ΜΕΕΠ για την ανέγερση φωτοβολταικού πάρκου δυναμικότητας 550KW ιδιοκτησία του κου. Ο.Μ στην κοινότητα Άγιος Γεώργιος Καυκάλου στην επαρχία Λευκωσίας

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2019-191-1
Αριθμός Φακέλου: ΛΕΥ/0650/2019
Περιγραφή: ΜΕΕΠ για την ανέγερση φωτοβολταικού πάρκου δυναμικότητας 550KW ιδιοκτησία του κου. Ο.Μ στην κοινότητα Άγιος Γεώργιος Καυκάλου στην επαρχία Λευκωσίας
Είδος: Μελέτη Επιπτώσεων
Κατηγορία: Έργο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
Επαρχία: Λευκωσία
Περιοχή: Άγιος Γεώργιος Καυκάλλου
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Διευθυντής Τμ. Πολεοδομίας και Οικήσεως
Ημερομηνία Επιστολής: 23-10-2019
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 31-07-2020

Σχετικά Αρχεία


Μελέτη
Γνωμάτευση
Μελέτη
Μελέτη