ΜΕΕΠ για την κατασκευή και λειτουργία της οικιστικής ανάπτυξης με την ονομασία "MARIGATE" ιδιοκτησία της εταιρέιας "AGRIGELA LTD" στον Δήμο Λάρνακας

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2019-232-1
Αριθμός Φακέλου: Α233/17
Περιγραφή: ΜΕΕΠ για την κατασκευή και λειτουργία της οικιστικής ανάπτυξης με την ονομασία "MARIGATE" ιδιοκτησία της εταιρέιας "AGRIGELA LTD" στον Δήμο Λάρνακας
Είδος: Μελέτη Επιπτώσεων
Κατηγορία: Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχή
Επαρχία: Λάρνακα
Περιοχή: Λάρνακα
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Δημοτικός Μηχανικός Δήμου Λάρνακας
Ημερομηνία Επιστολής: 19-09-2018
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 07-09-2020

Σχετικά Αρχεία


Μελέτη
Μελέτη
Μελέτη
Γνωμάτευση