Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση φάρμας αγελάδων ιδιοκτησία της εταιρείας "M.C. POSEIDIAS & SON LTD" στον Δήμο Ιδαλίου στης επαρχία Λευκωσίας.

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2020-107-1
Αριθμός Φακέλου: Δ.Ο. 27/20
Περιγραφή: Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση φάρμας αγελάδων ιδιοκτησία της εταιρείας "M.C. POSEIDIAS & SON LTD" στον Δήμο Ιδαλίου στης επαρχία Λευκωσίας.
Είδος: Έκθεση Πληροφοριών
Κατηγορία: Πτηνοτροφική Εγκατάσταση
Επαρχία: Λευκωσία
Περιοχή: Δάλι
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Δημοτικός Μηχανικός Δήμου Ιδαλίου
Ημερομηνία Επιστολής: 10-07-2020
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 10-03-2021

Σχετικά Αρχεία


Μελέτη
Γνωμάτευση