ΜΕΕΠ για την κατασκευή φωτοβολταικού πάρκου δυναμικότητας 3.61 MW του Δήμου Αραδίππου στον Δήμο Αραδίππου στην επαρχία Λάρνακας.

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2019-161-1
Αριθμός Φακέλου: ΛΑΡ/00210/2019
Περιγραφή: ΜΕΕΠ για την κατασκευή φωτοβολταικού πάρκου δυναμικότητας 3.61 MW του Δήμου Αραδίππου στον Δήμο Αραδίππου στην επαρχία Λάρνακας.
Είδος: Μελέτη Επιπτώσεων
Κατηγορία: Έργο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
Επαρχία: Λάρνακα
Περιοχή: Αραδίππου
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Διευθυντής Τμ. Πολεοδομίας και Οικήσεως
Ημερομηνία Επιστολής: 07-06-2019
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 04-09-2020

Σχετικά Αρχεία


Μελέτη
Γνωμάτευση
Μελέτη
Μελέτη
Μελέτη