ΜΕΕΠ για την εγκατάσταση φωτοβολταικού πάρκου δυναμικότητας 0,4 MWP ιδιοκτησία της εταιρείας "BIOLAND PROJECT 23 LTD" στην κοινότητα Νικητάρι της επαρχίας Λευκωσίας

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2019-062-1
Αριθμός Φακέλου: ΛΕΥ/01108/2018
Περιγραφή: ΜΕΕΠ για την εγκατάσταση φωτοβολταικού πάρκου δυναμικότητας 0,4 MWP ιδιοκτησία της εταιρείας "BIOLAND PROJECT 23 LTD" στην κοινότητα Νικητάρι της επαρχίας Λευκωσίας
Είδος: Μελέτη Επιπτώσεων
Κατηγορία: Έργο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
Επαρχία: Λευκωσία
Περιοχή: Νικητάρι
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Διευθύντρια Τμ. Πολεοδομίας & Οικήσεως
Ημερομηνία Επιστολής: 25-07-2018
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 09-04-2020

Σχετικά Αρχεία


Γνωμάτευση
Μελέτη
Μελέτη
Άδεια