Έκθεση Πληροφοριων για την ανέγερση κοινοτικού γηπέδου και αθλητικών εγκαταστάσεων στην κοινότητα Αλεθρικού της επαρχίας Λάρνακας.

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2019-189-1
Αριθμός Φακέλου: ΛΑΡ/00529/2019
Περιγραφή: Έκθεση Πληροφοριων για την ανέγερση κοινοτικού γηπέδου και αθλητικών εγκαταστάσεων στην κοινότητα Αλεθρικού της επαρχίας Λάρνακας.
Είδος: Έκθεση Πληροφοριών
Κατηγορία: Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχή
Επαρχία: Λάρνακα
Περιοχή: Αλεθρικό
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Επαρχιακός Λειτ. Πολεοδομίας και Οικήσεως Λάρνακας
Ημερομηνία Επιστολής: 21-10-2019
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 02-07-2020

Σχετικά Αρχεία


Γνωμάτευση