Έκθεση Πληροφοριών για την κατασκευή 4 χωμάτινων δεξαμενών αποθήκευσης υγρών αποβλήτων τριτοβάθμιας επεξεργασίας ιδιοκτησία της εταιρείας "Α&Α ΣΦΑΓΕΙΑ ΛΤΔ" στην κοινότητα Μενίκου της επαρχίας Λευκωσίας

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2019-215-1
Αριθμός Φακέλου: ΛΕΥ/01408/2019
Περιγραφή: Έκθεση Πληροφοριών για την κατασκευή 4 χωμάτινων δεξαμενών αποθήκευσης υγρών αποβλήτων τριτοβάθμιας επεξεργασίας ιδιοκτησία της εταιρείας "Α&Α ΣΦΑΓΕΙΑ ΛΤΔ" στην κοινότητα Μενίκου της επαρχίας Λευκωσίας
Είδος: Έκθεση Πληροφοριών
Κατηγορία: Πτηνοτροφική Εγκατάσταση
Επαρχία: Λευκωσία
Περιοχή: Μένικο
Συντεταγμένες(E,N,H):
Notice: Undefined index: mCoordΝ in C:\Apache24\htdocs\public\eiaview.html on line 94
...
Αρμόδια Αρχή: Διευθυντής Τμ. Πολεοδομίας και Οικήσεως
Ημερομηνία Επιστολής: 25-11-2019
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 03-08-2020

Σχετικά Αρχεία


Γνωμάτευση