Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση πρατηρίου πετρελαιοειδών καυσίμων της εταιρείας ΕΚΟ στον αερολιμένα Πάφου στην κοινότητα Τίμη της επαρχίας Πάφου

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2019-239-1
Αριθμός Φακέλου: ΠΑΦ/519/2019
Περιγραφή: Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση πρατηρίου πετρελαιοειδών καυσίμων της εταιρείας ΕΚΟ στον αερολιμένα Πάφου στην κοινότητα Τίμη της επαρχίας Πάφου
Είδος: Έκθεση Πληροφοριών
Κατηγορία: Έργο αποθήκευσης, μεταφοράς καυσίμων, χημικών ουσιών και ηλεκτρισμού
Επαρχία: Πάφος
Περιοχή: Τίμη
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Διευθυντής Τμ. Πολεοδομίας και Οικήσεως
Ημερομηνία Επιστολής: 06-12-2019
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 26-06-2020

Σχετικά Αρχεία


Γνωμάτευση