ΜΕΕΠ για την αναβάθμιση υφιστάμενων οργανωμένων διαμερισμάτων και ανέγερση νέας ξενοδοχειακής μονάδας της εταιρείας "OLYMPIC RESORTS LTD" στην Αγία Νάπα

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2019-164-1
Αριθμός Φακέλου: ΑΜΧ/00558/2018
Περιγραφή: ΜΕΕΠ για την αναβάθμιση υφιστάμενων οργανωμένων διαμερισμάτων και ανέγερση νέας ξενοδοχειακής μονάδας της εταιρείας "OLYMPIC RESORTS LTD" στην Αγία Νάπα
Είδος: Μελέτη Επιπτώσεων
Κατηγορία: Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχή
Επαρχία: Αμμόχωστος
Περιοχή: Αγία Νάπα
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Διευθυντής Τμ. Πολεοδομίας και Οικήσεως
Ημερομηνία Επιστολής: 13-12-2018
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 22-04-2020

Σχετικά Αρχεία


Μελέτη
Μελέτη
Γνωμάτευση
Μελέτη
Μελέτη