Έκθεση Πληροφοριών για την δημιουργία χώρου προσωρινής αποθήκευσης αποβλήτων ΑΕΚΚ και κλαδεμάτων της εταιρείας "NELBAY LTD" στην κοινότητα Αγίου Ιωάννη Μαλούντας στην επαρχία Λευκωσία

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2019-195-1
Αριθμός Φακέλου: ΛΕΥ/01464/2019
Περιγραφή: Έκθεση Πληροφοριών για την δημιουργία χώρου προσωρινής αποθήκευσης αποβλήτων ΑΕΚΚ και κλαδεμάτων της εταιρείας "NELBAY LTD" στην κοινότητα Αγίου Ιωάννη Μαλούντας στην επαρχία Λευκωσία
Είδος: Έκθεση Πληροφοριών
Κατηγορία: Έργο για τη διαχείριση αποβλήτων
Επαρχία: Λευκωσία
Περιοχή: Άγιος Ιωάννης
Συντεταγμένες(E,N,H):
Notice: Undefined index: mCoordΝ in C:\Apache24\htdocs\public\eiaview.html on line 94
...
Αρμόδια Αρχή: Διευθυντής Τμ. Πολεοδομίας και Οικήσεως
Ημερομηνία Επιστολής: 04-10-2019
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 24-03-2020

Σχετικά Αρχεία


Γνωμάτευση
Άδεια