κατασκευή και λειτουργία πρατηρίου καυσίμων της εταιρείας "TOTAL Plus", στο Πολέμι της Επαρχίας Πάφου Πάφος Πολέμι Έργο αποθήκευσης, μεταφοράς καυσίμων, χημικών ουσιών και ηλεκτρισμούScreening
2022-51-1 Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση και λειτουργία τυροκομικής μονάδας επεξεργασίας ενός τόνου γάλακτος την ημέρα, ιδιοκτησία των Ε.Π. και ΑΧ.-Π., στην κοινότητα Αλάμπρας, της επαρχίας Λευκωσίας Λευκωσία Αλάμπρα Βιομηχανική ΕγκατάστασηScreening
2020-148-1 ΜΕΕΠ για την κατασκευή και λειτουργία χώρου προσωρινής αποθήκευσης αποβλήτων, εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων και αποθήκευσης δομικών υλικών της εταιρείας "Κωνσταντίνος Καπνός Λτδ" στην κοινότητα Πέρα Ορεινής της επαρχίας Λευκωσίας Λευκωσία Πέρα Έργο για τη διαχείριση αποβλήτωνΜΕΕΠ
2021-210-1 Έκθεση Πληροφοριών για κατεδάφιση και αποξήλωση εγκατάστασης αποθήκευσης υγραερίου Centra Gas στο Δήμο Λάρνακας Λάρνακα Λάρνακα Έργο αποθήκευσης, μεταφοράς καυσίμων, χημικών ουσιών και ηλεκτρισμούScreening
2022-8-1 Έκθεση Πληροφοριών για την κατασκευή κτηνοτροφικής μονάδας εκτροφής αγελάδων γαλακτοπαραγωγής σε κτηνοτροφική ζώνη Δ1, στην Κοινότητα Αστρομερίτη της επαρχίας Λευκωσίας Λευκωσία Αστρομερίτης Πτηνοτροφική ΕγκατάστασηScreening
2021-245-1 Έκθεση Πληροφοριών για προσθηκομετατροπές σε ιδιωτικό νοσοκομείο ιδιοκτησία της εταιρείας "A.P.A. Helios Medical Centre Ltd", στο Δήμο Στροβόλου, της επαρχίας Λευκωσίας Λευκωσία Στρόβολος Βιομηχανική ΕγκατάστασηScreening
2020-200-1 Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση υποσταθμού μεταφοράς 132 kV κλειστού τύπου GIS στην κοινότητα Μαρί της επαρχίας Λάρνακας Λάρνακα Μαρί Έργο αποθήκευσης, μεταφοράς καυσίμων, χημικών ουσιών και ηλεκτρισμούScreening
2021-223-1 ΜΕΕΠ για την κατασκευή και λειτουργία φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 1.5 MW, ιδιοκτησία της εταιρείας "Bioland Project 76 Ltd", στην κοινότητα Πάνω Δευτεράς, της επαρχίας Λευκωσίας Λευκωσία Πάνω Δευτερά Έργο Ανανεώσιμων Πηγών ΕνέργειαςΜΕΕΠ
2022-42-1 Έκθεση Πληροφοριών για την κατασκευή και λειτουργία αλλαντοποιείου και γαλακτοκομείου στην κοινότητα Κάτω Πύργου, της επαρχίας Λευκωσίας Λευκωσία Κάτω Πύργος Έργο Ανανεώσιμων Πηγών ΕνέργειαςScreening
2021-48-1 ΜΕΕΠ για την προστασία και βελτίωση των Νοτιοδυτικών ακτών των Δήμων Πάφου και Γεροσκήπου Πάφος Γεροσκήπου Έργο στη θάλασσαΜΕΕΠ
2022-30-1 Έκθεση Πληροφοριών για αίτημα άδειας έργου υδροληψίας υπόγειων νερών, για σκοπούς άρδευσης, στην κοινότητα Φικάρδου της επαρχίας Λευκωσίας Λευκωσία Φικάρδου Έργο για τη διαχείριση υδάτινων πόρων και υδραυλικά έργαScreening
2021-173-1 Έκθεση Πληροφοριών για την ανόρυξη διάτρησης για γεωργικούς σκοπούς, στο Δήμο Παραλιμνίου Αμμόχωστος Παραλίμνι Έργο για τη διαχείριση υδάτινων πόρων και υδραυλικά έργαScreening
2020-177-1 Έκθεση πληροφοριών για την κατασκευή δημόσιου παραλιακού πεζόδρομου στον Δήμο Πέγειας στην επαρχία Πάφου Πάφος Πέγεια Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχήScreening
2022-45-1 Έκθεση Πληροφοριών για κατασκευή και λειτουργία εργοστασίου παραγωγής αεριούχων / ανθρακούχων, μη αλκοολούχων ποτών, ιδιοκτησία της εταιρείας "G.Y.A. PROPERTIES LTD", στη βιομηχανική περιοχή Αγίου Σίλα, στο Δήμο Ύψωνα, της επαρχίας Λεμεσού Λεμεσός - - - Βιομηχανική ΕγκατάστασηScreening
2021-124-1 Έκθεση Πληροφοριών για την κατασκευή και λειτουργία Μονάδας Κομποστοποίησης - Λιπασματοποίησης της αφυδατωμένης λάσπης της μονάδας επεξεργασίας λυμάτων Παραλιμνίου-Αγίας Νάπας και προ-διαλεγμένων οργανικών υπολειμμάτων ξενοδοχείων-εστιατορίων στην επαρχία Αμμοχώστου Αμμόχωστος Παραλίμνι Έργο για τη διαχείριση αποβλήτωνScreening
2021-8-1 Έκθεση Πληροφοριών για ανέγερση ξενοδοχειακής μονάδας "Salt Lake Boutique", δυναμικότητας 72 κλινών στο Δήμο Δρομολαξιάς - Μενού στην επαρχία Λάρνακας Λάρνακα Δρομολαξιά Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχήScreening
2021-99-1 Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση παρεκκλησιού του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου στο χώρο της Ιεράς Μονής Αγίου Μηνά στην περιοχή Βάβλα της επαρχίας Λάρνακας Λάρνακα Βάβλα - - -Screening
2021-201-1 ΜΕΕΠ για την κατασκευή και λειτουργία φωτοβολταϊκού πάρκου 1.5 MW ιδιοκτησία της εταιρείας "AGM Lightpower Ltd" στο Δήμο Γερίου της επαρχίας Λευκωσίας Λευκωσία Γέρι Έργο Ανανεώσιμων Πηγών ΕνέργειαςΜΕΕΠ
2021-202-1 ΜΕΕΠ για την κατασκευή και λειτουργία φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 1 MW ιδιοκτησία της εταιρείας "AGM Lightpower Ltd" στο Δήμο Ιδαλίου, της επαρχίας Λευκωσίας Λευκωσία - - - Έργο Ανανεώσιμων Πηγών ΕνέργειαςΜΕΕΠ
2022-7-1 Έκθεση Πληροφοριών για την κατασκευή και λειτουργία πρατηρίου καυσίμων με πλυντήριο αυτοκινήτων της εταιρείας "Coral Energy Cyprus Ltd", στο Δήμο Στροβόλου Λευκωσία Στρόβολος Έργο αποθήκευσης, μεταφοράς καυσίμων, χημικών ουσιών και ηλεκτρισμούScreening
2021-219-1 Έκθεση Πληροφοριών για τη ξενοδοχειακή ανάπτυξη "Aquarius Beach Hotel", ιδιοκτησία της εταιρείας "Issa Bross Cyprus Hotels Ltd", στην κοινότητα Μουτταγιάκας, της επαρχίας Λεμεσού Λεμεσός Μουτταγιάκα Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχήScreening
2021-143-1 Έκθεση Πληροφοριών για βελτίωση μέρους του κύριου οδικού δικτύου του Εθνικού Δασικού Πάρκου Ακάμα - Φάση Α' Πάφος - - - Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχήScreening
2021-182-1 Έκθεση Πληροφοριών για την κατασκευή και λειτουργία Φωτοβολταϊκού Πάρκου ισχύος 150 KW στην κοινότητα Πολέμι, της επαρχίας Πάφου, ιδιοκτησία του κ. Α.Ν. Πάφος Πολέμι Έργο Ανανεώσιμων Πηγών ΕνέργειαςScreening
2021-76-1 Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση φωτοβολταικού πάρκου δυναμικότητας 150KW στην κοινότητα Θρινιά στην επαρχία Πάφου. Πάφος Θρινιά Έργο Ανανεώσιμων Πηγών ΕνέργειαςScreening
2021-77-1 Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση φωτοβολταικού πάρκου δυναμικότητας 100KW στην κοινότητα Σίμου στην επαρχία Πάφου. Πάφος Σίμου Έργο Ανανεώσιμων Πηγών ΕνέργειαςScreening
2021-78-1 Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση φωτοβολταικού πάρκου δυναμικότητας 100KW στην κοινότητα Σίμου στην επαρχία Πάφου. Πάφος Σίμου Έργο Ανανεώσιμων Πηγών ΕνέργειαςScreening
2021-55-1 Έκθεση Πληροφορίων για την ανέγερση τεσσάρων τουριστικών καταλυμμάτων με την ονομασία "EPTAGONEIA COMPLEX" στην κοινότητα Επταγώνεια στην επαρχία Λεμεσού. Λεμεσός Επταγώνεια Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχήScreening
2021-157-1 Έκθεση Πληροφοριών για την κατασκευή και λειτουργία πρατηρίου καυσίμων με πλυντήριο αυτοκινήτων, ιδιοκτησία της εταιρείας "CORAL ENERGY CYPRUS LTD", στην κοινότητα Κάτω Δευτεράς, της επαρχίας Λευκωσίας Λευκωσία Κάτω Δευτερά Έργο αποθήκευσης, μεταφοράς καυσίμων, χημικών ουσιών και ηλεκτρισμούScreening
2021-108-1 Έκθεση Πληροφοριών για αναβάθμιση υφιστάμενου φωτοβολταϊκού πάρκου στο Πολέμι από δυναμικότητα 99 KW σε 149 KW στην κοινότητα Πολέμι στην επαρχία Πάφου Πάφος Πολέμι Έργο Ανανεώσιμων Πηγών ΕνέργειαςScreening
2020-50-1 ΜΕΕΠ για την κατασκευή και λειτουργία ανάπτυξης μικτής οικιστικής, γραφειακής, εμπορικής χρήσης ιδιοκτησία της εταιρείας "AVOLO PROPERTIES LTD" στην ενορία Σκάλας στον Δήμο Λάρνακας. Λάρνακα Σκάλα Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχήΜΕΕΠ
2021-136-1 Έκθεση Πληροφοριών για την Ανέγερση Μονάδας Παρασκευής Μπετού Αναπτύξεως, ιδιοκτησία της εταιρείας "Σούζου Αναπτυξιακή Λίμιτεδ" στο Δήμο Γερίου, στην επαρχία Λευκωσίας. Λευκωσία Γέρι Βιομηχανική ΕγκατάστασηScreening
2022-16-1 Έκθεση Πληροφοριών για έκδοση άδειας οικοδομής για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 150 KW στην κοινότητα Πολιτικού της επαρχίας Λευκωσίας Λευκωσία Πολιτικό Έργο Ανανεώσιμων Πηγών ΕνέργειαςScreening
2020-183-1 Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση φωτοβολταϊκού πάρκου δυναμικότητας 150KWP ιδιοκτησία της κας. Α.Γ. στην κοινότητα Λάνεια της επαρχίας Λεμεσού. Λεμεσός Λάνεια Έργο Ανανεώσιμων Πηγών ΕνέργειαςScreening
2022-29-1 Έκθεση Πληροφοριών για την κατασκευή και λειτουργία Σχολής Διοίκησης Τουρισμού, Φιλοξενίας και Επιχειρηματικότητας του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, στο Δήμο Πάφου Πάφος Πάφος Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχήScreening
2021-187-1 Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση ελαιοτριβείου στην Κοινότητα Αναλυόντα, ιδιοκτησία της εταιρείας "Αγροτική Χρ. & Λ. Λουκά Λτδ" Λευκωσία Αναλιόντας Βιομηχανική ΕγκατάστασηScreening
2021-163-1 Έκθεση Πληροφοριών για την κατασκευή και λειτουργία νέας εγκατάστασης επεξεργασίας γάλακτος & παραγωγής χαλουμιού, της εταιρείας "Olympus Food" Λευκωσία Τσέρι Βιομηχανική ΕγκατάστασηScreening
2021-193-1 Έκθεση Πληροφοριών για την αποθήκευση, μεταφόρτωση και επεξεργασία Αποβλήτων από Κατασκευές και Κατεδαφίσεις (Α.Κ.Κ.) με χρήση σπαστήρα/κοσκίνου, ιδιοκτησία της εταιρείας "ΚΑΛΛΗΣ ΜΙΛΗ ΚΑΙ ΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Λτδ", στο Δήμο Τσερίου της επαρχίας Λευκωσίας Λευκωσία Τσέρι - - -Screening
2019-43-1 ΜΕΕΠ για την κατασκευή φωτοβολταικού πάρκου δυναμικότητας 1MWP της εταιρείας "BIOLAND PROJECT 18 LTD" στις κοινότητες Αναφωτία - Αλαμινός στην επαρχία Λάρνακας Λάρνακα Αναφωτίδα Έργο Ανανεώσιμων Πηγών ΕνέργειαςΜΕΕΠ
2021-96-1 Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση και λειτουργία κτηνοτροφικής μονάδας αιγοπροβάτων και βοοειδών στα τεμάχια 222 και 548 Φ/ΣΧ. 29/27 στο χωριό Ορούντα, ιδιοκτησία του κου Η.Η. Λευκωσία Ορούντα Πτηνοτροφική ΕγκατάστασηScreening
2020-185-1 ΜΕΕΠ για την ανέγερση φωτοβολταϊκού πάρκου δυναμικότητας 1,2MW ιδιοκτησίας της εταιρείας "BIOLAND PROJECT 68 LTD" στην κοινότητα Στενή στην επαρχία Πάφου. Πάφος Στενή Έργο Ανανεώσιμων Πηγών ΕνέργειαςΜΕΕΠ
2021-75-1 Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση φωτοβολταικού πάρκου δυναμικότητας 150KW στην κοινότητα Ακουρσό στην επαρχία Πάφου. Πάφος Πολέμι Έργο Ανανεώσιμων Πηγών ΕνέργειαςScreening
2021-170-1 Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση εργοστασίου παραγωγής αρωμάτων στο Τσέρι, ιδιοκτησία της εταιρείας "Al Rehab Land Ltd" Λευκωσία Τσέρι Βιομηχανική ΕγκατάστασηScreening
2021-162-1 ΜΕΕΠ για την Γ΄Φάση του αποχετευτικού συστήματος Λάρνακας Λάρνακα Λάρνακα Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχήΜΕΕΠ
2020-121-1 ΜΕΕΠ για προσθηκομετατροπές στο ξενοδοχείο "CROWNE PLAZA" ιδιοκτησία της εταιρείας "NICOS KARANTOKIS HOLDINGS LTD" στον Άγιο Αθανάσιο στην επαρχία Λεμεσού. Λεμεσός Άγιος Αθανάσιος Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχήΜΕΕΠ
2021-222-1 Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση κτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας 100 αγελάδων με αρμεκτήριο, ιδιοκτησία του Α.Π., στην κοινότητα Ορμήδειας, της επαρχίας Λάρνακας Λάρνακα Ορμίδεια Πτηνοτροφική ΕγκατάστασηScreening
2019-238-1 Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση και εγκατάσταση συντήρησης σκαφών και σκαφών αναψυχής μέχρι 800 τόνων της εταιρείας "THEA MARINE SERVICES LTD" στον Δήμο Λεμεσού. Λεμεσός Λεμεσός Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχήScreening
2021-1-1 ΜΕΕΠ για την κατασκευή και λειτουργία μονάδας παραγωγής ασφαλτικού σκυροδέματος της εταιρείας Prometheas Asphalt Ltd, στην κοινότητα Μιτσερού της επαρχίας Λευκωσίας Λευκωσία Μιτσερό Βιομηχανική ΕγκατάστασηΜΕΕΠ
2021-98-1 Έκθεση Πληροφοριών για το διαχωρισμό οικοπέδων και την κατασκευή έργων υποδομής στην κοινότητα Μαζωτού στην Επαρχία Λάρνακας, ιδιοκτησία της εταιρείας YJ Cyprus Group Λάρνακα Μαζωτός - - -Screening
2021-118-1 ΜΕΕΠ για την κατασκευή και λειτουργία της οικιστικής ανάπτυξης με την ονομασία "MACKENZIE TOWER" στο Δήμο Λάρνακας Λάρνακα Σκάλα Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχήΜΕΕΠ
2021-240-1 ΜΕΕΠ για την κατασκευή και λειτουργία φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 1.5 MW, ιδιοκτησία της εταιρείας "Bioland Project 26 Ltd", στην κοινότητα Τρούλλοι, της επαρχίας Λάρνακας Λάρνακα Τρούλλοι Έργο Ανανεώσιμων Πηγών ΕνέργειαςΜΕΕΠ
2021-39-1 Έκθεση Πληροφοριών για την κατασκευή μονάδας ανακύκλωσης κλαδεμάτων και ξύλου ιδιοκτησία της εταιρείας "THEOPHILIDES GARDENS LTD" στην κοινότητα Παραμύθα της επαρχίας Λεμεσού. Λεμεσός Παραμύθα Έργο για τη διαχείριση αποβλήτωνScreening
2021-149-1 Έκθεση Πληροφοριών για την κατασκευή και λειτουργία φωτοβολταϊκού πάρκου δυναμικότητας 124.70 kW, ιδιοκτησία του Ν.Α., στην κοινότητα Θρινιά της επαρχίας Πάφου Πάφος Θρινιά Έργο Ανανεώσιμων Πηγών ΕνέργειαςScreening
2021-97-1 Έκθεση Πληροφοριών για την Επιδιόρθωση της οριογραμμής του τεμαχίου με αριθμό 36 του Φ/Σχ 26/36 στην Κοινότητα Αργάκα της Επαρχίας Πάφου, ιδιοκτησία των F.S & R.E. Πάφος Αργάκα - - -Screening
2021-138-1 Έκθεση Πληροφοριών για αλλαγή χρήσης μέρους αποθήκης σε ελαιοτριβείο στην κοινότητα Ευρύχου, στην επαρχία Λευκωσίας Λευκωσία Ευρύχου Βιομηχανική ΕγκατάστασηScreening
2021-181-1 Έκθεση Πληροφοριών για αλλαγή χρήσης χώρου για τη λειτουργία μονάδας χρόνιων ασθενών αιμοκάθαρσης σε νοσηλευτηρίου ημερήσιας νοσηλείας, ιδιοκτησία της εταιρείας "Labotron Limited" Λευκωσία Στρόβολος Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχήScreening
2021-137-1 Έκθεση Πληροφοριών για ανόρυξη γεώτρησης για σκοπούς ύδρευσης ζώων, ιδιοκτησία του Χ.Ο., στην κοινότητα Μενοίκου, στην επαρχία Λευκωσίας Λευκωσία Μένικο Έργο για τη διαχείριση υδάτινων πόρων και υδραυλικά έργαScreening
2021-160-1 Έκθεση Πληροφοριών για την κατασκευή ελικοδρομίου στην περιοχή Λινού, της επαρχίας Λευκωσίας Λευκωσία Ληνού Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχήScreening
2021-142-1 Έκθεση Πληροφοριών για την ανόρυξη γεώτρησης νερού για επαγγελματική χρήση ιδιοκτησία της A.P. Scaffolding Solutions Ltd στην κοινότητα Πέρα Χωριού Λευκωσία Πέρα Χωριό - Νήσου Έργο για τη διαχείριση υδάτινων πόρων και υδραυλικά έργαScreening
2021-141-1 Έκθεση Πληροφοριών για ανόρυξη αρδευτικής γεώτρησης για γεωργικούς σκοπούς στην κοινότητα Γουρρίου, ιδιοκτησία Α.Μ. Λευκωσία Γούρρη Έργο για τη διαχείριση υδάτινων πόρων και υδραυλικά έργαScreening
2021-199-1 Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση ανοικτού σκοπευτηρίου και προπονητικού κέντρου πήλινου στόχου, ιδιοκτησία του σωματείου "Achilleos Sports and Performing Centre", στην κοινότητα Άλασσας της επαρχίας Λεμεσού Λεμεσός Άλασσα Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχήScreening
2020-173-1 ΜΕΕΠ για την ανάπτυξη και κατασκευή οικιστικής ανάπτυξης ιδιοκτησία της εταιρείας "CYFIELD GROUP OF COMPANIES LTD" στην ενορία Σκάλα του Δήμου Λάρνακας Λάρνακα Λάρνακα Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχήΜΕΕΠ
2020-198-1 Έκθεση Πληροφοριών για την διασύνδεση υποεναέριας γραμμής υψηλής τάσης 132KV της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου στην κοινότητα Δωρός της επαρχίας Λεμεσού. Λεμεσός Δωρός Εργο χερσαίων ή/και εναέριων μεταφορώνScreening
2021-66-1 Έκθεση Πληροφοριών για την κατασκευή και λειτουργία μονάδας επεξεργασίας νερού για την μείωση της συγκέντρωσης των διαλυτών αλάτων της εταιρείας "REGRATON ENTERPRISES LTD" στην κοινότητα Αγίου Θεοδώρου στην επαρχία Λάρνακας. Λάρνακα Άγιος Θεόδωρος Λάρνακας Έργο για τη διαχείριση υδάτινων πόρων και υδραυλικά έργαScreening
2021-27-1 ΜΕΕΠ για την ανέγερση και λειτουργία πτηνοτροφικής μονάδας στην κοινότητα Μένοικο της επαρχίας Λευκωσίας. Λευκωσία Μένικο Πτηνοτροφική ΕγκατάστασηΜΕΕΠ
2021-166-1 Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση πρατηρίου πετρελαιοειδών επί του υπεραστικού δρόμου Αστρομερίτη - Ευρύχου, ιδιοκτησία της εταιρείας "PETA ESTATES LTD (για STAROIL CYPRUS LTD) Λευκωσία Ευρύχου Έργο αποθήκευσης, μεταφοράς καυσίμων, χημικών ουσιών και ηλεκτρισμούScreening
2021-171-1 Έκθεση Πληροφοριών για την Αναδιαμόρφωση της Περιοχής του Παττίχειου Πάρκου του Δήμου Λάρνακας Λάρνακα Λάρνακα Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχήScreening
2021-121-1 Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση δεξαμενών ασφάλτου ιδιοκτησία της εταιρείας E.M.ISLAND BITUMEN LTD στην κοινότητα Μαρί της επαρχίας Λάρνακας Λάρνακα Μαρί Βιομηχανική ΕγκατάστασηScreening
2021-120-1 Έκθεση Πληροφοριών για την Αναβάθμιση της Λεωφόρου Ηλία Καννάουρου στο Δήμο Ύψωνα, στην επαρχία Λεμεσού Λεμεσός - - - Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχήScreening
2021-104-1 ΜΕΕΠ για το διαχωρισμό 44 οικοπέδων στο Δήμο Πέγειας της εταιρειας Gordian Holdings Ltd Πάφος Πέγεια - - -ΜΕΕΠ
2020-22-1 ΜΕΕΠ για την κατασκευή και λειτουργία οικιστικής και εμπορικής ανάπτυξης με την ονομασία "THE GALLERY" ιδιοκτησία της ετιαρείας "ASKANIS GROUP OF COMPANIES" στην ενορία Αγία Νάπα της επαρχίας Λεμεσού Λεμεσός Αγία Νάπα Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχήΜΕΕΠ
2021-86-1 Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση φωτοβολταϊκού πάρκου δυναμικότητας 100KW ιδιοκτησία της κασ. Ν.Μ. στην κοινότητα Σίμου της επαρχίας Πάφου. Πάφος Σίμου Έργο Ανανεώσιμων Πηγών ΕνέργειαςScreening
2021-89-1 Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση φωτοβολταϊκού πάρκου δυναμικότητας 100KW στην κοινότητα Σίμου της επαρχίας Πάφου Πάφος Σίμου Έργο Ανανεώσιμων Πηγών ΕνέργειαςScreening
2021-107-1 Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση Φωτοβολταϊκού Πάρκου δυναμικότητας 100 KW στην κοινότητα Σίμου στην επαρχία Πάφου Πάφος Σίμου Έργο Ανανεώσιμων Πηγών ΕνέργειαςScreening
2021-150-1 Έκθεση Πληροφοριών για εξασφάλιση άδειας έργου υδροληψίας υπόγειων νερών, ιδιοκτησία του Α.Κ. στην κοινότητα Αστρομερίτη, της επαρχίας Λευκωσίας Λευκωσία Αστρομερίτης Έργο για τη διαχείριση υδάτινων πόρων και υδραυλικά έργαScreening
2020-184-1 ΜΕΕΠ για την ανέγερση φωτοβολταϊκού πάρκου δυναμικότητας 1,1MW ιδιοκτησίας της εταιρείας "BIOLAND PROJECT 57 LTD" στην κοινότητα Στενή στην επαρχία Πάφου. Πάφος Στενή Έργο Ανανεώσιμων Πηγών ΕνέργειαςΜΕΕΠ
2021-100-1 Έκθεση Πληροφοριών για την αύξηση της ετήσιας παραγωγής της υφιστάμενης ιχθυοκαλλιεργητικής μονάδας της εταιρείας Blue Island PLC, από 1800 σε 2500 τόνους παραγωγής τσιπούρας και λαυρακιού Λάρνακα Μαρί Έργο στη θάλασσαScreening
2021-116-1 Έκθεση Πληροφοριών για την κατασκευή αγωγού μεταφοράς πίσσας ασφάλτου στον τερματικό σταθμό της εταιρείας "IACOVOU BROTHERS CONSTRUCTION LTD" στην περιοχή Βασιλικού (ΛΑΡ/00010/2020). Λάρνακα - - - Έργο αποθήκευσης, μεταφοράς καυσίμων, χημικών ουσιών και ηλεκτρισμούScreening
2020-172-1 ΜΕΕΠ για την ανέγερση φωτοβολταικού πάρκου δυναμικότητς 7,7ΜW ιδιοκτησία της εταιρείας "MY SUN PARK MONAGROULLI LTD" στην κοινότητα Μοναγρούλλι στην επαρχία Λεμεσού. Λεμεσός Μοναγρούλλι Έργο Ανανεώσιμων Πηγών ΕνέργειαςΜΕΕΠ
2021-168-1 Έκθεση Πληροφοριών για ανέγερση κάμπινγκ πολυτελείας στην Κοινότητα Ίνεια της επαρχίας Πάφου Πάφος Ίνεια Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχήScreening
2021-148-1 Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση φάρμας αγελάδων ιδιοκτησία του Ν.Κ. στην κοινότητα Δρούσειας, της επαρχίας Πάφου Πάφος Δρούσεια Πτηνοτροφική ΕγκατάστασηScreening
2020-11-1 ΜΕΕΠ για την κατασκευή και λειτουργία τερματικού σταθμού αποθήκευσης πίσσας ασφάλτου (BITUMEN 35/50 και 50/70) ιδιοκτησία της εταιρείας "Iacovou Brothers (Constructions) Ltd" στην κοινότητα Μαρί της επαρχίας Λάρνακας. Λάρνακα Μαρί Έργο αποθήκευσης, μεταφοράς καυσίμων, χημικών ουσιών και ηλεκτρισμούΜΕΕΠ
2020-62-1 Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση ξενοδοχειακής μονάδας ιδιοκτησία της εταιρείας "CARDUCCI ESTATES CO. LTD" με την ονομασία "HESPERUS HOTEL" στον Δήμο Πέγειας της επαρχίας Πάφου Πάφος Πέγεια Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχήScreening