ΜΕΕΠ για την κατασκευή φωτοβολταικού πάρκου δυναμικότητας 0,6 MW, της εταιρείας "BIOLAND PROJECT 34 Ltd" στην κοινότητα Ποτάμι της επαρχίας Λευκωσία

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2018-242-1
Αριθμός Φακέλου: ΛΕΥ/00907/2018
Περιγραφή: ΜΕΕΠ για την κατασκευή φωτοβολταικού πάρκου δυναμικότητας 0,6 MW, της εταιρείας "BIOLAND PROJECT 34 Ltd" στην κοινότητα Ποτάμι της επαρχίας Λευκωσία
Είδος: Μελέτη Επιπτώσεων
Κατηγορία: Έργο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
Επαρχία: Λευκωσία
Περιοχή: Ποτάμι
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Διευθύντρια Τμ. Πολεοδομίας & Οικήσεως
Ημερομηνία Επιστολής: 02-07-2018
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 11-10-2019

Σχετικά Αρχεία


Μελέτη
Μελέτη
Μελέτη
Γνωμάτευση
Άδεια