Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση υπόστεγου χώρου στάθμευσης 14 τουριστικών λεωφορείων, αποθήκης, γραφείων, πλυντηρίου λεωφορείων και αντλία πετρελαίου κατά παρέκκλιση ιδιοκτησία της εταιρείας "P. PANAYIDES COACHES LTD" στον Δήμο Μέσα Γειτονιάς στην επαρχία Λεμεσού.

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2020-098-1
Αριθμός Φακέλου: ΛΕΜ/631/2019
Περιγραφή: Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση υπόστεγου χώρου στάθμευσης 14 τουριστικών λεωφορείων, αποθήκης, γραφείων, πλυντηρίου λεωφορείων και αντλία πετρελαίου κατά παρέκκλιση ιδιοκτησία της εταιρείας "P. PANAYIDES COACHES LTD" στον Δήμο Μέσα Γειτονιάς στην επαρχία Λεμεσού.
Είδος: Έκθεση Πληροφοριών
Κατηγορία: Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχή
Επαρχία: Λεμεσός
Περιοχή: Μέσα Γειτονιά
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Επαρχιακός Λειτ. Πολεοδομίας και Οικήσεως Λεμεσού
Ημερομηνία Επιστολής: 01-07-2020
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 01-07-2021

Σχετικά Αρχεία


Μελέτη
Γνωμάτευση