ΜΕΕΠ για την εγκατάσταση φωτοβολταικού πάρκου δυναμικότητας 2 MW της εταιρείας "BIOLAND PROJECT 17 LTD" στην κοινότητα Νικητάρι της επαρχίας Λευκωσίας

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2018-274-1
Αριθμός Φακέλου: ΛΕΥ/01250/2018
Περιγραφή: ΜΕΕΠ για την εγκατάσταση φωτοβολταικού πάρκου δυναμικότητας 2 MW της εταιρείας "BIOLAND PROJECT 17 LTD" στην κοινότητα Νικητάρι της επαρχίας Λευκωσίας
Είδος: Μελέτη Επιπτώσεων
Κατηγορία: Έργο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
Επαρχία: Λευκωσία
Περιοχή: Νικητάρι
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Διευθύντρια Τμ. Πολεοδομίας & Οικήσεως
Ημερομηνία Επιστολής: 23-08-2018
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 21-10-2019

Σχετικά Αρχεία


Μελέτη
Μελέτη
Μελέτη
Άδεια