ΜΕΕΠ για την κατασκευή φωτοβολταικού πάρκου δυναμικότητας 2MW της εταιρείας "BIOLAND PROJECT 36 Ltd" στην κοινότητα Κοφίνου της επαρχίας Λάρνακας

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2018-207-1
Αριθμός Φακέλου: ΛΑΡ/00300/2018
Περιγραφή: ΜΕΕΠ για την κατασκευή φωτοβολταικού πάρκου δυναμικότητας 2MW της εταιρείας "BIOLAND PROJECT 36 Ltd" στην κοινότητα Κοφίνου της επαρχίας Λάρνακας
Είδος: Μελέτη Επιπτώσεων
Κατηγορία: Έργο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
Επαρχία: Λάρνακα
Περιοχή: - - -
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Διευθύντρια Τμ. Πολεοδομίας & Οικήσεως
Ημερομηνία Επιστολής: 18-06-2018
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 25-02-2020

Σχετικά Αρχεία


Γνωμάτευση
Μελέτη
Μελέτη
Μελέτη
Άδεια