Εκτίμηση των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον


Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση ξενοδοχειακής μονάδας "PORTOFINO HOTEL" ιδιοκτησία της εταιρείας "PANARETI PUBLIC LTD" στο Δήμο Πέγειας στην επαρχία Πάφου.

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2020-126-1
Αριθμός Φακέλου: ΠΑΦ/1033/2018
Περιγραφή: Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση ξενοδοχειακής μονάδας "PORTOFINO HOTEL" ιδιοκτησία της εταιρείας "PANARETI PUBLIC LTD" στο Δήμο Πέγειας στην επαρχία Πάφου.
Είδος: Έκθεση Πληροφοριών
Κατηγορία: Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχή
Επαρχία: Πάφος
Περιοχή: Πέγεια
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Διευθυντής Τμ. Πολεοδομίας και Οικήσεως
Ημερομηνία Επιστολής: 03-08-2020
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 18-07-2022

Σχετικά Αρχεία


Μελέτη
Γνωμάτευση