Έκθεση Πληροφοριών για την κατεδάφιση και ανακατασκευή πρατηρίου πετρελαιοειδών της εταιρείας "PETROLINA HOLDINGS PUBLIC LTD" στην κοινότητα Πισσούρι στην επαρχία Λεμεσού

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2019-146-1
Αριθμός Φακέλου: ΛΕΜ/00252/2010
Περιγραφή: Έκθεση Πληροφοριών για την κατεδάφιση και ανακατασκευή πρατηρίου πετρελαιοειδών της εταιρείας "PETROLINA HOLDINGS PUBLIC LTD" στην κοινότητα Πισσούρι στην επαρχία Λεμεσού
Είδος: Έκθεση Πληροφοριών
Κατηγορία: Έργο αποθήκευσης, μεταφοράς καυσίμων, χημικών ουσιών και ηλεκτρισμού
Επαρχία: Λεμεσός
Περιοχή: Πισσούρι
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Επαρχιακός Λειτ. Πολεοδομίας και Οικήσεως Λεμεσού
Ημερομηνία Επιστολής: 06-09-2019
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 03-10-2019

Σχετικά Αρχεία


Μελέτη