Έκθεση Πληροφοριών για την ανάπτυξη εγκαταστάσεων ψυχαγωγίας και αθλητισμού με υποστηρικτική χρήση ξενοδοχείου της εταιρείας "TP MEDITERRANEAN ADVENTURES LTD" στις κοινότητες Άγιου Ιωάννη και Μένικου στην επαρχία Λευκωσίας

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2020-084-1
Αριθμός Φακέλου: ΛΕΥ/00724/2020
Περιγραφή: Έκθεση Πληροφοριών για την ανάπτυξη εγκαταστάσεων ψυχαγωγίας και αθλητισμού με υποστηρικτική χρήση ξενοδοχείου της εταιρείας "TP MEDITERRANEAN ADVENTURES LTD" στις κοινότητες Άγιου Ιωάννη και Μένικου στην επαρχία Λευκωσίας
Είδος: Έκθεση Πληροφοριών
Κατηγορία: Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχή
Επαρχία: Λευκωσία
Περιοχή: Άγιος Ιωάννης
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Διευθυντής Τμ. Πολεοδομίας και Οικήσεως
Ημερομηνία Επιστολής: 14-07-2020
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 18-09-2020

Σχετικά Αρχεία


Γνωμάτευση