ΠΕΕΠ για την κατασκευή φάρμας αιγοπροβάτων δυναμικότητας 1200 ζώων ιδιοκτησία του κου. Μ.Κ. στην κοινότητα Άχνα της επαρχίας Αμμοχώστου.

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2019-233-1
Αριθμός Φακέλου: Β63/2016
Περιγραφή: ΠΕΕΠ για την κατασκευή φάρμας αιγοπροβάτων δυναμικότητας 1200 ζώων ιδιοκτησία του κου. Μ.Κ. στην κοινότητα Άχνα της επαρχίας Αμμοχώστου.
Είδος: Προκαταρκτική Μελέτη Επιπτώσεων
Κατηγορία: Πτηνοτροφική Εγκατάσταση
Επαρχία: Αμμόχωστος
Περιοχή: Άχνα
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: SBA Episkopi
Ημερομηνία Επιστολής: 18-12-2018
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 18-02-2020

Σχετικά Αρχεία


Γνωμάτευση