Εκτίμηση των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον


ΜΕΕΠ για την κατασκευή φωτοβολταικού πάρκου δυναμικότητας 2.96 MW ιδιοκτησία του Δήμου Αραδίππου στον Δήμο Αραδίππου στην επαρχία Λάρνακας

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2019-160-1
Αριθμός Φακέλου: ΛΑΡ/00089/2019
Περιγραφή: ΜΕΕΠ για την κατασκευή φωτοβολταικού πάρκου δυναμικότητας 2.96 MW ιδιοκτησία του Δήμου Αραδίππου στον Δήμο Αραδίππου στην επαρχία Λάρνακας
Είδος: Μελέτη Επιπτώσεων
Κατηγορία: Έργο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
Επαρχία: Λάρνακα
Περιοχή: Αραδίππου
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Διευθυντής Τμ. Πολεοδομίας και Οικήσεως
Ημερομηνία Επιστολής: 27-03-2019
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 09-04-2020

Σχετικά Αρχεία


Γνωμάτευση
Μελέτη
Μελέτη
Άδεια