ΜΕΕΠ για την κατασκευή και λειτουργία οικιστικής ανάπτυξης με την ονομασία "SUNSET GARDENS" ιδιοκτησία της εταιρέιας "CITRUS GARDENS DEVELOPMENTS LTD" στην ενορία Τσιερκέζ στην επαρχία Λεμεσού.

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2019-212-1
Αριθμός Φακέλου: ΛΕΜ/01047/2019
Περιγραφή: ΜΕΕΠ για την κατασκευή και λειτουργία οικιστικής ανάπτυξης με την ονομασία "SUNSET GARDENS" ιδιοκτησία της εταιρέιας "CITRUS GARDENS DEVELOPMENTS LTD" στην ενορία Τσιερκέζ στην επαρχία Λεμεσού.
Είδος: Μελέτη Επιπτώσεων
Κατηγορία: Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχή
Επαρχία: Λεμεσός
Περιοχή: Τσερκέζοι
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Επαρχιακός Λειτ. Πολεοδομίας και Οικήσεως Λεμεσού
Ημερομηνία Επιστολής: 02-09-2019
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 19-05-2020

Σχετικά Αρχεία


Μελέτη
Μελέτη
Μελέτη
Γνωμάτευση