Έκθεση Πληροφοριών για την διαίρεση γης σε 79 οικόπεδα ιδιοκτησία της εταιρείας "ARISTO DEVELOPERS" στην κοινότητα Μανδριά της επαρχίας Πάφου.

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2019-140-1
Αριθμός Φακέλου: ΠΑΦ/00154/2019
Περιγραφή: Έκθεση Πληροφοριών για την διαίρεση γης σε 79 οικόπεδα ιδιοκτησία της εταιρείας "ARISTO DEVELOPERS" στην κοινότητα Μανδριά της επαρχίας Πάφου.
Είδος: Έκθεση Πληροφοριών
Κατηγορία: Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχή
Επαρχία: Πάφος
Περιοχή: Μανδριά Πάφου
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Επαρχιακός Λειτ. Πολεοδομίας και Οικήσεως Πάφου
Ημερομηνία Επιστολής: 08-08-2019
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 05-01-2021

Σχετικά Αρχεία


Μελέτη
Γνωμάτευση
Γνωμάτευση
Μελέτη