ΜΕΕΠ για την κατασκευή μονάδας συλλογής, αποθήκευσης και επεξεργασίας στερεών αποβλήτων της εταιρείας "ECONOMIDES METAL RECYCLING LTD" στην κοινότητα Καλαβασός της επαρχίας Λάρνακας Επικαιροποιημένη ΜΕΕΠ - ημερ. παραλαβής 21/8/2019

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2018-241-1
Αριθμός Φακέλου: ΛΑΡ/00473/2018
Περιγραφή: ΜΕΕΠ για την κατασκευή μονάδας συλλογής, αποθήκευσης και επεξεργασίας στερεών αποβλήτων της εταιρείας "ECONOMIDES METAL RECYCLING LTD" στην κοινότητα Καλαβασός της επαρχίας Λάρνακας Επικαιροποιημένη ΜΕΕΠ - ημερ. παραλαβής 21/8/2019
Είδος: Μελέτη Επιπτώσεων
Κατηγορία: Έργο για τη διαχείριση αποβλήτων
Επαρχία: - - -
Περιοχή: - - -
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Επαρχιακός Λειτ. Πολεοδομίας και Οικήσεως Λάρνακας
Ημερομηνία Επιστολής: 21-08-2018
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 31-01-2020

Σχετικά Αρχεία


Μελέτη
Γνωμάτευση
Μελέτη
Μελέτη
Μελέτη
Μελέτη