Έκθεση Πληροφοριών για την κατασκευή γραφείων, κέντρου συντήρησης, αποκατάστασης και ελέγχου οχημάτων ιδιοκτησία της εταιρείας "SOROKA ECO ENERGY LTD" στην κοινότητα Καλαβασός στην επαρχία Λάρνακας.

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2020-133-1
Αριθμός Φακέλου: ΛΑΡ/101/2020, Παρέκκλιση 4/2020
Περιγραφή: Έκθεση Πληροφοριών για την κατασκευή γραφείων, κέντρου συντήρησης, αποκατάστασης και ελέγχου οχημάτων ιδιοκτησία της εταιρείας "SOROKA ECO ENERGY LTD" στην κοινότητα Καλαβασός στην επαρχία Λάρνακας.
Είδος: Έκθεση Πληροφοριών
Κατηγορία: Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχή
Επαρχία: Λάρνακα
Περιοχή: Καλαβασός
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Επαρχιακός Λειτ. Πολεοδομίας και Οικήσεως Λάρνακας
Ημερομηνία Επιστολής: 15-07-2020
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 06-04-2021

Σχετικά Αρχεία


Μελέτη
Γνωμάτευση