Έκθεση Πληροφοριών για την αποξήλωση υποθαλάσσιου αγωγού ιδιοκτησία της εταιρείας "ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΙΑΡΕΙΑ ΛΤΔ" στην κοινότητα Μαρί στο ενεργειακό κέντρο Βασιλικού στην επαρχία Λάρνακας.

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2020-102-1
Αριθμός Φακέλου: 737
Περιγραφή: Έκθεση Πληροφοριών για την αποξήλωση υποθαλάσσιου αγωγού ιδιοκτησία της εταιρείας "ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΙΑΡΕΙΑ ΛΤΔ" στην κοινότητα Μαρί στο ενεργειακό κέντρο Βασιλικού στην επαρχία Λάρνακας.
Είδος: Έκθεση Πληροφοριών
Κατηγορία: Έργο για τη διαχείριση αποβλήτων
Επαρχία: Λάρνακα
Περιοχή: Μαρί
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Γενικός Διευθυντής Αρχής Λιμένων
Ημερομηνία Επιστολής: ...
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 22-02-2021

Σχετικά Αρχεία


Γνωμάτευση
Μελέτη
Άδεια