Έκθεση Πληροφοριών για ανάπλαση ιαματικ'ων πηγών και διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου στον Καλοπαναγιώτη στην επαρχία Λευκωσίας

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2019-180-1
Αριθμός Φακέλου: 5.33.13.71.208
Περιγραφή: Έκθεση Πληροφοριών για ανάπλαση ιαματικ'ων πηγών και διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου στον Καλοπαναγιώτη στην επαρχία Λευκωσίας
Είδος: Έκθεση Πληροφοριών
Κατηγορία: Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχή
Επαρχία: Λευκωσία
Περιοχή: Καλοπαναγιώτης
Συντεταγμένες(E,N,H):
Notice: Undefined index: mCoordΝ in C:\Apache24\htdocs\public\eiaview.html on line 94
...
Αρμόδια Αρχή: Επαρχος Λευκωσίας
Ημερομηνία Επιστολής: 30-09-2019
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 08-07-2020

Σχετικά Αρχεία


Γνωμάτευση