ΜΕΕΠ για την ανέγερση φωτοβολταικού πάρκου δυναμικότητας 2MWP ιδιοκτησία της εταιρείας "BIOLAND ENERGY 50LTD" στην κοινότητα Ποτάμι της επαρχίας Λευκωσίας.

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2019-022-1
Αριθμός Φακέλου: ΛΕΥ/01912/2018
Περιγραφή: ΜΕΕΠ για την ανέγερση φωτοβολταικού πάρκου δυναμικότητας 2MWP ιδιοκτησία της εταιρείας "BIOLAND ENERGY 50LTD" στην κοινότητα Ποτάμι της επαρχίας Λευκωσίας.
Είδος: Μελέτη Επιπτώσεων
Κατηγορία: Έργο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
Επαρχία: Λευκωσία
Περιοχή: Λευκωσία
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Αν. Διευθυντής Τμ. Πολεοδομίας και Οικήσεως
Ημερομηνία Επιστολής: 02-01-2019
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 05-03-2020

Σχετικά Αρχεία


Μελέτη
Μελέτη
Γνωμάτευση
Μελέτη
Άδεια