Έκθεση Πληροφοριών για την αντικατάσταση δεξαμενής αποθήκευσης καυσίμων της εταιρείας "BP EASTERN MEDITERRANEAN LTD" στον αερολιμένα Πάφου

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2020-083-1
Αριθμός Φακέλου: ΠΑΦ/00129/2020
Περιγραφή: Έκθεση Πληροφοριών για την αντικατάσταση δεξαμενής αποθήκευσης καυσίμων της εταιρείας "BP EASTERN MEDITERRANEAN LTD" στον αερολιμένα Πάφου
Είδος: Έκθεση Πληροφοριών
Κατηγορία: Έργο αποθήκευσης, μεταφοράς καυσίμων, χημικών ουσιών και ηλεκτρισμού
Επαρχία: Πάφος
Περιοχή: Τίμη
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Διευθυντής Τμ. Πολεοδομίας και Οικήσεως
Ημερομηνία Επιστολής: 16-06-2020
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 14-10-2020

Σχετικά Αρχεία


Γνωμάτευση