Έκθεση Πληροφοριών για την προσθήκη ορόφου σε υφιστάμενο νοσοκομείο και προσθήκη πολυόροφου χώρου στάθμευσης ιδιοκτησία της εταιρείας "MEDITERRANEAN HOSPITAL OF CYPRUS" στον Δήμο Λεμεσού στην επαρχία Λεμεσού.

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2020-071-1
Αριθμός Φακέλου: ΛΕΜ/00094/2020
Περιγραφή: Έκθεση Πληροφοριών για την προσθήκη ορόφου σε υφιστάμενο νοσοκομείο και προσθήκη πολυόροφου χώρου στάθμευσης ιδιοκτησία της εταιρείας "MEDITERRANEAN HOSPITAL OF CYPRUS" στον Δήμο Λεμεσού στην επαρχία Λεμεσού.
Είδος: Έκθεση Πληροφοριών
Κατηγορία: Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχή
Επαρχία: Λεμεσός
Περιοχή: Λεμεσός
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Διευθυντής Τμ. Πολεοδομίας και Οικήσεως
Ημερομηνία Επιστολής: 10-04-2020
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 28-07-2020

Σχετικά Αρχεία


Γνωμάτευση