ΜΕΕΠ για την υπαίθρια εκμετάλλευση - Λατομείο Αργίλου κατηγορία Α στην κοινότητα Μαρί της επαρχίας Λάρνακας.

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2019-142-1
Αριθμός Φακέλου: ΛΑΡ/00313/2019
Περιγραφή: ΜΕΕΠ για την υπαίθρια εκμετάλλευση - Λατομείο Αργίλου κατηγορία Α στην κοινότητα Μαρί της επαρχίας Λάρνακας.
Είδος: Μελέτη Επιπτώσεων
Κατηγορία: Εξορυκτική Δραστηριότητα
Επαρχία: Λάρνακα
Περιοχή: Μαρί
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Διευθυντής Τμ. Πολεοδομίας και Οικήσεως
Ημερομηνία Επιστολής: 16-07-2019
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 31-07-2020

Σχετικά Αρχεία


Μελέτη
Μελέτη
Γνωμάτευση
Μελέτη
Μελέτη