ΜΕΕΠ για την ανέγερση και λειτουργία πτηνοτροφείο ιδιοκτησία της εταιρείας "GALLINACO LTD" στην κοινότητα Μένοικο της επαρχίας Λευκωσίας

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2020-120-1
Αριθμός Φακέλου: 2.10.25.1.2.388
Περιγραφή: ΜΕΕΠ για την ανέγερση και λειτουργία πτηνοτροφείο ιδιοκτησία της εταιρείας "GALLINACO LTD" στην κοινότητα Μένοικο της επαρχίας Λευκωσίας
Είδος: Μελέτη Επιπτώσεων
Κατηγορία: Πτηνοτροφική Εγκατάσταση
Επαρχία: Λευκωσία
Περιοχή: Μένικο
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Αν. Επαρχος Λευκωσίας
Ημερομηνία Επιστολής: 24-08-2020
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 09-08-2021

Σχετικά Αρχεία


Γνωμάτευση
Μελέτη