ΜΕΕΠ για την κατασκευή και λειτουργία κτιριακής ανάπτυξης με την ονομασία "CENTRAL" ιδιοκτησία της εταιρείας "CYFIELD GROUP OF COMPANIES" στον Δήμο Στροβόλου στην επαρχία Λευκωσίας.

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2020-009-1
Αριθμός Φακέλου: ΛΕΥ/01926/2019
Περιγραφή: ΜΕΕΠ για την κατασκευή και λειτουργία κτιριακής ανάπτυξης με την ονομασία "CENTRAL" ιδιοκτησία της εταιρείας "CYFIELD GROUP OF COMPANIES" στον Δήμο Στροβόλου στην επαρχία Λευκωσίας.
Είδος: Μελέτη Επιπτώσεων
Κατηγορία: Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχή
Επαρχία: Λευκωσία
Περιοχή: Στρόβολος
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Διευθυντής Τμ. Πολεοδομίας και Οικήσεως
Ημερομηνία Επιστολής: 08-01-2020
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 21-07-2020

Σχετικά Αρχεία


Μελέτη
Μελέτη
Γνωμάτευση