Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση άδειας οικοδομής για κτηνοτροφικά υποστατικά της εταιρείας "P.KAILAS FARM LTD" στον Δήμο Αθηένου στην επαρχία Λάρνακας

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2019-168-1
Αριθμός Φακέλου: Β9/2019
Περιγραφή: Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση άδειας οικοδομής για κτηνοτροφικά υποστατικά της εταιρείας "P.KAILAS FARM LTD" στον Δήμο Αθηένου στην επαρχία Λάρνακας
Είδος: Έκθεση Πληροφοριών
Κατηγορία: Πτηνοτροφική Εγκατάσταση
Επαρχία: Λάρνακα
Περιοχή: Αθιένου
Συντεταγμένες(E,N,H):
Notice: Undefined index: mCoordΝ in C:\Apache24\htdocs\public\eiaview.html on line 94
...
Αρμόδια Αρχή: Δημοτικό Μηχανικό Δήμου Αθηένου
Ημερομηνία Επιστολής: 30-07-2019
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 17-10-2019

Σχετικά Αρχεία


Μελέτη
Γνωμάτευση