Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση αθλητικού κέντρου Μαρωνιτών στην κοινότητα Πάνω Δευτεράς της επαρχίας Λευκωσίας

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2020-005-1
Αριθμός Φακέλου: ΛΕΥ/1537/2019
Περιγραφή: Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση αθλητικού κέντρου Μαρωνιτών στην κοινότητα Πάνω Δευτεράς της επαρχίας Λευκωσίας
Είδος: Έκθεση Πληροφοριών
Κατηγορία: Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχή
Επαρχία: Λευκωσία
Περιοχή: Πάνω Δευτερά
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Επαρχιακός Λειτουργός Πολεοδομίας και Οικήσεως Λευκωσίας
Ημερομηνία Επιστολής: 10-01-2020
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 29-04-2020

Σχετικά Αρχεία


Γνωμάτευση