Έκθεση Πληροφοριών για την κατασκευή ανοικτών χωμάτινων δεξαμενών αποθήκευσης επεξεργασίας επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων ιδιοκτησία της εταιρείας "Α&Α ΣΦΑΓΕΙΑ ΛΤΔ" στην κοινότητα Μένοικο της επαρχίας Λευκωσίας

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2020-074-1
Αριθμός Φακέλου: ΛΕΥ/00602/2020
Περιγραφή: Έκθεση Πληροφοριών για την κατασκευή ανοικτών χωμάτινων δεξαμενών αποθήκευσης επεξεργασίας επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων ιδιοκτησία της εταιρείας "Α&Α ΣΦΑΓΕΙΑ ΛΤΔ" στην κοινότητα Μένοικο της επαρχίας Λευκωσίας
Είδος: Έκθεση Πληροφοριών
Κατηγορία: Έργο για τη διαχείριση αποβλήτων
Επαρχία: Λευκωσία
Περιοχή: Μένικο
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Διευθυντής Τμ. Πολεοδομίας και Οικήσεως
Ημερομηνία Επιστολής: 17-06-2020
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 03-08-2020

Σχετικά Αρχεία


Γνωμάτευση