Εκτίμηση των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον


Έκθεση Πληροφοριών για την κατασκευή και χρήση 5 χωμάτινων δεξαμενών αποθήκευσης επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων της εταιρείας "ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ & ΥΙΟΣ ΦΑΡΜΑ ΛΤΔ" στην κοινότητα Κάτω Μονής της επαρχίας Λευκωσίας.

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2020-112-1
Αριθμός Φακέλου: ΛΕΥ/00601/2020
Περιγραφή: Έκθεση Πληροφοριών για την κατασκευή και χρήση 5 χωμάτινων δεξαμενών αποθήκευσης επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων της εταιρείας "ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ & ΥΙΟΣ ΦΑΡΜΑ ΛΤΔ" στην κοινότητα Κάτω Μονής της επαρχίας Λευκωσίας.
Είδος: Έκθεση Πληροφοριών
Κατηγορία: Έργο για τη διαχείριση αποβλήτων
Επαρχία: Λευκωσία
Περιοχή: Κάτω Μονή
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Διευθυντής Τμ. Πολεοδομίας και Οικήσεως
Ημερομηνία Επιστολής: 17-06-2020
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 05-08-2022

Σχετικά Αρχεία


Μελέτη
Γνωμάτευση