Έκθεση Πληροφοριών για την ανάπτυξη λατομείου Β κατηγορίας για υλικά επιχωματώσεων ιδιοκτησία της εταιρείας Χ.Π.Δ. Τσιάτταλος & Υιοί Λτδ στην κοινότητα Πύργου της επαρχίας Λεμεσού.

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2020-054-1
Αριθμός Φακέλου: ΛΕΜ/0243/2020
Περιγραφή: Έκθεση Πληροφοριών για την ανάπτυξη λατομείου Β κατηγορίας για υλικά επιχωματώσεων ιδιοκτησία της εταιρείας Χ.Π.Δ. Τσιάτταλος & Υιοί Λτδ στην κοινότητα Πύργου της επαρχίας Λεμεσού.
Είδος: Έκθεση Πληροφοριών
Κατηγορία: Εξορυκτική Δραστηριότητα
Επαρχία: Λεμεσός
Περιοχή: Πύργος
Συντεταγμένες(E,N,H):
Notice: Undefined index: mCoordΝ in C:\Apache24\htdocs\public\eiaview.html on line 94
...
Αρμόδια Αρχή: Επαρχιακός Λειτ. Πολεοδομίας και Οικήσεως Λεμεσού
Ημερομηνία Επιστολής: 30-04-2020
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 29-09-2020

Σχετικά Αρχεία


Γνωμάτευση