ΜΕΕΠ για την κατασκευή και λειτουργία δύο πολυώροφων κτιρίων οικιστικών διαμερισμάτων 10 και 12 ορόφων με την ονομασία "HABITAT" ιδιοκτησία της εταιρείας "PERISAND HOLDINGS LTD" στον Δήμο Λάρνακας.

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2019-183-1
Αριθμός Φακέλου: Α 18/2019
Περιγραφή: ΜΕΕΠ για την κατασκευή και λειτουργία δύο πολυώροφων κτιρίων οικιστικών διαμερισμάτων 10 και 12 ορόφων με την ονομασία "HABITAT" ιδιοκτησία της εταιρείας "PERISAND HOLDINGS LTD" στον Δήμο Λάρνακας.
Είδος: Μελέτη Επιπτώσεων
Κατηγορία: Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχή
Επαρχία: Λάρνακα
Περιοχή: Λάρνακα
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Δημοτικός Μηχανικός Δήμου Λάρνακας
Ημερομηνία Επιστολής: 20-08-2019
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 29-06-2020

Σχετικά Αρχεία


Μελέτη
Μελέτη
Γνωμάτευση