ΜΕΕΠ για την εγκατάσταση συγκροτήματος δεξαμενισμού πετρελαιοειδών της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΚΥΠΡΟΥ ΛΤΔ, στο Ενεργειακό Κέντρο Βασιλικού

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2017-087-1
Αριθμός Φακέλου: 8.1.01.018.1.3
Περιγραφή: ΜΕΕΠ για την εγκατάσταση συγκροτήματος δεξαμενισμού πετρελαιοειδών της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΚΥΠΡΟΥ ΛΤΔ, στο Ενεργειακό Κέντρο Βασιλικού
Είδος: Μελέτη Επιπτώσεων
Κατηγορία: Έργο αποθήκευσης, μεταφοράς καυσίμων, χημικών ουσιών και ηλεκτρισμού
Επαρχία: Λάρνακα
Περιοχή: - - -
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Γενικός Διευθυντής Υπ. Eνέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας & Τουρισμού
Ημερομηνία Επιστολής: 10-05-2017
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 23-05-2018

Σχετικά Αρχεία


Γνωμάτευση
Μελέτη
Μελέτη
Μελέτη
Γνωμάτευση