ΜΕΕΠ για την ανέγερση και λειτουργία οικιστικής και εμπορικής ανάπτυξης με την ονομασία "RADISSON RESIDENCES" ιδιοκτησία της εταιρείας "SAVVAS KAKOS AND ASSOCIATES" στον Δήμο Λάρνακας.

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2019-138-1
Αριθμός Φακέλου: Α12/19
Περιγραφή: ΜΕΕΠ για την ανέγερση και λειτουργία οικιστικής και εμπορικής ανάπτυξης με την ονομασία "RADISSON RESIDENCES" ιδιοκτησία της εταιρείας "SAVVAS KAKOS AND ASSOCIATES" στον Δήμο Λάρνακας.
Είδος: Μελέτη Επιπτώσεων
Κατηγορία: Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχή
Επαρχία: Λάρνακα
Περιοχή: Λάρνακα
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Δημοτικός Μηχανικός Δήμου Λάρνακας
Ημερομηνία Επιστολής: 30-07-2019
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 13-09-2021

Σχετικά Αρχεία


Μελέτη
Μελέτη
Μελέτη
Γνωμάτευση