ΜΕΕΠ για την ανέγερση πολυώροφου κτηρίου 30 ορόφων και ξενοδοχείου 5 αστέρων της εταιρείας "LANOMEX CO LTD" στον Δήμο Λάρνακας

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2019-028-1
Αριθμός Φακέλου: Τ.Υ.Α148/18, Α149/18.Ε329
Περιγραφή: ΜΕΕΠ για την ανέγερση πολυώροφου κτηρίου 30 ορόφων και ξενοδοχείου 5 αστέρων της εταιρείας "LANOMEX CO LTD" στον Δήμο Λάρνακας
Είδος: Μελέτη Επιπτώσεων
Κατηγορία: Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχή
Επαρχία: Λάρνακα
Περιοχή: Λάρνακα
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Δημοτικός Μηχανικός Δήμου Λάρνακας
Ημερομηνία Επιστολής: 08-03-2019
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 01-06-2020

Σχετικά Αρχεία


Μελέτη
Γνωμάτευση
Μελέτη
Μελέτη
Μελέτη
Μελέτη