Έκθεση Πληροφοριών γαι την ανέγερση φωτοβολταικού πάρκου δυναμικότητηας 499KW ιδιοκτησία της εταιρείας "ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟ ΠΑΡΚΟ λτδ" στο Όμοδος.

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2020-070-1
Αριθμός Φακέλου: ΛΕΜ/00027/2020
Περιγραφή: Έκθεση Πληροφοριών γαι την ανέγερση φωτοβολταικού πάρκου δυναμικότητηας 499KW ιδιοκτησία της εταιρείας "ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟ ΠΑΡΚΟ λτδ" στο Όμοδος.
Είδος: Έκθεση Πληροφοριών
Κατηγορία: Έργο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
Επαρχία: Λεμεσός
Περιοχή: Όμοδος
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Διευθυντής Τμ. Πολεοδομίας και Οικήσεως
Ημερομηνία Επιστολής: 09-03-2020
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 17-02-2021

Σχετικά Αρχεία


Γνωμάτευση
Μελέτη
Άδεια