ΜΕΕΠ για την κατασκευή και λειτουργία του δεκαώροφου οικιστικού κτηρίου "PARK AVENUE" ιδιοκτησία της εταιρείας "SANTABROS ENTERPRISES LTD" στην ενορία Χρυσοπολίτισσας στην επαρχία Λάρνακας

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2020-131-1
Αριθμός Φακέλου: Α 283/18
Περιγραφή: ΜΕΕΠ για την κατασκευή και λειτουργία του δεκαώροφου οικιστικού κτηρίου "PARK AVENUE" ιδιοκτησία της εταιρείας "SANTABROS ENTERPRISES LTD" στην ενορία Χρυσοπολίτισσας στην επαρχία Λάρνακας
Είδος: Μελέτη Επιπτώσεων
Κατηγορία: Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχή
Επαρχία: Λάρνακα
Περιοχή: Χρυσοπολίτισσα
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Δημοτικός Μηχανικός Δήμου Λάρνακας
Ημερομηνία Επιστολής: ...
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 05-01-2021

Σχετικά Αρχεία


Γνωμάτευση
Μελέτη
Άδεια