Έκθεση Πληροφοριών για την κατασκευή και ανέγερση φωτοβολταικού πάρκου δυναμικότητας 150KW ιδιοκτησίας του κου. Σ.Π στην κοινότητα Δρούσεια της επαρχίας Πάφου.

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2020-123-1
Αριθμός Φακέλου: Β332/2018
Περιγραφή: Έκθεση Πληροφοριών για την κατασκευή και ανέγερση φωτοβολταικού πάρκου δυναμικότητας 150KW ιδιοκτησίας του κου. Σ.Π στην κοινότητα Δρούσεια της επαρχίας Πάφου.
Είδος: Έκθεση Πληροφοριών
Κατηγορία: Έργο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
Επαρχία: Πάφος
Περιοχή: Δρούσεια
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Επαρχος Πάφου
Ημερομηνία Επιστολής: 08-09-2020
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 10-02-2021

Σχετικά Αρχεία


Γνωμάτευση
Μελέτη