Έκθεση Πληροφοριών για τη χορήγηση άδεια προνομίου λατομείου της εταιρέιας "Δ.Μ. ΚΚΑΦΑΣ ΛΤΔ" στην κοινότητα Παλαιομέτοχο της επαρχίας Λευκωσίας.

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2020-028-1
Αριθμός Φακέλου: ΛΕΥ/1677/2019
Περιγραφή: Έκθεση Πληροφοριών για τη χορήγηση άδεια προνομίου λατομείου της εταιρέιας "Δ.Μ. ΚΚΑΦΑΣ ΛΤΔ" στην κοινότητα Παλαιομέτοχο της επαρχίας Λευκωσίας.
Είδος: Έκθεση Πληροφοριών
Κατηγορία: Εξορυκτική Δραστηριότητα
Επαρχία: Λευκωσία
Περιοχή: Παλαιομέτοχο
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Επαρχιακός Λειτουργός Πολεοδομίας και Οικήσεως Λευκωσίας
Ημερομηνία Επιστολής: 28-02-2020
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 10-08-2020

Σχετικά Αρχεία


Γνωμάτευση